4.C

15.10. dnešní učivo
ČJ - přídavná jména, pomocníček
    - pracovní list, sešit

M - čísla do 10 000
   - zápis v sešitě

AJ2 (Kalhousová) - House - slovíčka, obrázkový slovník
                         - zápis v sešitě
                         -DÚ: PS str. 10/cv.1

AJ1 - House - slovíčka 
      - uč. str. 10
      - pracovní listČJ -  pravopisníček str.9/cv. 3
M - pracovní list
Čt - str. 15-17 - na čtvrtek 


16.10.

M - čísla do 10 000
    -rozklad čísel, písemné dělení
    - zápis v sešitě

ČJ - vyjmenovaná slova po V - pomocníček
    - uč. str. 12/cv.1, podstatná jména, přídavná jména

Vl - Slované- zápis v sešitě
Čt - komunitní kroužek

17.10.
M - procvičování +,-,., : v oboru do 10 000
   - zápis v sešitě
    - uč. str. 36/1,6 - ústně
ČJ - vyjmenovaná slova, slova s předponou vy/vý - pomocníček
Př - druhy plodů - sešit
AJ2 -  uč. str. 10 - song What´s in my house, slovíčka
      - PS - str. 10/cv. 2
AJ1 - PS - str. 10/cv. 1,2


18.10.
M - opakování
ČJ - opakování
Čt - str. 15 - 17
Vl - Sámova říše, zápis

Zítra se odevzdávají domácí úkoly. 

19.10.
AJ1 - uč str. 10
     - PS - str. 10/3
AJ2 - uč. str. 10 - answer - sešit
        PS - str.10/3 - DÚ
ČJ - pravopisníček - str. 9/cv. 1,2
    - uč. str. 13/cv.3 - přepis do sešitu
    - pomocníček . zápis
M - G - kartičky
Čt - str. 15-17Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008