Aktivity

Adaptační kurzy

 

Školní rok 2020/2021

Termíny:

  • 6. A - 3. 9. 2020
  • 6. B - 4. 9. 2020
  • 6. C - 7. 9. 2020
  • 6. D - 8. 9. 2020

Místo: Agrocentrum Ohrada Vísky

Cíl kurzu: Seznámení se s novými spolužáky a třídním učitelem, nastavení a prohloubení pozitivních vazeb ve třídě, zlepšení třídního klimatu, nastavení pravidel třídy

Program: výtvarné, seznamovací a pohybové aktivity a hry

Cena: 200 Kč (oběd, vstup do bazénu, jízdné) - nutno zaplatit nejpozději v den kurzu

S sebou: sportovní oděv a obuv, plavky, ručník, svačina, nápoj, psací potřeby, průkazka zdravotní pojišťovny, přezůvky (v případě deštivého počasí), pláštěnka

Cesta tam i zpět linkovým autobusem

Vedoucí kurzu: