Matematika

Matematická olympiáda 2018/2019 - okresní kolo

30. ledna tohoto roku se konalo okresní kolo matematické olympiády 9. ročníku. Do něj z naší školy postoupilo 10 žáků po úspěšném zvládnutí školního kola, v němž postupně žáci řešili 6 zadaných slovních úloh. Okresního kola se však nakonec zúčastnilo z naší školy 9 žáků. V uvedeném kole pak žáci během 4 hodin řešili 4 velmi náročné matematické úlohy, o čemž svědčí i skutečnost, že z celkového počtu 21 účastníků se stalo úspěšnými řešiteli jen 9 žáků, mezi nimiž byly čtyři žákyně naší školy.
O 4. místo se podělily Romana Musilová (IX. B) a Daniela Sičová (IX. D), 5. místo získala Dita Leinveberová (IX. B) a 6. místo Zdenka Marková (IX. C). Žákyně, které obsadily 4. a 5. místo, si zajistily i postup do krajského kola MO v Brně, které se bude konat 19. března.
Je nutné ocenit přípravu i ostatních žáků devátého ročníku na matematickou olympiádu a jejich účast v okresním kole v této náročné soutěži.
Všem patří uznání a blahopřání.

 

Matematická olympiáda - 68. ročník, 2018/2019

Milí mladí přátelé,
máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste si v jejich řešení zasoutěžit? Jestliže ano, zveme vás k účasti v matematické olympiádě (MO). Soutěž je dobrovolná a nesouvisí s klasifikací z matematiky. Mohou se jí zúčastnit žáci 5. až 9. ročníků základních škol a žáci jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií vždy ve svých kategoriích.


Matematická olympiáda 9. ročníku, leden 2019

24. ledna tohoto roku se konalo okresní kolo matematické olympiády 9. ročníku. Do něj z naší školy postoupilo 16 žáků po úspěšném zvládnutí školního kola, v němž postupně žáci řešili 6 zadaných slovních úloh. Okresního kola se však nakonec zúčastnilo z naší školy 13 žáků. V uvedeném kole pak žáci během 4 hodin řešili 4 velmi náročné matematické úlohy, o čemž svědčí i skutečnost, že z celkového počtu 43 účastníků se stalo úspěšnými řešiteli jen 6 žáků, mezi nimiž byla i žákyně IX. C Barbora Němečková, která obsadila nejen vynikající 4. místo, ale i postup do krajského kola MO v Brně.

Je nutné ocenit přípravu i ostatních žáků devátého ročníku na matematickou olympiádu a jejich účast v okresním kole v této náročné soutěži.

Všem patří uznání a blahopřání.

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008