Škola pomáhá

KOMU? Dětem na Haiti
JAK? Adopcí na dálku
Škola adoptuje Haiťánka, který díky nám získá základní vzdělání. 
S KÝM? Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc
JAK DLOUHO? Od roku 2011 dále
CO NÁS ČEKÁ? Besedy, workshopy, jarmarky a další

JAK MŮŽEME POMOCI?
Sběrem papíru a dalšími činnostmi během roku vyděláme peníze na adopci. Peníze půjdou na školné, školní pomůcky, zdravotní péči a jedno jídlo denně našeho Haiťánka.

Dopis a vysvědčení od našeho HaiťánkaPřeklad dopisu:

Milý kmotře/ kmotro,

je potěšením psát Vám před koncem roku tento dopis a poděkovat za to, co pro mě děláte. Ve škole hodně studuji Vám pro radost a také pro radost mé rodiny. U příležitosti Vánoc Vám přeji radostné Vánoce a Šťastný rok 2012. Nepřestávám se modlit, aby Vám Bůh žehnal a ochraňoval Vás před nebezpečími.

Váš kmotřenec Grebert, který Vás má rád.


NEJBLIŽŠÍ AKCE?
Čtvrtek 11. 10. 2012 - beseda + workshop 4. a 7.třídy

 


běr papíru : 15. - 19.10.2012


Čtvrtek 20.10. 2011-  besedy a workshopy na téma Haiti pro žáky 4. a 5. tříd

Pondělí 24.10.2011 - besedy a workshopy na téma Haiti pro žáky 7. a 8. tříd

 


Haiti

Haiti je stát v západní části ostrova Hispaniola v Karibském moři.Na východní části ostrova se nachází Dominikánská republika. Hlavním městem je Port-au-Prince (1 277 000 obyvatel). Úředními jazyky jsou haitská kreolština a francouzština.
Vznik: 1.ledna 1804
Prezident: Michel Martelly
Obyvatelstvo: hustota zalidnění na Haiti se pohybuje okolo 360 lidí na 1 km
Zdraví: jen 40% obyvatelstva má přístup k základní zdravotní péči
Náboženství: Haiti je křesťanská země, k římskokatolické církvi se hlásí 80 % obyvatel
Ekonomika: Haiti je nejchudší země na západní polokouli, 80% obyvatel žije pod hranicí chudoby.Vyváží se především káva, nafta, kakao a dováží potraviny a stroje.
Státní zřízení: poloprezidentská republika
Měna: haitský gourde
Dějiny
Haiti začínají objevením ostrova Kryštofem Kolumbem při jeho první plavbě 5.prosince 1492, kdy jeho loď Santa Maria najela na mělčinu.
Kultura
Haitská kultura je směsicí evropské, především francouzské kultury, afrických vlivů a kultury původních Taina. Africké a evropské prvky převažují. 
 Zemětřesení na Haiti
12.ledna 2010 postihlo Haiti katastrofické zemětřesení(7,0 Richterovy stupnice). Hlavní město bylo z velké části zničeno. Počet obětí vystoupal na 212 000 mrtvých. Do pomoci Haiti se kromě české vlády zapojily i české neziskové organizace Člověk v tísni, Adra nebo Charita.

 
Adopce na dálku 
 

Cílem Adopce na dálku je umožnit dětem získat bezplatné vzdělání. Do Adopce jsou zařazeny děti z chudých rodin, které z finančních důvodů nemohou školu navštěvovat.

Za roční příspěvek dárce je dítěti hrazeno:
školné
- povinná školní uniforma
- základní zdravotní péče
- školní pomůcky
- jedno jídlo denně

Dárcem - adoptivním rodičem - může být jednotlivec, rodina, škola i firma.

Koordinátor projektu Adopce na dálku v ČR : Charita a Adra .

 
zpracovala Monika Smetanová 9.C

 


Máme Haiťánka!!!!!

  

Jmenuje se  

 Grebert Merzius /je to ten chlapec první zleva/

 

Rok narození: 2000 

Zdravotní stav: Dobrý

 Farnost: Gonaives_SJA 

Životní cíle: Rád by se stal řidičem 

Zájmy dítěte: rád si hraje 

Jak doma pomáhá: chodí pro vodu 

Stručný popis dítěte: je poslušný chlapec vysoké postavy 

Dítě žije: S matkou 

Sociální pozice rodiny: Velmi chudí

 

Otec

Matka

zemřel

 

 

Jméno matky:

Jesule Vil

 

Zdravotní stav matky:

Dobrý

 

Povolání matky:

drobná obchodnice

 

Sourozenci

 Chrismene Merzius, děvče, 28 let

Rosemitha Merzius, děvče, 25 let

Charismel Merzius, děvče, 18 let

Wilson Merzius, chlapec, 15 let

Nesley Merzius, chlapec, 8 let

7.11.2011


Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008