Školní družina

OZNÁMENÍ

Školní družina na ZŠ v Letovicích má naplněnou kapacitu a není možné již žádné děti přijímat.

___________________________________________________________________________________

19. dubna 2018  od 13.00 do 14.00  výchovný koncert „ Z pohádky do pohádky“

Přinést 50,- Kč do 16. dubna. Koncertu se nezúčastní pouze děti, které si přinesou lísteček na odchod po obědě. Jinak všechny

_______________________________________________________________________________


Z důvodu značného velkého počtu žáků na prvním stupni základní školy došlo ke změně přihlašování dětí do školní družiny na Základní škole v Letovicích.

Chcete-li, aby Vaše dítě ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo ŠD vyplňte přiloženou přihlášku a odevzdejte do 31. května 2018.

Přihlášené děti obdrží 1. září 2018  zápisový lístek na doplnění údajů a docházky do ŠD.


Pokud dojde k překročení kapacity školní družiny na ZŠ v Letovicích nebudou moci být ve školním roce 2018/2019 do ŠD umístěni žáci 5. ročníků. Žáci, kteří navštěvují nižší ročníky a nebudou přihlášeni do 1.9. 2018, budou do ŠD umísťováni podle naplněnosti oddělení.

Děkujeme za pochopení.


Základní škola Letovice, příspěvková organizace

Komenského 5 , 679 61 Letovice

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Jméno dítěte:...............................................Třída (současná):........

Adresa:...................................................................................

Podpis zákonného zástupce:.................................. Datum:.................

 


Upozornění pro rodiče

Poplatek za zájmové vzdělávání ve ŠD při ZŠ Letovice činí 40, - Kč za jeden měsíc.

200, - Kč za leden 2018 - červen 2018 bude vybírán v březnu 2018. Peníze odevzdejte  vychovatelce příslušného oddělení ŠD, které navštěvuje Vaše dítě.


731 211 310 - mobilní telefon do ŠD, volat v mimořádných případech
6.30 - 8.00
11.30 - 16.00
Děti ze ŠD nadále omlouvat písemně!

Provoz ve školní družině

  • provozní doba: 6,30 - 8,00 (dvě oddělení), 11,35 - 16,00
  • od 15,00 se děti spojují  do oddělení I. nebo V.
  • každou změnu v docházce do ŠD písemně.
  • děti je nutné vyzvednout do 13,00 hodin (pokud budou odcházet dříve sami, nebo je budou vyzvedávat sourozenci po skončení vyučování), poté budou propouštěny, nebo si je budete moci vyzvednout ve 13,45 hodin, aby ŠD měla možnost vykonávat nenarušovanou, souvislou činnost.
  • Všechny autobusové spoje jezdí tak, že je děti bez problémů stihnou.
  • Po 14 hodině si již můžete děti vyzvedávat až do 16,00 průběžně.
  • Žádáme, aby i odchody do kroužků a ZUŠ byly přizpůsobeny těmto časům.
  • Žádáme rodiče, aby dětem, které zůstávají ve školní družině déle než do 14,00 hodin dávali na odpoledne svačinu!

 

oddělení třídy vychovatelka učebna
I.  2.A, 4.A (do 16,00)
 Dagmar Trefná A13
II.

3A,1.P  (do 15,00)

 Stanislava Brablecová A12
III.  1.A, 4.A (do 15,00) Irena Martínková přístavba
IV. 1.C, 3.D (do 15,00)  Věra Čechurová přístavba
V.  2.B,3.B (do 16,00) Michaela Sedláčková  B11-1.C
VI.  2.C, 3.D(do 15,00 ) Lucie Fagulcová A11
VII. 2.D, 4.B(do 15,00) Mgr.Jitka Janků B12 - 1.B
VIII.

1.B,4.D (do 15,00)

 Dis. Jana Bednářová   B26 - 2.D   
     IX. 3.C, 3.B    Dagmar Přichystalová
B13 - 1.A

 

Od 15,00 do 16,00 se děti z oddělení III., V.,VII., VIII., IX spojují do oddělení V. (u sítě).

Od 15,00 do 16,00 se děti z oddělení I., II.,IV., a VI. spojují do oddělení I.


 

Třída: 3. B   - oddělení V.                                                              

Vychovatelka:   Michaela Sedláčková  

1. Blažková Adéla
2. Blažková Aneta 
3. Hegerová Hana  
4. Kobylková Eliška  
5. Novotný Tobias  
6. Royt Matyáš 
7. Staněk Lukáš  
8. Staňková Adéla  
9. Žižka Dominik  
10.Šamšula Štěpán
11.Šedivá Pavlína
12.Václavová Klára   
  
Třída: 4. A   - oddělení III.

Vychovatelka: Irena Martínková         

1. Dvořáček Václav
2. Přichystal Jan
3. Reitschmied Milan   
4. Rosičová Michaela   
5. Sedláková Karolína   
6. Šamšula Štěpán   
7. Tureková Petra   
8. Urbánková Žaneta   
9.Vyšehradová Natálie

 

Třída: 4. A  - oddělení I.

Vychovatelka: Dagmar Trefná

1. Halasová Anna   
2. Hladilová Michaela   
3. Jíra František
4. Němcová Nikola   
5. Orsáček Lukáš   
6. Prudilová Eliška   
7. Říhová Eliška   
8. Šeda Filip 
9. Šedová Pavlína   
10.Václavová Klára

Třída: 3. B  - oddělení IX. 

Vychovatelka:   Dagmar Přichystalová 

1. Fajgl Kryštof
2. Křížová Kristýna  
3. Kumšta Daniel  
4. Králová Žaneta  
5. Pecina Štěpán  
6. Procházková Adéla  
7. Řezníková Kristýna 
8. Šamšula Mikuláš 
9. Švancara Jakub

Třída: 3. D   - oddělení IV.

Vychovatelka: Věra Čechurová

1. Sedláček Jakub   
2. Stohrová Jiřina   
3. Vachová Adéla   
4. Sýkora Ondřej   
5. Ženata Filip   
6. Pešová Michaela   
7. Pyne Abigald Marie   
8. Sakala Vojtěch  

 

Třída: 3. D - oddělení VI.

Vychovatelka:   Lucie Fagulcová  

1. Baka Jaroslav
2. Blaha Mikuláš  
3. Dražilová Lucie  
4. Chrástová Anastasia  
5. Jachanová Veronika 
6. Káčeriková Tereza  
7. Kučera Šimon  
8. Pjatygin Daniel 

 

Pozor  !!!

Vchod školy od zadních družin pro veřejnost uzavřen.

K vyzvedávání dětí z oddělení III. Martínková Irena a odd. IV. Čechurová Věra používejte hlavní vchod a přes jídelnu projděte pro děti do těchto oddělení.

 Od 15.30 do 16:00 hodin je hlavní vchod do školy uzavřen.


Při vyzvedávání dětí zvoňte: ŠD I. Trefná D.

                                          ŠD V. Sedláčková M.

    

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008