Adaptační kurzy 6. r

01.09.2020 00:00 | Vítězslav Šos | Aktuality

Informace k adaptačním kurzům žáků 6. ročníku.

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku - školní rok 2020/2021

Termíny:

  • 6. A - 3. 9. 2020
  • 6. B - 4. 9. 2020
  • 6. C - 7. 9. 2020
  • 6. D - 8. 9. 2020

• Místo: Agrocentrum Ohrada Vísky

• Cíl kurzu: seznámení se s novými spolužáky a třídním učitelem, nastavení a prohloubení pozitivních vazeb ve třídě, zlepšení třídního klimatu, nastavení pravidel třídy

• Program: výtvarné, seznamovací a pohybové aktivity a hry

• Cena: 200 Kč (oběd, vstup do bazénu, jízdné) - nutno zaplatit nejpozději v den kurzu

• S sebou: sportovní oděv a obuv, plavky, ručník, svačina, nápoj, psací potřeby, průkazka zdravotní pojišťovny, přezůvky (v případě deštivého počasí), pláštěnka

• Cesta tam i zpět linkovým autobusem

• Vedoucí kurzu: PhDr. Eva Hejlová, výchovná poradkyně, , Mgr. Renata Kostlánová, speciální pedagog, , třídní učitel dané třídy

 

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008