5.C

16.9. - 20.9.

DÚ:
ČJ - opakovat vyjmenovaná slova, pracovní list
M - pracovní list 
Čt - básnička na 24.9.
Aj - slovíčka


16.9.
ČJ - uč. str. 8/cv. 3a - sešit, slova s předponou -vy/-vý - zápis
Př - horniny, nerosty, ner. suroviny - zápis

17.9.
Čj -diktát, stavba slova, slovní druhy 
M - zaokrouhlování, zápis
AJ1 - uč.str. 7/5a - poslech, PS str.5/6
Aj2 -  uč.str.7/5a - poslech, DÚ - slovíčka PS str.80/ Instruction
Čt -  Jan Čarek:  Kdyby tu nic nebylo - zpaměti. Pověra - zápis


18.9.
Čj - opakování -  předpony, předložky, slovní druhy, vyj. slova - zápis
Aj1 - PS str, 5/5,6
Aj2 - PS str.5/5,6, Uč. str. 7 - poslech 7 
Vl - Jihomoravský kraj, zápis
Př - opakování ner. suroviny


19.9.
Čj - opakování učiva, zápis
Aj1 - opakování - instrukce 1B, počítání do 20
Aj2 - opakování instrukce 1B, počítání do 20, PS str.6/1, Uč. str. 8/2a - poslech

20.9.
Inf - malování - úvod
M - G - opakování -čtverec, obdélník, uč. str.10/4a,6
Čj - opakování učiva ze 4. ročníku - zápis
Čt - uč. 22 - 23

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008