Šablony II

Základní škola je od roku 2018 zapojena do projektu z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem Šablony II, který navazuje na předchozí projekt Šablony I, kterého se škola účastnila v letech 2016 - 2018.

Cíle výzvy

1. Podpora společného vzdělávání

 • Personální podpora - speciální pedagog
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze

2. Podpora nových metod ve výuce

 • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
 • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
 • Rozvoj dovedností v ICT

3. Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
4. Spolupráce s rodiči a veřejností
5. Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Jaké aktivity jsou podporovány?

 • Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy pro MŠ a kariéroví poradci
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání
 • Projektová výuka
 • Zájmové kluby

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008