Matematika

Matematická olympiáda - 67. ročník, 2017/2018

Okresní kolo MO 6. - 8. ročníku

Dne 17. 4. 2018 proběhla okresní kola matematické olympiády 6. až 8. ročníku. Během 2 hodin řešili žáci 3 matematické úlohy, za jejichž řešení mohli získat maximálně 18 bodů. Úspěšným řešitelem se stal ten soutěžící, který získal 9 a více bodů.

Okresního kola matematické olympiády 6. ročníku se celkem zúčastnilo 47 žáků, za naši školu pak 13 žáků, z nichž si nejlépe umístila na 3. místě Doubravka Procházková (VI. D), na 4. místě hned za ní Viktorie Křížová (VI. D), 5. místo získal Jan Schwarz (VI. A) a Valentina Stránská (VI. D) se pak umístila na vynikajícím 6. místě. Všichni tito žáci se stali úspěšnými řešiteli tohoto okresního kola.

Okresního kola matematické olympiády 7. ročníku se celkem zúčastnilo 28 žáků, za naši školu pak žáci čtyři.

Okresního kola matematické olympiády 8. ročníku se celkem zúčastnilo 28 žáků, za naši školu 11 žáků, z nichž úspěšným řešitelem se stal Robin Dočekal z VIII. C, který získal 3. místo.

Všem zúčastněným patří pochvala za přípravu na tuto náročnou soutěž.


Milí mladí přátelé,
máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste si v jejich řešení zasoutěžit? Jestliže ano, zveme vás k účasti v matematické olympiádě (MO). Soutěž je dobrovolná a nesouvisí s klasifikací z matematiky. Mohou se jí zúčastnit žáci 5. až 9. ročníků základních škol a žáci jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií vždy ve svých kategoriích.

Matematická olympiáda 9. ročníku

24. ledna tohoto roku se konalo okresní kolo matematické olympiády 9. ročníku. Do něj z naší školy postoupilo 16 žáků po úspěšném zvládnutí školního kola, v němž postupně žáci řešili 6 zadaných slovních úloh. Okresního kola se však nakonec zúčastnilo z naší školy 13 žáků. V uvedeném kole pak žáci během 4 hodin řešili 4 velmi náročné matematické úlohy, o čemž svědčí i skutečnost, že z celkového počtu 43 účastníků se stalo úspěšnými řešiteli jen 6 žáků, mezi nimiž byla i žákyně IX. C Barbora Němečková, která obsadila nejen vynikající 4. místo, ale i postup do krajského kola MO v Brně.
Je nutné ocenit přípravu i ostatních žáků devátého ročníku na matematickou olympiádu a jejich účast v okresním kole v této náročné soutěži.

Všem patří uznání a blahopřání.


Okresní kolo Pythagoriády, 6. - 8. ročník, květen 2017

Dne 17. května 2017 se konala okresní kola matematické Pythagoriády 6. - 8. ročníku. Okresního kola této soutěže v 6. ročníku se celkem zúčastnilo 46 žáků, z toho 5 žáků za naši školu, z nichž nejlépe si vedl Jan Strýček z VI. C.

V kategotrii pro 7. ročník jsme v okresním kole neměli žádného soutěžícího.

Okresního kola matematické Pythagoriády v 8. ročníku se zúčastnilo celkem 22 žáků, z toho bylo 5 žáků ze ZŠ Letovice. 2. místo v této soutěži obsadil Tomáš Brablec z VIII. B, 3. místo získala Karolína Podivínská z VIII. B a 4. místo získal Denis Klíč z VIII.C.

Okresní kolo Pythagoriády, 5. ročník, květen 2017

Dne 16. května 2017 se konalo okresní kolo matematické Pythagoriády 5. ročníku, kterého se zúčastnilo celkem 62 žáků. Za naši školu se do tohoto okresního kola probojovalo po úspěšném zvládnutí školního kola 8 žáků.

V okresním kole se na 1. místě umístili naši 2 žáci:
Jan Gabarík z V. A, Štěpán Ptáčník z V. B

2. místo v okresním kole této soutěže získal Jan Schwarz z V. B.

 

Za přípravu a účast na soutěži všem patří uznání a blahopřání.


Okresní kolo MO 6. - 8. ročníku

Dne 4. 4. 2017 proběhla okresní kola matematické olympiády 6. až 8. ročníku. Během 2 hodin řešili žáci 3 matematické úlohy, za jejichž řešení mohli získat maximálně 18 bodů. Úspěšným řešitelem se stal ten soutěžící, který získal 9 a více bodů.

Okresního kola matematické olympiády 6. ročníku se celkem zúčastnilo 38 žáků, za naši školu pak 5 žáků, z nichž si nejlépe vedla Trang Nguen Thuy Dinhová (VI. C), která se umístila na vynikajícím 5. místě a stala se úspěšnou řešitelkou tohoto okresního kola.

Okresního kola matematické olympiády 7. ročníku se celkem zúčastnilo 41 žáků, za naši školu pak 9 žáků, z nichž 2 se stali úspěšnými řešiteli: Zdenka Marková (VII. C), která získala vynikající 5. místo, a Adéla Kobylková (VII. D), která obsadila pěkné 7. místo.

Okresního kola matematické olympiády 8. ročníku se celkem zúčastnilo 40 žáků, za naši školu pak celkem 13 žáků, z nichž 10 se stalo úspěšnými řešiteli. Tomáš Brablec (VIII. B) se umístil na vynikajícím 1. místě, David Kalas (VIII. C) a Kateřina Kalasová (VIII. B) na 6. místě, Alžběta Křížová (VIII. B), Štěpánka Procházková (VIII. C) a Anna Pátečková (VIII. B) na 7. místě, Markéta Háderová (VIII. A), Kateřina Provazníková (VIII. A) na 8. místě, Denisa Guldová (VIII. A) na 9. místě a Karolína Podivínská (VIII. B) na místě desátém.

Všem zúčastněným patří pochvala za přípravu na tuto náročnou soutěž.


Matematická olympiáda 9. ročníku

24. ledna tohoto roku se konalo okresní kolo matematické olympiády 9. ročníku. Do něj z naší školy postoupilo 8 žáků po úspěšném zvládnutí školního kola, v němž postupně řešili 6 zadaných slovních úloh. Během 4 hodin žáci v okresním kole řešili 4 náročné matematické úlohy. Z celkového počtu 21účastníků se našim třem žákům podařilo získat post úspěšného řešitele.

7. místo: Kristýna Hrušková 9. A

8. místo: Jan Juřík 9. A

9. místo: Jolana Procházková 9. A

Je nutné ocenit přípravu i ostatních účastníků okresního kola této náročné soutěže z naší školy.
Všem patří uznání a blahopřání.


Okresní kolo Pythagoriády, 6. - 8. ročník

Dne 25. května 2016 se konala okresní kola matematické Pythagoriády 6. - 8. ročníku.
Za 6. ročník se za naši školu zúčastnil této soutěže Robin Dočekal, žák VI.C, za 7. ročník pak Tomáš Brablec ze VII.B, který obsadil vynikající 2. místo.

Okresního kola Pythagoriády 8. ročníku se zúčastnili z naší školy Jolana Procházková ze třídy VIII.A, která získala 2. místo, Zdeněk Přichystal z VIII.C, který obsadil 3. místo, a Jan Juřík z VIII.A, který získal 4. místo

Všem blahopřejeme.


Okresní kolo MO 6. - 8. ročníku

Dne 5. 4. 2016 proběhla okresní kola matematické olympiády 6. až 8. ročníku. Během 2 hodin řešili žáci 3 matematické úlohy, za jejichž řešení mohli získat maximálně 18 bodů. Úspěšným řešitelem se stal ten soutěžící, který získal 9 a více bodů.

Okresního kola matematické olympiády 6. ročníku se celkem zúčastnilo 52 žáků, za naši školu pak celkem 13 žáků, z nichž si nejlépe vedli tito žáci: Zdenka Marková (VI. C), která se umístila na vynikajícím 5. místě, Robin Dočekal (VI. C) a Patrik Pelíšek (VI. A), kteří obsadili 7. místo, Adéla Kobylková (VI. D) a Romana Musilová (VI. B), které získali 8. pořadí.

Okresního kola matematické olympiády 7. ročníku se celkem zúčastnilo 43 žáků, za naši školu pak celkem 13 žáků. Tomáš Brablec (VII. B) se umístil na vynikajícím 2. místě, Kateřina Kalasová (VII. B) na 4. místě, pak Denisa Guldová (VII. A) a Kateřina Podivínská (VII. B) na místě pátém.

Okresního kola matematické olympiády 8. ročníku se zúčastnilo celkem 23 soutěžících, za naši školu jich bylo 10. Na 5. místě se umístila Kristýna Hrušková (VIII. A) a na 7. místě Jan Juřík (VIII. A).

Všem zúčastněným patří pochvala za přípravu na tuto náročnou soutěž.


Okresní kolo Pythagoriády

Dne 22. března 2016 se konalo okresní kolo matematické Pythagoriády 5. ročníku, kterého se zúčastnilo celkem 33 žáků.
Za naši školu se do tohoto okresního kola probojovaly po úspěšném zvládnutí školního kola 2 žákyně:
Nguen Thun Dinhová Trang a Marie Kouřilová, obě z V. A.
Za přípravu a účast na soutěži jim patří uznání a blahopřání.


Matematická olympiáda 9. ročníku

19. ledna tohoto roku se konalo okresní kolo matematické olympiády 9. ročníku. Do něj z naší školy postoupilo 8 žáků po úspěšném zvládnutí školního kola, v němž postupně řešili 6 zadaných slovních úloh. Během 4 hodin žáci v okresním kole řešili 4 náročné matematické úlohy.
Z celkového počtu 18 účastníků se našim žákům podařilo získat vynikající umístění. Jmenovaní žáci se stali úspěšnými řešiteli této soutěže a všichni postoupili do krajského kola.

  • 1. místo: Václav Nevyhoštěný 9. C, Lukáš Petr 9. A
  • 2. místo: Jan Halas 9.C, Jakub Košík 9. A
  • 4. místo: Karolína Sičová 9. D
  • 5. místo: Jan Rosič 9. B

Krajské kolo MO se konalo 22. 3. a zúčastnilo se jej celkem 87 účástníků ze základních škol a gymnázií. I v krajském kole naši žáci výborně zúročili své matematické nadání.

Všem blahopřejeme.

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008