ZŠ Letovice

Žáci se specifickými potřebami

Protože naše škola není výběrovou školou, nýbrž vzdělává žáky v celém rozsahu nadání, patří strategie a realizace vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) k neopomenutelným součástem našeho vzdělávacího programu. Jeho součástí jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy s nadefinovanými úkoly, vnitřní informační systém a pravidla spolupráce jak se zákonnými zástupci žáků, tak dalšími organizacemi (poradenská zařízení, státní orgány a orgány péče o dítě).Vnitřní informační systém školy tvoří páteř vzdělávání žáků se SVP pro všechny typy specifických vzdělávacích potřeb.Tento vnitřní informační systém se uskutečňuje v následujících rovinách:

 • evidence žáků „Bakaláři" - všichni pedagogičtí pracovníci mají přístup k informacím o jednotlivých žácích (dle funkcí na různé úrovni) tak, aby ve své pedagogické činnosti uskutečňovali příslušná opatření
 • jednání týdenních provozních porad, na kterých jsou podávány aktuální informace ohledně jednotlivých žáků
 • jednání pedagogických rad, při kterých třídní učitelé předkládají hodnocení vzdělávání žáků se ŠVP
 • jednání výchovných komisí ohledně řešení chování konkrétních žáků (zpravidla výchovný poradce, metodik prevence, zainteresovaní pedagogové)

Rozdělení způsobu péče dle typu specifických vzdělávacích potřeb

Žáci se somatickými problémy

 • identifikace problému - oslovení a případná další komunikace se zákonnými zástupci
  stanovení podmínek průběhu vzdělávání (např. uvolnění z předmětu a pod.)
 • zajištění informovanosti a respektování stanovených omezení

Žáci se specifickými poruchami učení

 • Včasné upozornění na možnost poruchy, vyšetření školním speciálním pedagogem, vyšetření PPP
 • Stanovení postupných cílů a prostředků nápravy
 • Činnost speciálního pedagoga individuální či skupinovou formou
 • Individuální přístup k žákovi v kmenové třídě
 • Hodnocení účinnosti přijatých opatření
 • Žáci s poruchami chování
 • Identifikace problému poruchy chování žáka
 • Kontakt se zákonnými zástupci, sestavení konkrétních kroků k nápravě
 • Případná spolupráce s orgány péče o dítě, poradenskými zařízeními, Policií ČR
 • Vyhodnocení výsledků jednotlivých opatření

 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním a žáků s hraničním nadáním

 • Identifikace problému žáka, případné vyšetření v PPP
 • Stanovení konkrétních cílů a postupných kroků k eliminaci problémů
 • Individuální přístup k žákovi v kmenové třídě
 • Hodnocení účinnosti přijatých opatření

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků
Škola vytváří prostor těmto žákům pro rozvoj těmito způsoby:

 • Širším začleněním samostatné práce a individuálního přístupu v běžných vyučovacích
 • jednotkách, ve kterých je žákům umožněno individuální tempo práce, různé stupně aplikace učiva a tvorba samostatných projektů
 • Začleňováním těchto žáků na přípravu do školních a vyšších kol soutěží - škola obsazuje všechny základní soutěže
 • Nabídkou nepovinných předmětů a kroužků

Aktuality

 • 25.07.2018
  NOTEBOOKY
  Služební NTB lze převzít v PC1 do 31.7.2018 v dopoledních hodinách.
 • 15.06.2018
  Mladý chemik
  Nejlepší Mladý chemik ČR pro rok 2018 je opět z Letovic.
 • 01.06.2018
  Třídní schůzky
  čtvrtek 7.6.: Třídní schůzky, přítomnost pedagogů do 16,30.
 • 30.05.2018
  Pozvánka
  Pozvánka pro rodiče žáků 1. tříd 2018/2019.
 • 29.05.2018
  Konkurzní řízení
  Konkurzní řízení na ředitele školy.
 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008