Praktické činnosti

progeCAD logo

Dřevo - materiál budoucnosti, říjen 2017

V úterý 10. října 2017 se čtyři družstva devátých ročníků naší školy zúčastnila tradiční soutěže Dřevo, materiál budoucnosti, kterou pořádá letovická Masarykova střední škola. Cesta k úspěchu v soutěži, které se zúčastnilo více než 140 žáků z celého okresu, vedla v 19 disciplínách přes zapojení rukou, chytrosti, logiky i rychlosti. Mezi 27 družstvy se žáci 9. C umístili na 3. místě a žáci 9. A na 2. místě.


Postav most, únor 2017

V měsíci únoru se vybraní žáci 8. ročníku zúčastnili soutěže Postav most, kterou pořádala Masarykova střední škola v Letovicích. Úkolem soutěžících bylo ve vymezeném čase postavit ze špejlí, provázků a lepidel most, který byl v závěru soutěže vystaven zátěžové zkoušce. Ze tří družstev z Letovické školy se nejlépe vedlo týmu ve složení Filip Křeček, Jiří Láník a Tomáš Royt, kteří se umístili na třetím místě.


Dřevo - materiál budoucnosti, říjen 2016

Žáci 9. ročníku se zúčastnili soutěže Dřevo, materiál budoucnosti, kterou pořádala letovická Masarykova střední škola dne 18. 10. 2016.


Ukážeme vám, co v nás vězí, říjen 2016

V úterý 18. 10. 2016 se uskutečnila na Masarykově střední škole v Letovicích soutěž Ukážeme vám, co ve vás vězí, které se zúčastnili žáci 9. ročníků naší školy.


Výrobky žáků 6. tříd - březen 2016

PROJEKT - Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, únor 2016

V prvním pololetí školního roku 2015/2016 se naší škole podařilo získat dotaci 204.112,- Kč na obnovu a dovybavení školních dílen pro výuku předmětu Praktické činnosti. Podmínkou bylo vyrobit do září do prosince roku 2015 nejméně 15 žákovských výrobků, včetně technických výkresů, pracovních postupů a individuálního zhodnocení těchto činností. U nás se tohoto úkolu velmi dobře zhostili žáci 8. ročníku, kteří dle zájmu vyráběli ptačí budku, dřevěnou hračku nebo plechovou krabičku. Škole se tak podařilo zajistit nové vybavení pro, v dnešní době tolik potřebnou, výuku s technickým zaměřením.


Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008