Výtvarná výchova

Hodnocení v hodinách výtvarné výchovy 6.-9.ročník

 * 
dnešní hodinu jsi pečlivě pracoval/a
tvé výtvarné dílo se ti velmi povedlo ( originální nápad,
zpracování ...)

 o
dnešní hodinu jsi dobře pracoval/a
tvé výtvarné dílo splňuje zadané požadavky
____________________________________________________ známka  - výborně

 ?
dnešní hodinu chyběla tvé práci větší pečlivost a samostatnost
občas jsi vyrušoval/a
____________________________________________________ známka  - chvalitebně

 !
dnešní hodinu tvá práce neodpovídala tvým možnostem
občas jsi vyrušoval/a,nevěnoval/a ses plně své práci
tvé dílo nesplňovalo některé zadané požadavky
____________________________________________________ známka - dobře 

 -
dnešní hodinu jsem nebyla s tvou prací spokojena
vyrušoval/a jsi, nevěnoval/a ses své práci
tvé výtvarné dílo nesplňovalo zadané požadavky
___________________________________________________ známka - dostatečně

 5
neodevzdaný výkres
___________________________________________________ známka - nedostatečně

Kontakty

Telefon:
  • 516 474 548 (ul. Komenského)
  • 516 474 547 (školní jídelna)
Fax:
  • 516 474 734
Email:

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008