Zápis žáků

Zápis do 1. tříd ZŠ Letovice pro školní rok 2017/2018 se koná ve čtvrtek 13. 4. 2017 od 8,00 do 16,00 hodin v budově Základní školy Letovice, Komenského 5.

• Zápis v řádném termínu - povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.
• Žáci s odkladem - děti narozené před 1. 9. 2010, které dosud nezahájily školní docházku a mají udělen odklad školní docházky, se k zápisu dostavit mohou. V případě, že se k zápisu nedostaví, jsou zákonní zástupci povinni do 28. 4. 2017 písemně požádat o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ Letovice (tiskopis je k dispozici v kanceláři školy nebo na www.zsletovice.cz/ke-stazeni).
• Dřívější nástup do školy - k zápisu se mohou dostavit i rodiče s dětmi narozenými v době od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012, kteří uvažují o dřívějším nástupu dítěte do školy.

U zápisu je nutno předložit rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele (zákonného zástupce).
S případnými otázkami se lze obrátit na Základní školu Letovice. Telefonickým dotazem na číslo 516 474 548, e-mailovým dotazem na adrese nebo osobní návštěvou.


Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělání do 1. ročníku (prijeti_zakl_vzdelani.doc, 25 kB).

Žádost o přijetí k základnímu vzdělání(v předčasném termínu) (zadost_predcasne_prijeti.docx, 23 kB)

Žádost o odklad povinné školní docházky (zadost_odklad.doc, 22 kB).

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008