Postup do celostátního kola dějepisné olympiády

I v letošním netradičním školním roce proběhla dějepisná olympiáda. Lukáš Halas z 9. A suverénně zvítězil v okresním kole a v krajském kole se umístil na místě druhém s postupem do celorepublikového finále, které se koná ve dnech 31. května a 1. června 2021.