Zápis žáků

Vážení rodiče,
těší nás váš zájem o vzdělávání vašeho dítěte na naší škole. Dovolujeme si vás informovat o postupu při oznamování přijetí k základnímu vzdělávání, který je jednoznačně upraven ve Školském zákoně č. 561/2004 Sb.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které jste obdrželi osobně či mailem. Seznam bude zveřejněn od 15. 5. 2020 na dveřích hlavního vchodu budovy školy a zároveň na webových stránkách www.zsletovice.cz, přičemž místo jména a příjmení žáka bude uvedeno jeho registrační číslo. Účastník má možnost se vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. Stejnopis správního rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout v kanceláři školy.
V případě, že jste podali žádost o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, pak se žádosti vyhoví za splnění podmínek: doložením doporučení příslušného poradenského zařízení a zároveň odborného lékaře nebo klinického psychologa do 31. 5. 2020. Rozhodnutí ředitele bude zasláno na adresu žadatele.

Podrobnější informace o organizaci školního roku 2020/2021 vám předáme na schůzce, která se uskuteční pravděpodobně dle aktuální situace v červnu 2020.


Zápis dětí do 1. tříd ZŠ Letovice pro školní rok 2020/2021 se bude konat bez osobní přítomnosti dětí v prodlouženém termínu 4. 4. - 17. 4. 2020. Budeme preferovat podání žádostí bez osobní přítomnosti zákonných zástupců. Podání žádostí bude možné:

 • datovou schránkou
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem
 • poštou
 • osobním podáním v kanceláři školy po telefonické domluvě

Typ žádosti vyberte na základě tabulky:

datum narození typ zápisu rodič vyplní žádost rodič přiloží
1.9.2013-31.8.2014 klasický žádost o přijetí
.doc.pdf
 prostou kopii rodného listu dítěte
1.9.2013-31.8.2014 odklad žádost o přijetí
.doc.pdf
a také
žádost o odklad
.doc, .pdf
a) prostou kopii rodného listu dítěte
b) doporučení školského poradenského zařízení
c) doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa
1.9.2012-31.8.2013 po odkladu  žádost o přijetí
.doc.pdf
a) prostou kopii rodného listu dítěte
b) rozhodnutí jiné školy v případě, že mu odklad neudělila naše škola
1.9.2014-31.12.2014 předčasný zápis žádost o předčasné přijetí
.doc.pdf
a) prostou kopii rodného listu dítěte
b) doporučení školského poradenského zařízení
1.1.2015-30.6.2015 předčasný zápis žádost o předčasné přijetí
.doc, .pdf
a) prostou kopii rodného listu dítěte
b) doporučení školského poradenského zařízení
c) doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa


Vyplněné žádosti a přiložené dokumenty zasílejte jednou z těchto možností:

a) do datové schránky školy - biapeat

 • podepsaná a oskenovaná žádost + další dokumenty

b)  emailem s digitálním podpisem do emailové schránky školy:  

 • podepsaná a oskenovaná žádost + další dokumenty

c) poštou: Základní škola Letovice, příspěvková organizace, Komenského 902/5, Letovice 679 61

 • vytištěná a podepsaná žádost + přiložené další dokumenty

 

d) osobně v kanceláři školy po telefonické domluvě

 • vytištěná a podepsaná žádost + přiložené další dokumenty

Po doručení žádostí a dokumentů vás budeme informovat o přidělení registračního čísla a dalším postupu.

S případnými otázkami se lze obrátit na Základní školu Letovice. Telefonickým dotazem
na číslo 516 474 548, emailovým dotazem na adrese .

Mgr. Iva Bajerová
zástupce ředitele

Kontakty

Telefon:
 • 516 474 548 (ul. Komenského)
 • 516 474 547 (školní jídelna)
Fax:
 • 516 474 734
Email:

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008