7. ročník

Do Vánoc můžete vypracovat test - dole na stránce - malý test pro sedmáky, správné odpovědi zasílejte na nebo odevzdejte ve škole

Test - vrcholný středověk

 

1/ Komu patřila věnná města?
a/královně
b/králi
c/šlechtě

2/ Města poddanská zakládali
a/podddaní
b/ šlechta a církev
c/ král

3/ Města horní byla
a/ města v horách
b/ města, ve kterých se těžily drahé kovy
c/ města pro horních 10000

4/ Cechy sdružovaly
a/ kupce
b/ služky
c/ řemeslníky

5/ Právo várečné bylo právo vařit
a/ zelí
b/ víno
c/ pivo

6/ Městský patriciát byli
a/ bohatí obyvatelé města
b/ chudí obyvatelé města

7/ Slovo žďářit, od kterého vznikl název Žďár znamená
a/ škvařit sádlo
b/ vypalovat les
c/ pěstovat obilí

8/ Neobdělané pole se nazývá
a/ úbor
b/ úkor
c/ úhor

9/ Zlatou bulu sicilskou dostal
a/ Karel IV.
b/ Václav III.
c/ Přemysl Otakar I.

10/ Přemysl Otakar II. padl v bitvě
a/ na Českém poli
b/ na Moravském poli
c/ na Slovenském poli

11/ Václav II. nechal razit
a/ brněnské groše
b/ pražské groše
c/ denáry

12/ Přemyslovci vymřeli roku
a/ 1308
b/ 1302
c/1306

13/ Posledním Přemyslovcem byl
a/ Václav II.
b/ Václav III.
c/ Václav IV.

14/ Byl zavražděn
a/ v Letovicích
b/ v Brně
c/ v Olomouci

15/ Václav II. se ujal vlády
a/ ve 12 letech
b/ ve 2 letech
c/ ve 20 letech

16/ Za malého Václava II. vládl
a/ Oldřich z Rumburku
b/ Ota Bavorský
c/ Ota Braniborský

17/ Caletníci byli
a/ pekaři chleba
b/ pekaři koláčů
c/ pekaři placek

18/ Stoletá válka trvala
a/ 100 let
b/ méně než 100 let
c/ více než 100 let

19/ V této válce proti sobě stály
a/ Rusko a Francie
b/ Francie a Anglie
c/ Anglie a Španělsko

20/ Jak zemřela Johanka z Arku
a/ v boji
b/ na mor
c/ byla upálena

21/ V této válce zahynul i jeden český král, byl to
a/ Václav III.
b/ Jan Lucemburský
c/ Karel Lucemburský

 

 

 

"Heraldický úkol" pro sedmáky

Heraldika je věda, která se zabývá erby a znaky. Udělování znaků má svá přesná pravidla:

  1. znamení na štítě musí být dobře vidět, musí být výrazné
  2. používají se  čtyři barvy - červená, modrá, černá a zelená
  3. také se používají dva kovy - zlato a stříbro (stříbro znázorňuje barvu bílou, zlato žlutou)
  4. také se nesmí klást barva na barvu ani kov na kov (tzn, nemůžeme ve zlatém poli nakreslit stříbrnou hradbu, ale můžeme dát stříbrnou hradbu do pole modrého)

Tak, teď už víš,to nejzákladnější, a tak se můžeš pokusit z tvrdého papíru vystřihnout tvar štítu a  vytvořit svůj vlastní znak. Nezapomeň, že štít se používal v boji a znamení na něm muselo být dobře vidět. Zároveň by Tě mělo charakterizovat, připomínat.

 

Jeden malý testík pro sedmáky

l. Kdo k nám pozval Konstantina a Metoděje?
A/ Mojmír
B/ Rastislav
C/ Svatopluk

2. Konstantin a Metoděj přinesli
A/ křesťanství
B/ islám
C/ buddhismus

3. Konstantin a Metoděj vytvořili písmo, které se jmenovalo
A/ hlaholice
B/ azbuka
C/ latinka

4. Konstantin později přijal jméno
A/ Metoděj
B/ Cyril
C/ Svatopluk

5/ Velkou Moravu sjednotil kníže
A/ Mojmír
B/ Svatopluk
C/ Rastislav

6/ První historicky doložený Přemyslovec se jmenoval
A/ Boleslav
B/ Václav
C/ Bořivoj

7./ Svatého Václava zabil
A/ jeho bratr Boleslav
B/ jeho otec Vratislav
C/ jeho strýc Spytihněv

8/ Svatý Václav byl zabit
A/ na poli
B/ v lese
C/ u kostela

9/ Svatořečena byla i Václavova babička, která se jmenovala
A/ Drahomíra
B/ Libuše
C/ Ludmila

10/ Boleslav II. nechal vyvraždit rod
A/ rod Slamníkovců
B/ rod Slavníkovců
C/ rod Slávků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008