Matematika

Matematická olympiáda - 68. ročník, 2018/2019

Milí mladí přátelé,
máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste si v jejich řešení zasoutěžit? Jestliže ano, zveme vás k účasti v matematické olympiádě (MO). Soutěž je dobrovolná a nesouvisí s klasifikací z matematiky. Mohou se jí zúčastnit žáci 5. až 9. ročníků základních škol a žáci jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií vždy ve svých kategoriích.


Okresní kolo Pythagoriády - 5. ročník, květen 2018

Dne 28. května 2018 se konalo okresní kolo matematické Pythagoriády 5. ročníku, kterého se zúčastnilo celkem 83 žáků.
Za naši školu se do tohoto okresního kola probojovalo po úspěšném zvládnutí školního kola 11 žáků.
V okresním kole se na 3. místě umístil z naší školy Vojtěch Pala z V. A

Za přípravu a účast na soutěži všem patří uznání a blahopřání.


Okresní kolo Pythagoriády - 6. - 8. ročník, květen 2018

Dne 28. a 29. května 2018 se konala okresní kola matematické Pythagoriády 6. - 8. ročníku.

Okresního kola této soutěže v 6. ročníku se celkem zúčastnilo 34 žáků, z toho 4 žáci za naši školu, z nichž nejlépe si vedl Jan Schwarz z VI. A, který získal vynikající 2. místo.

V kategotrii pro 7. ročník jsme v okresním kole měli 4 naše žáky, celkový počet soutěžících byl 59.

Okresního kola matematické Pythagoriády v 8. ročníku se zúčastnilo celkem 11 žáků, z toho byl 1 žák ze ZŠ Letovice: Robin Dočekal z VIII. C, který získal 3. místo.

Všem blahopřejeme.Matematická olympiáda - 67. ročník, 2017/2018

Okresní kolo MO 6. - 8. ročníku

Dne 17. 4. 2018 proběhla okresní kola matematické olympiády 6. až 8. ročníku. Během 2 hodin řešili žáci 3 matematické úlohy, za jejichž řešení mohli získat maximálně 18 bodů. Úspěšným řešitelem se stal ten soutěžící, který získal 9 a více bodů.

Okresního kola matematické olympiády 6. ročníku se celkem zúčastnilo 47 žáků, za naši školu pak 13 žáků, z nichž si nejlépe umístila na 3. místě Doubravka Procházková (VI. D), na 4. místě hned za ní Viktorie Křížová (VI. D), 5. místo získal Jan Schwarz (VI. A) a Valentina Stránská (VI. D) se pak umístila na vynikajícím 6. místě. Všichni tito žáci se stali úspěšnými řešiteli tohoto okresního kola.

Okresního kola matematické olympiády 7. ročníku se celkem zúčastnilo 28 žáků, za naši školu pak žáci čtyři.

Okresního kola matematické olympiády 8. ročníku se celkem zúčastnilo 28 žáků, za naši školu 11 žáků, z nichž úspěšným řešitelem se stal Robin Dočekal z VIII. C, který získal 3. místo.

Všem zúčastněným patří pochvala za přípravu na tuto náročnou soutěž.


Matematická olympiáda 9. ročníku

24. ledna tohoto roku se konalo okresní kolo matematické olympiády 9. ročníku. Do něj z naší školy postoupilo 16 žáků po úspěšném zvládnutí školního kola, v němž postupně žáci řešili 6 zadaných slovních úloh. Okresního kola se však nakonec zúčastnilo z naší školy 13 žáků. V uvedeném kole pak žáci během 4 hodin řešili 4 velmi náročné matematické úlohy, o čemž svědčí i skutečnost, že z celkového počtu 43 účastníků se stalo úspěšnými řešiteli jen 6 žáků, mezi nimiž byla i žákyně IX. C Barbora Němečková, která obsadila nejen vynikající 4. místo, ale i postup do krajského kola MO v Brně.
Je nutné ocenit přípravu i ostatních žáků devátého ročníku na matematickou olympiádu a jejich účast v okresním kole v této náročné soutěži.

Všem patří uznání a blahopřání.

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008