Informace o výukových skupinách

25.05.2020 00:00 | Vítězslav Šos | Aktuality

Informace o výukových skupinách žáků 1. stupně a 9. ročníku od 25. 5. 2020.

Celkem se přihlásilo k pravidelné výuce 212 žáků z celkových 401 žáků 1. stupně, což činí 53%. O odpolední aktivity projevilo zájem 41 žáků. Z aktuálních 18 tříd 1. stupně je vytvořeno 19 výukových skupin. Dopolední výuka je zajištěna téměř ve všech případech třídními učiteli, odpolední aktivity v dané skupině realizují vychovatelky ŠD.
Do školy od 11. 5. dochází 55 žáků 9. ročníku, což je 80% z celkového počtu. Pro tyto žáky jsou zajištěny pravidelné dopolední konzultace v 5 výukových skupinách.
Celkem je ve škole 24 výukových skupin s 267 žáky.
Školní stravování je v současné době z hygienických a organizačních důvodů formou studeného balíčku.
Distanční vzdělávání žáků, kteří se neúčastní prezenční výuky, bude pokračovat i nadále.

Kontakty

Telefon:
  • 516 474 548 (ul. Komenského)
  • 516 474 547 (školní jídelna)
Fax:
  • 516 474 734
Email:

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008