Informace ke vzdělávání žáků 9. ročníků

05.05.2020 00:00 | Vítězslav Šos | Aktuality

Základní informace pro žáky 9. r. a jejich rodiče k prezenční výuce.

Základní informace k dobrovolnému nástupu žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020

 1. Žák při cestě do školy a ze školy dodržuje obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (nošení roušky, 2 m rozestupy osob).
 2. Žák první den při svém nástupu do školy přinese vyplněné a podepsané zákonným zástupcem Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud tohle prohlášení nepředloží, nebude mu vzdělávání umožněno.
 3. Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, ve výjimečných případech zákonným zástupcům.
 4. Začátek a konec výuky bude žákům a zákonným zástupcům sdělen s dostatečným časovým předstihem pomocí systému EŽK. Před začátkem výuky si žáky převezme pověřený pedagogický pracovník, po jejím skončení žáci odchází samostatně domů.
 5. Žáci budou rozděleni do výukových skupin v maximálním počtu 15 osob, skupina bude obsazením neměnná až do 30. 6. 2020 (nelze přestoupit do jiné skupiny). Vyučující skupiny se může měnit v závislosti na vyučovacím předmětu a organizačních možnostech školy.
 6. Odhlášení žáka z výukové skupiny či jeho omluvení z docházky může provést pouze zákonný zástupce žáka zprávou třídnímu učiteli.
 7. Obsahem výuky bude učivo z předmětů přijímací zkoušky (M, ČJ), cílem je příprava na přijímací zkoušku. Lze absolvovat i konzultace z dalších předmětů po předchozí domluvě s vyučujícím daného předmětu.
 8. Distanční výuka žáků 9. ročníku bude pokračovat nezávisle na vzdělávání ve výukových skupinách.
 9. Škola je zajištěna ve spolupráci se zřizovatelem školy desinfekčními prostředky a má nastavená hygienická opatření.
 10. Škola nezajišťuje vybavení žáků hygienickými rouškami - je nutné, aby každý žák měl na každý den minimálně dva kusy a sáček na uložení roušky.
 11. Žáci budou dodržovat stanovená zvýšená hygienická a organizační pravidla, se kterými je seznámí vyučující.
 12. V případě opakovaného porušování nastavených pravidel může být žák vyloučen z výukové skupiny.
 13. Školní jídelna bude v provozu od 12. 5. 2020. Odebrat oběd budou moci pouze ti žáci, kteří se dostaví v daný den na prezenční výuku, dle vypsaného rozvrhu pro jejich výukovou skupinu. Přihlášení oběda proveďte přes portál www.strava.cz

 

Kontakty

Telefon:
 • 516 474 548 (ul. Komenského)
 • 516 474 547 (školní jídelna)
Fax:
 • 516 474 734
Email:

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008