Předmětové komise

Metodická sdružení školy jsou vybavena poměrně velkými kompetencemi. Jejich činnost se zaměřuje na vytváření školního kurikula, na rozvoj didaktických dovedností pedagogů, na organizaci jednotlivých školních soutěží a na vybavování školy učebnicemi a školními pomůckami.

Na ZŠ Letovice jsou zřízeny a pracují tato metodická zařízení:

 • ÚMS - úsekové sdružení učitelů 1. stupně - vedoucí Mgr. Jana Dufková
 • Předmětová komise českého jazyka a literatury - vedoucí Mgr. Lenka Veselá
 • Předmětová komise cizích jazyků - vedoucí Mgr. Martina Zouharová
 • Předmětová komise matematiky - vedoucí RNDr. Marta Makovská
 • Předmětová komise přírodopisu a chemie - vedoucí RNDr. Hana Nečasová
 • Předmětová komise fyziky - vedoucí Mgr. Jitka Lebišová
 • Předmětová komise občanské a rodinné výchovy - vedoucí Mgr. Martina Tenorová
 • Předmětová komise dějepisu a zeměpisu - vedoucí Mgr. Eliška Hanušová
 • Předmětová komise tělesné výchovy - vedoucí Mgr. Zdeněk Štesl
 • Předmětová komise praktických činností - vedoucí Mgr. Zuzana Šrámková
 • Metodik prevence - Mgr. Ivana Kotoulková
 • Metodik informačních technologií -Mgr. Zdeněk Štesl
 • Metodik enviromentální výchovy - Mgr. Jana Zapalačová

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008