Prezenční výuka žáků 9. ročníku

04.05.2020 00:00 | Vítězslav Šos | Aktuality

11.5.: Možnost prezenční výuky (konzultací) pro žáky 9. ročníku.

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,
na základě vyjádření MŠMT: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vás informuji o možnosti účasti žáků 9. ročníku na prezenčním vzdělávání formou konzultací od 11. 5. 2020.
Vzhledem k potřebě zajistit organizaci tohoto vzdělávání vás žádáme o vyjádření, zda se vaše dítě této výuky zúčastní. Tuto informaci zašlete řediteli školy prostřednictvím EŽK (Bakaláři) do středy 6. 5. do 10:00, aby bylo možné vytvořit neměnné vzdělávací skupiny, do nichž ale nelze zařadit žáka později než k 11. 5. 2020.
Obsahem vzdělávání bude učivo z předmětů přijímací zkoušky na střední školy. Časový rozsah a organizace vzdělávání budou stanoveny dle počtu přihlášených žáků. Nezbytnou součástí přihlášky je „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" (viz příloha), které žák předá ve škole v den svého prvního vstupu do budovy školy.


Mgr. Vítězslav Šos, ředitel

Kontakty

Telefon:
  • 516 474 548 (ul. Komenského)
  • 516 474 547 (školní jídelna)
Fax:
  • 516 474 734
Email:

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008