Klasifikace žáků

04.05.2020 00:00 | Vítězslav Šos | Aktuality

Způsob klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku.

Na základě platnosti zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 211/2020 Sb., Školního řádu ZŠ Letovice informujeme žáky a zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.
Klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude založena na těchto podkladech, a to v tomto pořadí:
1. základem bude průběžné hodnocení žáka v době povinné prezenční výuky do 10. 3. 2020
2. podpůrně z průběžného hodnocení žáka v době distanční výuky od 11. 3. 2020 s přihlédnutím k podmínkám domácího vzdělávání jednotlivých žáků zaměřené především na komunikaci, spolupráci, samostatnou práci, samostudium, portfolia žáků, zvládnutí technologií (informatika), odevzdávání úkolů
3. podpůrně z hodnocení žáka za 1. pololetí školního roku
4. podpůrně z průběžného hodnocení žáka po možném nástupu do školy (květen, červen)

Klasifikace ze všech předmětů bude provedena formou známky, ve speciálních případech formou slovního hodnocení. Absence a hodnocení chování žáků bude vztažena pouze na dobu prezenční výuky do 10. 3. 2020.

V dalších dnech budou zveřejněny podmínky pro účast žáků 9. ročníků (od 11. 5.) a žáků 1. stupně (od 25. 5.) na prezenčním vzdělávání ve škole.

Kontakty

Telefon:
  • 516 474 548 (ul. Komenského)
  • 516 474 547 (školní jídelna)
Fax:
  • 516 474 734
Email:

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008