Předávání vysvědčení

23.06.2020 00:00 | Vítězslav Šos | Aktuality

30.6.: Informace k předávání vysvědčení a ukončení školního roku 2019/2020.

Informace k ukončení školního roku a předávání vysvědčení 30. 6. 2020

Úprava mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 12. 6. 2020 umožňuje předání vysvědčení žákům 30. 6. 2020 jen s drobnými omezeními. Předání se bude moci zúčastnit celá třída, samozřejmě s výjimkou žáků s příznaky virového onemocnění, což bude nutné doložit čestným prohlášením. Toto vyplněné prohlášení budou muset donést všichni žáci, kteří nedocházeli na prezenční docházku v období května a června.


Organizace předávání vysvědčení

Žáci 1. stupně

Žáci se shromáždí v danou dobu na vymezených místech, kde si je převezmou třídní učitelé a vyberou od žáků čestná prohlášení (netýká se žáků, kteří se účastnili vzdělávacích aktivit od 25. 5. a čestná prohlášení již odevzdali).

 • předání vysvědčení a třídnické práce 8:00 - 8:45 (přesný čas ukončení upřesní třídní učitelé)
 • stravování nebude zajištěno, žáci jsou odhlášeni (školní jídelna bude v provozu do 29. 6.)
 • školní družina uzavřená (bude v provozu do 29. 6.)

Nástup žáků 1. - 3. ročníku bude hlavním vchodem školy:

 • 7:45 - 1. ročník
 • 7:50 - 2. ročník
 • 7:55 - 3. ročník


Nástup žáků 4. ročníku bude bočním vchodem od zastávky autobusu:

 • 4.A, 4.C - 7:45
 • 4.B, 4.D - 7:50


Nástup žáků 5. ročníku bude zadním vchodem od tělocvičen:

 • 7:45 - 5.C
 • 7:50 - 5.B, 5.D
 • 7:55 - 5.AŽáci 2. stupně

Žáci se shromáždí v danou dobu před budovou školy, kde si je převezmou třídní učitelé a vyberou od žáků čestná prohlášení (netýká se žáků, kteří se účastnili vzdělávacích aktivit v květnu a červnu a čestná prohlášení již odevzdali).

 • předání vysvědčení a třídnické práce 8:00 - 9:00
 • stravování nebude zajištěno

Nástup žáků 6. - 9. ročníku bude hlavním vchodem školy:

 • 8:00 - 6. ročník
 • 8:10 - 7. ročník
 • 8:20 - 8. ročník
 • 8:30 - 9. ročník


Žáci speciálních tříd

Nástup žáků tříd 1.P a 2.P bude bočním vchodem školy v 8:00.


Další informace

 • žáci i vyučující budou požívat ve vnitřních prostorách školy roušky
 • pro žáky, kteří se nezúčastní předání vysvědčení, bude vysvědčení připraveno k vyzvednutí v kancelářích školy od 30. 6. 2020

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008