Šablony II

Základní škola je zapojena do projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II, který navazuje na předchozí projekt Šablony I. Délka trvání projektu je od 1.9.2018 do 31.8.2020.

Cíle projektu

1. Podpora společného vzdělávání

 • Personální podpora - speciální pedagog
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze

2. Podpora nových metod ve výuce

 • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
 • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
 • Rozvoj dovedností v ICT

3. Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
4. Spolupráce s rodiči a veřejností
5. Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Jaké aktivity jsou na škole podporovány?

 • Šablony na personální podporu: speciální pedagogové
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání
 • Projektová výuka
 • Zájmové kluby

Kontakty

Telefon:
 • 516 474 548 (ul. Komenského)
 • 516 474 547 (školní jídelna)
Fax:
 • 516 474 734
Email:

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008