Školní družina

 

Poplatek za zájmové vzdělávání ve ŠD při ZŠ Letovice činí 40,- Kč za jeden měsíc.

200,-Kč za únor 2020 – červen 2020 odevzdejte do 28.února 2020  vychovatelce příslušného oddělení ŠD, které navštěvuje Vaše dítě.

_________________________________________________________________________

Karneval  s přespáním v ŠD  se koná  dne  28. 2. 2020 a 13. 3. 2020  od 16 hodin.

28. února 2020 oddělení: I., II.,V.,VIII., IX.,

 13. března 2020 oddělení: III., IV., VI.,VII.,

 

 Přineste s sebou tyto potřebné věci:

 - kostým

- věci na spaní ( spací pytel, karimatku nebo nějakou podložku, polštářek, plyšového kamaráda,oblečení na spaní)

 - hygienické potřeby, ručník, odličovací potřeby (pokud bude pomalovaný obličej),

 -  jídlo a pití na odpoledne a večer (snídaně zajištěna)

 Dítě si vyzvedněte v sobotu, v době  od 9. 00 - 9. 30 hod.

 Pokud dítě odejde v sobotu samo, přinese vychovatelce lístek.

 Poplatek  50,- Kč odevzdá dítě vychovatelce spolu s návratkou do 21. 2. 2020.

______________________________________________________________________________________________________

Školní družina na ZŠ v Letovicích má naplněnou kapacitu a není možné již žádné děti přijímat.


 

 

Z důvodu  velkého počtu žáků na prvním stupni základní školy je  přihlašování dětí do školní družiny na Základní škole v Letovicích již do konce června aktuálního školního roku.

Chcete-li, aby Vaše dítě ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo ŠD vyplňte přiloženou přihlášku a odevzdejte do 25. června 2019.

Přihlášené děti obdrží 1. září 2019  zápisový lístek na vyplnění údajů a docházky do ŠD.


  Žáci, kteří  nebudou přihlášeni do 1.9. 2019,nemusí být do ŠD přijati. Budou  do ŠD umísťováni podle naplněnosti oddělení.

Děkujeme za pochopení.


Základní škola Letovice, příspěvková organizace

Komenského 5 , 679 61 Letovice

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Jméno dítěte:...............................................Třída (současná):........

Adresa:...................................................................................

Podpis zákonného zástupce:.................................. Datum:.................

 


Upozornění pro rodiče

Poplatek za zájmové vzdělávání ve ŠD při ZŠ Letovice činí 40, - Kč za jeden měsíc.

200,- Kč za září 2019 - leden 2020 bude vybírán v říjnu 2019.

200, - Kč za únor 2020 - červen 2020 bude vybírán v únoru 2020.

Peníze vždy odevzdejte  vychovatelce příslušného oddělení ŠD, které navštěvuje Vaše dítě.

Žádáme o dodržení termínu odevzdání peněz.


731 211 310 - mobilní telefon do ŠD, volat v mimořádných případech
6.30 - 8.00
11.30 - 16.00
Děti ze ŠD nadále omlouvat písemně!

Provoz ve školní družině

 • provozní doba: 6,30 - 8,00 (dvě oddělení), 11,35 - 16,00
 • od 15,00 se děti spojují  do oddělení I. nebo V.
 • každou změnu v docházce do ŠD písemně.
 • děti je nutné vyzvednout do 13,00 hodin (pokud budou odcházet dříve sami, nebo je budou vyzvedávat sourozenci po skončení vyučování), poté budou propouštěny, nebo si je budete moci vyzvednout ve 13,45 hodin, aby ŠD měla možnost vykonávat nenarušovanou, souvislou činnost.
 • Všechny autobusové spoje jezdí tak, že je děti bez problémů stihnou.
 • Po 14 hodině si již můžete děti vyzvedávat až do 16,00 průběžně.
 • Žádáme, aby i odchody do kroužků a ZUŠ byly přizpůsobeny těmto časům.
 • Žádáme rodiče, aby dětem, které zůstávají ve školní družině déle než do 14,00 hodin dávali na odpoledne svačinu!

Stejný provoz platí i na odloučeném pracovišti na Letokruhu.

 

oddělení třídy vychovatelka učebna
I.  2.C, 1.A          (do 16,00)
 Dagmar Trefná A13
II.

 2.A,4.A,5.A       (do 15,00)

 Stanislava Brablecová   A12
III.  3.A, 1.P           (do 15,00) Irena Martínková přístavba
IV. 2.B, 4.D              (do 15,30)  Věra Čechurová přístavba
V.  2.D,3.B             (do 16,00) Dagmar Přichystalová  B11-1.C
VI.  1.B, 4.B             (do 15,30 ) Lenka Jirušová A11
VII. 3.C, 4.C             (do 15,30)  Gabriela Trefná B12 - 1.B
VIII.

1.C,3.B               (do 15,30)

Jana Sedláková   B12 - 1.A   
   IX. 5. B,C, D             (do 16,00)  Jana Bednářová
Letokruh

 

Od 15,30 do 16,00 se děti z oddělení III., V.,VII., spojují do oddělení V. (u sítě).

Od 15,30 do 16,00 se děti z oddělení I., II.,IV., a VI. spojují do oddělení I.


Pozor!!!

Vchod školy od zadních družin pro veřejnost uzavřen.

K vyzvedávání dětí z oddělení III. Martínková Irena a odd. IV. Čechurová Věra používejte hlavní vchod a přes jídelnu projděte pro děti do těchto oddělení.

 Od 15.30 do 16:00 hodin je hlavní vchod do školy uzavřen. Vyzvedávání dětí na zvonek.


Při vyzvedávání dětí zvoňte: ŠD I. Trefná D., ŠD D. Přichystalová

Kontakty

Telefon:
 • 516 474 548 (ul. Komenského)
 • 516 474 547 (školní jídelna)
Fax:
 • 516 474 734
Email:

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008