Školní družina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní družina na ZŠ v Letovicích má naplněnou kapacitu a není možné již žádné děti přijímat.

_______________________________________________________________________________

 


Z důvodu  velkého počtu žáků na prvním stupni základní školy je  přihlašování dětí do školní družiny na Základní škole v Letovicích již do konce května aktuálního školního roku.

Chcete-li, aby Vaše dítě ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo ŠD vyplňte přiloženou přihlášku a odevzdejte do 10. června 2019.

Přihlášené děti obdrží 1. září 2019  zápisový lístek na doplnění údajů a docházky do ŠD.


Pokud dojde k překročení kapacity školní družiny na ZŠ v Letovicích nebudou moci být ve školním roce 2019/2020 do ŠD umístěni žáci 5. ročníků. Žáci, kteří navštěvují nižší ročníky a nebudou přihlášeni do 1.9. 2019, budou do ŠD umísťováni podle naplněnosti oddělení.

Děkujeme za pochopení.


Základní škola Letovice, příspěvková organizace

Komenského 5 , 679 61 Letovice

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Jméno dítěte:...............................................Třída (současná):........

Adresa:...................................................................................

Podpis zákonného zástupce:.................................. Datum:.................

 


Upozornění pro rodiče

Poplatek za zájmové vzdělávání ve ŠD při ZŠ Letovice činí 40, - Kč za jeden měsíc.

200,- Kč za září 2018 - leden 2019 bude vybírán v říjnu 2018.

200, - Kč za únor 2019 - červen 2019 bude vybírán v únoru 2019.

Peníze vždy odevzdejte  vychovatelce příslušného oddělení ŠD, které navštěvuje Vaše dítě.

Žádáme o dodržení termínu odevzdání peněz.


731 211 310 - mobilní telefon do ŠD, volat v mimořádných případech
6.30 - 8.00
11.30 - 16.00
Děti ze ŠD nadále omlouvat písemně!

Provoz ve školní družině

  • provozní doba: 6,30 - 8,00 (dvě oddělení), 11,35 - 16,00
  • od 15,00 se děti spojují  do oddělení I. nebo V.
  • každou změnu v docházce do ŠD písemně.
  • děti je nutné vyzvednout do 13,00 hodin (pokud budou odcházet dříve sami, nebo je budou vyzvedávat sourozenci po skončení vyučování), poté budou propouštěny, nebo si je budete moci vyzvednout ve 13,45 hodin, aby ŠD měla možnost vykonávat nenarušovanou, souvislou činnost.
  • Všechny autobusové spoje jezdí tak, že je děti bez problémů stihnou.
  • Po 14 hodině si již můžete děti vyzvedávat až do 16,00 průběžně.
  • Žádáme, aby i odchody do kroužků a ZUŠ byly přizpůsobeny těmto časům.
  • Žádáme rodiče, aby dětem, které zůstávají ve školní družině déle než do 14,00 hodin dávali na odpoledne svačinu!

Stejný provoz platí i na odloučeném pracovišti na Letokruhu.

 

oddělení třídy vychovatelka učebna
I.  1.C, 3.A (do 16,00)
 Dagmar Trefná A13
II.

 1.A,3.B,4.A  (do 15,00)

 Stanislava Brablecová   A12
III.  2.A, 1.,2.P(do 15,00) Irena Martínková přístavba
IV. 1.B, 3.C      (do 15,00)  Věra Čechurová přístavba
V.  1.D,3.D    (do 16,00) Dagmar Přichystalová  B11-1.C
VI.  2.C, 3.C   (do 15,00 ) Lenka Jirušová A11
VII. 2.B, 3.B (do 15,00) Dis. Jana Bednářová B12 - 1.B
VIII.

4.B,4.D  (do 16,00)

Michaela Sedláčková   Letokruh   
   IX. 4.C (do 14,00) poté spojeno Andrea Stejskalová
Letokruh

 

Od 15,00 do 16,00 se děti z oddělení III., V.,VII., spojují do oddělení V. (u sítě).

Od 15,00 do 16,00 se děti z oddělení I., II.,IV., a VI. spojují do oddělení I.


Pozor!!!

Vchod školy od zadních družin pro veřejnost uzavřen.

K vyzvedávání dětí z oddělení III. Martínková Irena a odd. IV. Čechurová Věra používejte hlavní vchod a přes jídelnu projděte pro děti do těchto oddělení.

 Od 15.30 do 16:00 hodin je hlavní vchod do školy uzavřen. Vyzvedávání dětí na zvonek.


Při vyzvedávání dětí zvoňte: ŠD I. Trefná D., ŠD D. Přichystalová

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008