GDPR

  Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR"), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.
  Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.
  Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů nenízákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.
  Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný. Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

  Kontaktní údaje správce osobních údajů:
  Základní škola Letovice, příspěvková organizace
  IČO: 62072897
  Sídlo: Komenského 902/5, 679 61 Letovice

  Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:
  Mgr. Hynek Růžička, LL.M.,advokát, se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, e-mail: .

Kontakty

Telefon:
 • 516 474 548 (ul. Komenského)
 • 516 474 547 (školní jídelna)
Fax:
 • 516 474 734
Email:

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008