Činnosti v ŠD

  Odpočinkové činnosti

  - vytváření celkové duševní pohody dětí, odstraňování únavy z vyučování

  - klidové činnosti /poslechové, individuální hry, klid po obědě/

  - poslech CD, sledování DVD – pořady pro děti

  - hudební hry, poslech hudby

  -kreslení a malování – volné téma

  - častý pobyt venku – volné hry

  - práce s dětskými časopisy a knihami

  - relaxace, četba, kvarteta, odpočinek na koberci, vyprávění – dialog s dětmi

  - stolní hry, hry s hračkami, hry v kuchyňce

  Spontánní činnosti

  - každodenní individuální klidové činnosti po obědě a při pobytu venku

  - vlastní aktivita žáků 

   - činnosti dle výběru dětí

  - volná hra s vlastními pravidly a zapojením fantazie

  Rekreační činnosti

  - hry s pohybovými prvky, stolní hry, malování, volné hry,

  - vycházky, sportovní hry, míčové hry,

  - pohybové aktivity na čerstvém vzduchu

  - konstruktivní a tematické hry

  - tělovýchovné chvilky, pohybové hry 

  Příprava na vyučování

  - didaktické hry, hry k upevňování učiva

  - rozšiřování poznatků z vyučování

  - rébusy, křížovky, osmisměrky, sudoku, hádanky

   Sebeobslužné činnosti

  - zásady stolování

  - zásady osobní hygieny, péče o vlastní věci, pořádek v osobních věcech

  - úklid po skončení jednotlivých činností

   

  Zájmové činnosti

  Přírodovědné  

  •                -   vycházky do přírody, pozorování

            -  rozvoj zájmu o přírodu     

                  -   ochrana životního prostředí

                  -  ekologická problematika

                  -   výchova k ohleduplnému přístupu k přírodě

    Sportovní        

                  -   zdokonalování fyzické zdatnosti

                  -   přirozená pohybová aktivita

                   -  kolektivní hry – vytváření smyslu pro fér hru

                  -  potlačování nesportovního chování

  •  Společensko – vědní   

       -  vytváření zájmu o společenský život

                    -  tradice a zvyky po celý rok

      -   vytváření zájmu o historii

  • Estetické /výtvarné, hudební/ 

        - probouzení zájmu o hudbu

                    - zdokonalování v oblasti kresby, malby

  • Pracovní 

                  -   montáže a demontáže stavebnic, netradiční stavby

                  -   rozvoj zájmu o samostatnou tvořivou práci

                  -   rozvoj představivosti

                  -  práce s různými materiály

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   •  

    

    

    

    

  •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem, 19. září 2017

 

 

Kontakty

Telefon:
 • 516 474 548 (ul. Komenského)
 • 516 474 547 (školní jídelna)
Fax:
 • 516 474 734
Email:

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008