9. ročník

 

Test "Sametová revoluce"

 - dobrovolný úkol pro 9. C - termín konec listopadu - odevzdat ve škole nebo zaslat na adresu:

1.V kterém roce Sametová revoluce proběhla?

• 1980.

• 1989.

• 1990.

2.Čím bylo už dříve historicky významné datum 17. listopadu?

• V tento den v roce 1917 odstartoval v Rusku výstřel z Aurory VŘSR.

• Ve stejný den v roce 1939 zavřeli nacisté vysoké školy.

• Ničím - bylo vybráno naprosto náhodně.

3.Která událost Sametovou revoluci bezprostředně odstartovala?

• Celostátní stávka horníků.

• Shromáždění odborářů.

• Vzpomínková demonstrace studentů.

4.Víte, kde celá akce začala - tj. kde přesně se její účastníci sešli?

• Na Staroměstském náměstí.

• Na Karlově mostě.

• Na Albertově. 


5.A kde jejich pochod skončil ostrým střetem s policejními jednotkami?
• Na Vyšehradě.

• Na podolském nábřeží.

• Na Národní třídě.

6.Která skupina občanů se do revolučního dění velmi záhy aktivně zapojila?

• Herci, spisovatelé a další umělci.

• Lékaři a zdravotní sestry.

• Železničáři a pracovníci dopravních podniků.

7.Víte, proti čemu se tehdy v celé republice především protestovalo?

• Proti zdražování potravin.

• Proti totalitní vládě jedné strany.

• Proti rasismu a utlačování národnostních menšin.

8.Která píseň byla bezprostředně spjata s tehdejšími událostmi a stala se jakousi „neoficiální hymnou" Sametové revoluce?

• Zvonky štěstí.

• Lady Karneval.

• Motlitba pro Martu.

9.Čím se symbolicky zvonilo na lidových shromážděních (např. na Václavském náměstí i jinde po celé republice)?

• Rolničkami.

• Zvonečky.

• Klíči.

10.Jak se jmenovalo sdružení, které vzniklo pár dní po začátku revoluce a stalo se symbolem úsilí o nastolení demokratické vlády v Československu?

• Opoziční fronta.
• Občanské fórum.
• Hnutí lidového odporu.

                                                                               zdroj internet

 

 

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008