Číslo 37

Přátelé, kamarádi,

také už se nemůžete dočkat Vánoc? My v redakční radě už ani na nic jiného nemyslíme a podle toho to také vypadá. Další číslo vašeho oblíbeného Školního víqětu je totiž Vánocemi doslova prošpikované, a když už se objeví něco jiného, tak je to pro změnu článek o Silvestru.

Ale abychom nepřeháněli, přece jenom tu najdete i jiná témata, např. rozhovor s panem ředitelem na téma rekonstrukce školy, zjistíte, jak dopadl výsledek padesátníkové sbírky, nebo si přečtete nějaké historické zajímavosti.

Tak s chutí do toho, časopis je tu pro vás.  Váš


Členové redakce Školního víqětu přejí všem svým čtenářům, žákům, žákyním, učitelům i zaměstnancům školy pohodové Vánoce a do nového roku mnoho štěstí a zdraví.

 


 OBSAH

 

Úvoďák                                              str.1

Pranostiky                                           str. 2

Rozhovor                                            str. 3 - 4

Padesátníky                                         str. 5

17.listopad, dějepisná prezentace         str. 6

Legionáři                                             str. 7 - 8

Jak se slaví Vánoce                             str. 9 - 10

Deváťáci Ježíškovi                              str. 11 - 12

Vánoční anketa                                   str 13

Mikuláš, historie Vánoc                       str. 14

Vánoční test                                        str. 15 - 17

Recept                                                str. 18

Silvestr                                               str. 19

Silvestrovské pohoštění                       str. 20 - 21

SMS                                                   str. 22

Sport                                                  str 23

Vtipy                                                   str. 24 - 25


 LETOVICE OČIMA DĚTÍ  - KALENDÁŘ PRO 2009 

Ve třetí třídě hned na začátku školního roku jsme začali procházet letovické dominanty. Začali jsme o nich psát a po době také kreslit a vymýšlet pohádky a pověsti. Mohli jsme pracovat ve skupinách. Na konci školního roku paní učitelka zanesla obrázky, pohádky a pověsti do kulturního domu. Vůbec by nás nenapadlo, že z toho může být letovický kalendář.

Ráno dne 29.9. přišla paní učitelka Bělehradová k nám do třídy a poprosila nás, kdo by mohl, tak aby přišel do kulturního domu na předvedení kalendáře. Byl tam také pan starosta a pan místostarosta, pan ředitel s paní zástupkyní Ivou Bajerovou. Každý dostal kalendář a občerstvení. Pak jsme se společně vyfotografovali a rozešli se domů.

Autoři článku: Marcela Zunková, Andrea Janoušková 4.B  


                Pranostiky

       Prosinec

 Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.

Studený prosinec - brzké jaro.

V prosinci zima ještě laškuje, ale v lednu již kraluje. 

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu. 

Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima celá naše. 

Když na Boží hod prší, sucho úrodu naruší.

O Vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.

 

           Leden

 Lednové mlhy věští mokré jaro. 

V lednu silný led, v květnu bujný med. 

Leden studený, duben zelený. 

Když začátkem ledna krásně, budou na jaře bouřky časně.

 V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to. 

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
                                                                                          

  Kateřina Krušinová 7.D.  


9.11.2008 

ROZHOVOR S ŘEDITELEM O REKONSTRUKCI ŠKOLY

1. Kdy proběhne rekonstrukce?

Vlastní rekonstrukce proběhne v roce 2009. Kdy přesně začne se bude odvíjet od průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby. Byl bych rád, aby rekonstrukce začala již v dubnu, ale některý z účastníků výběrového řízení se může odvolat a stavba může nabrat zpoždění, což by nebylo dobré... 

2. Co všechno se bude opravovat?

Budou vyměněna všechna okna i dveře celé budovy  za plastová. Vstup do školy bude vypadat úplně jinak. Vstupní dveře budou na fotobuňku, dojde ke značnému zmenšení počtu oken na chodbách, provedeme zateplení fasády i zateplení střechy. Na chodbách v prvním patře bude odstraněna většina světlíků a světlo bude zajištěno zářivkami. 

3. Kolik asi do oprav škola vloží?

Předpokládám, že celkové náklady na opravu budovy školy a přilehlé školky (obě budovy se budou opravovat souběžně) se budou pohybovat okolo 42 milionů korun, přesnější číslo uvidíme až na základě výběrového řízení. Naprostá většina peněz je z prostředků Evropské Unie (28 milionů) a zbytek přispěje město Letovice, které si ovšem  na toto bude muset vzít úvěr.

4. Jak moc bude výuka narušena?

Pevně věřím, že výuka nebude zásadním způsobem narušena, neboť výměnu oken ve třídách naplánujeme na prázdniny a střecha i zateplení fasády neomezí provoz školy. 

5. Budou se žáci podílet na úklidu školy při rekonstrukci (vyklízení tříd,přenášení pracovních pomůcek,atd...)

Nepředpokládám nějaké masivní zapojení žáků do tohoto procesu. 

6. Bude se opravovat jen vnitřek nebo i vnějšek školy?

Měni se sice bude především vnějšek školy, ale výměna oken, vyzdívání se dotkne také interiéru, takže budeme stát před problémem malování, uklízení... 

7. Jak moc je rekonstrukce nutná?

Nejvíce ze všeho je potřebné zlepšit tepelně izolační vlastnosti budovy tak, aby škola nemusela vydávat obrovské částky za topení na jedné straně a zároveň, aby žáci i učitelé vnímali ve třídách a kabinetech tepelnou pohodu. 

8. Zůstane škola v původním stavu nebo se její vzhled změní?

Vzhled budovy se zcela změní. Jak bude vypadat nové barevný vzhled se dozvíte snad do konce roku 2008. Předpokládám, že jej vystavíme na www stránky školy. Očekávám, že kolem barevného členění bude probíhat velmi živá diskuze. Osobně bych upřednostnil odvážnější barevné řešení před řešením nenápadným a mdlým. 

9. Jak dlouho potrvají opravy?

Předpokládám, že koncem měsíce října by mohla být stavba ukončena. 

10. Budou se spravovat i tělocvičny?

Ano. V tělocvičnách dojde k zazdění stávajících spodních otvíravých oken, skleněná výplň (kopility) budou vyměněny za polykarbonátové desky. Nový bude i způsob větrání. Větrání bude provedeno i v šatnách tělocvičen. Samozřejmě bude provedena i oprava střechy. 

Děkujeme za rozhovor. 

T.Bezdíčková, Z.Prchalová, 7.A


 Předání výdělku z padesátníkové sbírky  Diakonii                               

                            

Dne 6.11.2008 paní učitelka Bušová a paní učitelka Tenorová za doprovodu vybraných žáků ze ZŠ  šli odevzdat výdělek z padesátníkové sbírky do letovické Diakonie(tehdejšího Agape).

   Vydali jsme se po druhé vyučovácí hodině do už zmiňované Diakonie. Po předání peněz nám všem bylo děkováno a tím i vám a slíbeno, že to určitě dobře využijí.Dále nám pustili video o jejich činnosti a zjistili jsme, že jsou velice šikovní, vyrábějí moc krásných věcí. Poté nás provedli celou budovou, kde jsme viděli od  kuchyňky přes dílnu až po koupelnu s vířivkou. Dále nám byla ukázána jejich zahrada, o kterou se společně starají. Ale to už jsme museli jít, abychom nepřišli pozdě na další hodinu,    a tak jsme se rozloučili a šli.

   Tímto bych vám chtěla poděkovat a zároveň poprosit. Poděkovat za to, že jste se zúčastnili a poprosit, abyste se, když někoho takového potkáte, tak se mu neposmívejte,co kdybyste to byli vy a někdo se vám smál , asi by to nebylo moc příjemné a oni nemůžou za to jací jsou.A hlavně jsou to lidé jako my. Nebo snad ne???

                                                                                                Ellen Stehlíková 9.A


 17.listopad - události

 • 1939 - Po pohřbu studenta Jana Opletala dne 15. listopadu, který se stal posledním projevem manifestačního odporu českého lidu proti německé okupaci Čech a Moravy v roce 1939, nařídil Hitler, aby jakékoliv další demonstrace byly bez ostychu ihned potlačeny vojenskou silou. Byly uzavřeny české vysoké školy, vedoucí představitelé vysokoškoláků byli zatčeni a popraveni, 1200 českých studentů bylo zbito a odvlečeno do koncentračních táborů. V roce 1941 byl 17. listopad vyhlášen v Londýně za Mezinárodní den studentstva.
 • 1989 - V Praze se konala pokojná demonstrace studentů při příležitosti 50. výročí studentských manifestací v Protektorátu Čechy a Morava na počátku druhé světové války. Po počátečních proslovech na Albertově a kladení květin a svíček na Vyšehradě se průvod vydal směrem na Václavské náměstí, byl však zastaven na Národní třídě pořádkovou policií a násilně rozehnán. To následně vedlo k dalším rozsáhlým protestům studentů a veřejnosti proti československému komunistickému režimu, tzv. Sametové revoluci, k pádu vlády a nastolení demokracie.

Lucie Mazalová,8.A.


 Příprava dějepisné prezentace

Znáte Slavkov u Brna? Víte, čím je toto město významné?

Zde Napoleon Bonaparte v roce 1805 poráží ruského cara a rakouského císaře v tzv. bitvě tří císařů.

Náš dějepisný seminář chystá projekt o Napoleonovi Bonaparte nazvaný Ctižádostivý Korsičan. V něm se dozvíte:

 • Ø o jeho mládí
 • Ø o jeho úspěšných i neúspěšných bitvách

Proniknete do soukromí Napoleona:

 • Ø jeho dvou manželek
 • Ø jeho syna Orlíka

Boudou Vám poodhaleny okolnosti velice podivné smrti francouzského císaře.

O této významné historické osobnosti se můžete informovat i na dějepisné nástěnce na hlavní chodbě u devátých tříd.    

 J.Krušinová, J.Skoupý, 8.D


 VIII.D informuje o návštěvě výstavy

 ČESKOSLOVENSKÉ  LEGIE  na  FRONTÁCH  1. SVĚTOVÉ VÁLKY

 Hned po návratu z podzimních prázdnin nás čekalo překvapení.

3. a 4. vyučovací hodinu jsme zavítali do Kulturního střediska v Letovicích na výstavu o československých legiích.

Co to vlastně legie byly?

Když se podíváte do encyklopedie, najdete tam toto:

Legie (z latinského legio „vojenské odvody", což je odvozeno ze slova legere „vybírat", „odvádět", „shromažďovat") může mít řadu významu:

Když jsme se učili o Jaroslavu Haškovi, dověděli jsme se, že byl legionář v Rusku.

Kdo to tedy legionáři byli? Odvážní dobrovolníci, vojenští zajatci nebo i zběhové (v případě Haška), kteří bojovali v Rusku, Francii a Itálii.

Uniforma příslušníka 22. francouzského pluku pana Bohuslava Prudila ze Skrchova

 

A o tom jsme se přesvědčili právě na výstavě. Přišel za námi i pan Milan Hezl, letovický občan, který nám o odvážných legionářích leccos pověděl. Zabývá se tímto problémem a materiály na výstavu zapůjčil.

Na besedu s ním přišel ještě jeden pán. Jmenoval se Jiří Mohelský a jak jsme se později dověděli, jeho strýc Josef a otec Rudolf bojovali v ruských legiích.Oba měli velké štěstí a oba se vrátili domů.

Podle místa působení je lze rozdělit:

 • československé legie v Rusku
 • československé legie ve Francii
 • československé legie v Itálii

K nim je možné počítat i skupiny v dalších zemích.

Jednotlivé pluky byly číslovány podle místa působení: v Rusku od čísla 1, ve Francii od čísla 21 a v Itálii od čísla 31.

Koncem války měly jednotky československých zahraničních vojsk celkem přes 100 000 členů.

Besedovali jsme a zapisovali si pečlivě.
      


 Jak se slaví Vánoce v jiných zemích aneb přehled neobvyklých zvyků  

Vzduchem letí obrovské sáně.Uhánějí k lidem táhne je osm sobů.Na sáních je mnoho různých hraček pro děti, které už se na ně těší. Sáně řídí velký muž s dlouhým bílým plnovousem, který má na sobě červené šaty.To on naděluje dárky. Tak ho znají děti v Anglii a Americe. Jmenuje se Santa Claus, v Anglii také Father Christmas.

Letí nad střechami a hází dárky, které dětem přináší, do domů skrz komín, nebo někdy sešplhá komínem dovnitř sám. Druhý den ráno o prvním svátku vánočním děti, nacházejí, co jim nadělil. Potom se koná oslava. Na hostinu bývají zvaní i příbuzní. V Anglii se jí krocan a vyhlášený švestkový pudink. Zvykem tam bývá také věšet větvičky jmelí nad dveře. Jsou to pradávné symboly míru a přátelství. Když se lidé pod nimi potkají, smějí se políbit.

Ve Francii se na Štědrý večer staví jesličky s malými hliněnými figurkami, které představují Marii a Josefa s Jezulátkem a také pastýře, vola a osla. Na svátek Tří králů k nim pak také lidé přidávají i figurky tří světců, tří mudrců z Východu.

Ve francouzských rodinách se také u svátečního stolu podává zcela zvláštní zákusek, jakási kremrole ve formě polena nebo kmene stromu. Toto vánoční polínko je upomínkou na prastarý zvyk, kdy se do krbu kladl obrovský špalek, který musel hořet od počátku Vánoc až do svátku Tří králů. Dárky dostávaly děti ráno po Štědrém večeru .

Itálii si o Vánocích přejí Buon Natale- to znamená veselé svátky narození Páně. Tak jako ve Francii stojí v místnosti jesličky. Vrcholnou událostí svátků a každá rodina se snaží mít jesličky hezčí než ostatní. Hlavní vánoční jídlo bývá obvykle večer před půlnoční mší a potom ještě jednou příštího dne. Jedna pochoutka při hostině rozhodně nesmí chybět, totiž Panettone- italský vánoční koláč.Na dárky si děti musejí počkat, protože nadílka bývá z pravidla až 6. ledna.

V noci před tím lítá tříkrálová čarodějnice La Befana na koštěti v povětří a hází dárky do domů komínem. Dětem , které nebyly hodné, naděluje prý jen kousky uhlí.

Ve Švédsku se považuje za významný svátek u 13.prosinec. To je den sv.Lucie, dárkyně světla. Časně ráno se děvčata z rodiny převléknou za Lucii. Vezmou si dlouhé bíle šaty a na hlavu si nasadí věnec se svíčkami. Takto nastrojené pak nesou celé rodině do postele kávu a čerstvé pečivo.

Zcela zvláštní zákusek mívají o Vánocích obyvatelé Dánska - a sice sladkou rýžovou kaši. V kaši je schovaná mandle a kdo ji najde, dostane jako první dárek.

Rusku a na Balkáně nosí dětem dárky děda Mráz. I zde se dodržuje mnoho vánočních zvyků a obyčejů. Dědu Mráze však znají děti i v Rumunsku, Bulharsku a Polsku.

 

Pro děti v Holandsku je toužebně očekávaným dnem již datum 6. prosince, svátek sv.Mikuláše, jelikož jim v ten den  holandský Mikuláš Sinterklaas přináší dárky. Tohoto dne vplouvá on a Zwarte Piet - Černý Petr na lodi do Amsterodamu, kde ho všichni nadšeně zdraví. V noci na 6.prosince Sinterklaas a Zwarte Piet chodí nepozorovaně po střechách domů a házejí dárky komíny, kde je ráno děti nacházejí ve svých botkách.

Polsku je u vánočního stolu rozšířen ještě jeden neobvyklý zvyk. Všichni začínají jíst, teprve když každému kolem stolu je nabídnutý oplatek, do kterého jsou vryty obrázky Marie, Josefa a Jezulátka, a každý přítomný si kousek z placičky ulomí.

 


 Malá anketa s žáky ze 4. tříd

Zeptali jsme se 10 žáků, jak slaví Vánoce a jak dodržují zvyky. 

Jíte na vánoce kapra?

Sedm z nich odpovědělo ano

Ostatní ani nevěděli, že je to tradice. 

Vydržíte nejíst maso jenom kvůli tomu, abyste viděli zlaté prasátko??

Všichni až na jednoho odpověděli ANO. 

Píšete Ježíškovi dopis s věcmi, které si přejete??

Často jsem slyšela ANO, našli se tací, co tvrdí, že Ježíšek ví, co si přejí, a proto považují za zbytečné mu to psát . 

Co si vlastně představíte pod pojmem VÁNOCE??

U této odpovědi  jsem nebyla ani tak překvapená, když všichni odpověděli dárky.                                                               

                                                                            Veronika Holasová 


 Deváťáci píší Ježíškovi

aneb Trochu vánoční inspirace pro ostatní spoluobčany

 

Vánoce se pomalu blíží, pár adventů už máme dokonce za sebou a někteří si už už začínají prozpěvovat koledy ve všech jazycích. Po roce se zase můžeme kochat pohledem na rozjařeného Santa Clause ve výlohách obchodů, dívat se na snad už posté opakované vánoční pohádky, pomoci mamince spálit perníčky a handrkovat se se sourozencem, kdo se více vyválí ve sněhu.Ach ty Vánoce, nejsou krásné?

V tuhle dobu máte poslední naději ještě narychlo napsat dopis Ježíškovi, pokud jste tak ještě neudělali.Mám tu pro vás malou inspiraci - deváťáci a Pepíček totiž už Ježíškovi psali, tak se můžete podívat nejenom na to, jak by takový dopis mohl vypadat, ale i na to, co si takový průměrný deváťák (a Pepíček) přeje pod stromeček.

 1.Milý Ježíšku,

Tak už ti zase píši, abys mi donesl zase velký dárek za to, jak jsem byl celý rok hodný, skromný a jak jsem moc milý na rodiče, poslouchám ve škole a vůbec, ale vůbec nevyrušuji, nosím domácí úkoly a jsem moc pozorný, tak si myslím, že by jsi mi mohl donést pár maličkostí.

Jako například nějaké to oblečení, kredit, stačí tak za 500Kč - abych mohl vždy a všude zalarmovat maminku nebo policii, když uvidím něco nekalého ! Mohl by jsi mi donést notebook, když pracuji ve školní radě do vyčerpání svých sil a za celý školní rok vyprodukuji víc článků, než celý dolní stupeň, který mi dělá velkou konkurenci.

Možná by se hodily i nějaké ty finance na horší časy, když je ta světová krize.

Hlavně mi zase nenos ponožky, jako minulý rok, kolikrát ti mám psát, že ponožek mám plný....šuplík !!!

 S láskou v srdci tvůj hodný Miloušek

  PS: Prý máš novou motorku !

                        

 

 

2.Milý Ježíšku,

Jako každý rok ti napíši skromný seznam věcí, které bys neměl poztrácet nebo někde zapomenout. Píši ti raději s předstihem, aby sis stihl zařídit půjčku u lichváře nebo ruské mafie.Letos mi prosím přines notebook s modemem a tiskárnou, abych mohl tisknout taháky na zakázku i ve škole.Pak mi prosím přines elektrickou kytaru, mobil s foťákem, hodinky s vodotryskem a nějaké to oblečení, aby měla maminka radost.

A varuji tě, že jestli nepřineseš všechno, co jsem napsal, tak ti nachystám překvapení, které bude vypadat jako prvních patnáct minut z filmu Zachraňte vojína Ryana.!!!                                                                                                              

Tvůj milovaný Pepíček

 

3.Milý Ježíšku,

Tak jsem se po roce rozhodla, že ti dám o sobě zase vědět.Ale nemysli si, že ti píši o jenom o Vánocích, to je určitě jenom náhoda.

Určitě jsem byla celý rok hodná, milá, skromná, poslušná a nikdy nemluvila ironicky, tak ti tady jenom tak pro jistotu napíši krátký seznam věcí, které bych si letos přála - jen abys na nic nezapomněl.

Ne, aby to dopadlo jak minule, kdy jsi polovinu věcí určitě někde ztratil nebo zapomněl.Letos jsem ale kvůli tvé pokročilé skleróze seznam trochu zúžila, aby pro tebe nebylo tak těžké si ho zapamatovat.

Protože se ale ve škole pořád hádáme o tom, kde vlastně bydlíš, poslala jsem tento dopis raději na všechny kontinenty světa.

Přála bych si :

 • Kompendium chemie (Má zhruba 600 stran - to abych měla co číst).
 • Chemický plášť už jsem našla u babičky ve skříni podivně zabalený, tak si ho škrtni - dva nepotřebuji.
 • Dále nějaké to oblečení, i ponožky by se hodily - po roce se mi jejich zásoba povážlivě zmenšila
 • Šetřím si na kolo, ale protože rodiče objevili můj PIN kód, tak se mi účet pořádně ztenčil.Tak bych byla ráda, kdybys mi prosím tě změnil PIN a nenápadně mi ho poslal e-mailem.I nějakou korunu na něj přihodit můžeš, čím víc, tím líp.
 • To je asi tak všechno, ale já vím, že ty jsi kreativní a na něco už přijdeš sám J.

Pozdravuj tam, kde bydlíš a připiš mi do toho mailu i to, kde bydlíš. Na poštovném na Aljašku bych brzo zkrachovala...

 

Tvoje milá .....                  Daniela Alexová, Milan Havránek


 Vánoční anketa  

1. Slavíš rád/a Vánoce?
Bára: ano
Žaneta: ano
Jarek: moc rád
Vojta: ano

2.Jaký byl nejlepší dárek, který jsi kdy dostal/a?
Nela: medvídek
Adriana: pes
Žaneta: houpací kůň

3. Dáváš na Vánoce dárky?
Jarek: ne
Marcela: ano
Honza: ne
Pavlína: ne
Bára: ano

4. Vaříte u vás doma na Vánoce kapra?
Žaneta: smažíme
Adriana: ano
Bára: ano, ale já ho nejím
Tomáš: ano a chutná mi

5.Pomáháš zdobit stromeček?
Markéta: ano
Honza: ano
Žaneta: ano, ráda zdobím stromeček
Adriana: ano, ráda
Pavlína: ano
Jarek: ano, moc rád

6. Píšeš Ježíškovi dopis?
Marcela: ano
Tomáš: ano
Vojta: ano
Nela: ano

7. Dostáváš hodně dárků?
Bára: ano
Žaneta: ano
Markéta:ano
Adriana: ano

8. Co si nejvíc přeješ?
Žaneta: koníka Hvězdičku z nebe
Honza: tank
Nela: velký domeček s panenkama
Marcela: snowboard
Bára: kočárek
Jarek: přepravník k traktoru

9. Posíláš přáníčka nebo SMSky?
Marcela: ano
Jarek: jen přáníčka
Bára: ne
Markéta: ne
Tomáš: ano
Vojta: ne
Pavlína: ne
Honza: ne
Žaneta: dělám někdy přáníčka

 
Vendula Dvořáková 7.D, Kateřina Krušinová 7.D, Andrea Halatová 7.D  


  Sv.Mikuláš 

     Když se řekne Mikuláš,každému se asi vybaví dědeček s bílými vousy, který má po boku anděla a čerta. Ale jak to s ním bylo doopravdy? Kdo byl Mikuláš? Jak vlastně vznikl zvyk , že děti dostávají v předvečer svátku sv.Mikuláše sladkosti, uhlí a brambory?

     Sv.Mikuláš se narodil v Asii v městě Pataře v druhé polovině třetího století.Když mu zemřeli rodiče, zdědil velký majetek.Ten si však nenechal pro sebe, ale daroval ho chudým.

     Vypráví se , že v Pataře žil také jeden chudý šlechtic, který měl tři dcery. Ty chtěl prodat, aby zachránil rodinu před smrtí hladem. Jakmile se Mikuláš o tom dověděl, přišel v noci a nepozorovaně vhodil oknem do pokoje váček se zlatými penězi.Tak učinil třikrát po sobě a tím rodinu zachránil.

     Odtud pochází krásný obyčej v předvečer svátku svatého Mikuláše obdarovávat hodné děti.

      Po čase vstoupil Mikuláš do kláštera a později byl vysvěcen na biskupa. 

                                                                                                 Kateřina Krušinová 7.D.


 Historie Vánoc

Základem křesťanských  Vánoc je biblický příběh o narození Ježíška Krista  a oslava této události.Církev časově spojila narození Spasitele se starým mýtem zimního slunovratu,vyjadřujícím vědomí o věčném vítězství života nad smrtí a světla nad tmou.Svátek narození Páně se od 4.století šířil z Říma po celém křesťanském světě.

Den Ježíškova narození se slaví v křesťanském světě  od 4.stol.

25. prosince.Na tento den připadala slavnost ´´neporaženého slunce´´.

Asi od 16.stol. se rozšířily dnes ještě trvající zvyky.

Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o vzájemné lásce a přátelství , radosti a pocitu sounáležitosti v rodině, která se sešla ke společným oslavám pod rodným krovem.

 Poprvé se vánoční stromeček rozsvítil v pražské vile ředitele Stavovského divadla roku 1812.

Lidé stromeček nazývali Kristovým stromkem.

Na českém území se podle duchovných zpráv poprvé postavil veřejný stromeček v Plzni roku 1925.

Stromeček k nám pronikl z německého území, kde se v 17. a 18.století šířil od města k městu.

Někde však stromeček neznali nebo ho považovali za německý zvyk a po starodávnu strojili jesle.                                               

 Koledy se zpívaly každý večer, dokud se neodstrojil stromeček a Vánoce neskončily.

                                                                                                                   Renata Bajerová  VIII.A


 Vánoční test

Zapněte si televizi, zkoukněte po dvacáté Mrazíka a dlouhé chvíle čekání na Ježíška si zkraťte naším testem.

1 Kolik je dnes Nastěnce z Mrazíka let?

 1. stále 16
 2. 48 let
 3. 59 let

2 Na Vánoce se jedla muzika. Co je to?

 1. překlep
 2. rozvařené ovoce
 3. kroupy orestované s husími játry a tykví

3 Rozkrojíte jablko a uvidíte hvězdičku. Co budete mít v příštím roce?

 1. zdraví
 2. štěstí
 3. peníze

4 Proč se na Štědrý den drží půst?

 1. abychom se nepřežírali jako prasata
 2. abychom se pak večer mohli přežrat jako prasata
 3. abychom viděli zlaté prasátko

5 Jak se jmenovali tři králové?

 1. Florenc, Patrik, Štefan
 2. Pankrác, Servác, Bonifác
 3. Kašpar, Melichar, Baltazar

6 Proč se na Vánoce zdobí zrovna stromeček?

 1. protože je v lese zadarmo
 2. protože symbolizuje věčný život
 3. protože Ježíškovy jesle jsou ze dřeva, ale jejich umístění do každé domácnosti je náročné

 

 

7 Od čeho je odvozeno slovo koleda?

 1. od slova led - děti zpívaly koledy za mrazivého počasí
 2. od slova kalendy - to jsou první lednové dny, kdy se slavil slunovrat
 3. od slova kolo - koledníci chodili od domu k domu čili okolo, dělali po vsi kolečka

8 Čemu se říkalo ‚domácí přítel‘?

 1. pečeným bochánkům s anýzem a kandovaným ovocem
 2. postavě pastýře v betlémě, který měla každá rodina vystavený v pokoji
 3. potahu na postele, který ženy šily měsíc před Štědrým dnem

9 Víte, kdo je Uncle Santa Claus?

 1. mladší bratr Santy, kterého si vymysleli američtí černoši, protože ten klasický jim přišel příliš nudný - Uncle Santa Claus tančí, hraje na trubku a nosí kapuci
 2. malý, ale šikovný trpaslík, který pomáhá Santovi s vyráběním dárků na Aljašce
 3. speciální druh rýže ochucené bílými lanýži, který se v Americe podává speciálně ve vánoční čas

10 Co vyhazovali v některých krajích o Štědrém večeru z okna?

 1. větvičku jmelí - když dopadla na zem lístky k domu, znamenalo to zdraví pro všechny obyvatele domu
 2. psa zadkem napřed - díky tomu pak po celý rok nevpustil nikoho cizího do domu
 3. kus štědrovečerní večeře - zajistili si tak po celý rok blahobyt a dostatek jídla

11 Když se vám na Vánoce bude zdát o jmelí, budete se brzo:

 1. léčit z nachlazení
 2. vdávat
 3. stěhovat do lepšího obydlí

12 Kdo to byl Silvestr?

 1. potulný zpěvák z počátku 14. století, kterému se zjevila Panna Maria a byl prohlášen za svatého
 2. papež Silvestr I., v jehož době skončilo pronásledování křesťanů
 3. jeden z králů, kteří nesli dary narozenému Ježíškovi (nesl mu číši vína a pečené bramborové lupínky)

13 Slavíte i vy oslí svátek?

 1. ne, nejste přece osel
 2. ano, pokud se účastníte masopustního veselí a slavnostní jízdy králů
 3. ano, pokud den po Štědrém dni krmíte domácí zvířata zbytky od slavnostní večeře

14 Co musíte udělat, abyste měli všeho hojnost?

 1. obléct si sváteční halenku naruby
 2. sníst všechno z vánočního stolu a zbytky rozdělit mezi zvířata
 3. dát jeden talíř z hostiny před práh

15 Na Štědrý den mají rozkvést větvičky zvané barborky. Ze kterého stromu je musíte utrhnout na svátek sv. Barbory 4. prosince?

 1. z borovice vejmutovky
 2. z třešně
 3. z jabloně

16 Na vánoční čas se často jedly húsce. Co to je?

 1. kandované ovoce
 2. perníkové postavičky svatých
 3. vánočky

17 V Mexiku mají místo vánočního stromečku:

 1. ozdobený vzrostlý kaktus agáve, který se na Štědrý den obřadně nařízne, a každý vypije lžičku jeho tekutiny, aby měl dobré zdraví
 2. velký hliněný džbán, obalený papírovým límcem a peřím, takže připomíná vykrmeného krocana
 3. ‚totem‘ s vyřezávanými vánočními symboly

18 Na Štědrý den byste neměli psát svému milému dopis, protože:

 1. by vám už nikdy nevyznal lásku
 2. už byste si nikdy upřímně nepromluvili
 3. by to mohlo znamenat rozchod

19 V Polynésii nosí dárky:

 1. Santa Claus
 2. krab s klepety
 3. opičák Santo

VÝSLEDEK

Správné odpovědi: 1c, 2b, 3a, 4c, 5c, 6b, 7b, 8a, 9a, 10b, 11b, 12b, 13b, 14c, 15b, 16c, 17b, 18c, 19b


 TYPICKÝ  VÁNOČNÍ RECEPT

 Vánočních  jídel je hrozně moc a jeden z nich zaručeně chutná a dobrý je s hranolkami.                            

Kapr s kořeněnou jablečnou omáčkou.:

                                                                           2 očištěné půlky kapra

                                                                           1 velký citron, sůl

                                                                           60g másla

                                                                           2 svitky skořice

                                                                           2 badyánové hvězdičky

                                                                           5 hřebíčků

                                                                           4 jablka

                                                                           3 plátky trastového chleba

                                                                           2 lžíce  škrobové moučky

                                                                           200 ml červeného vína

                                                               Dle chuti medu, máslo na pečení jablek

 

POSTUP.:

1. Plátky kapra omyjeme a osušíme. Svrchu do nich  uděláme

několik zářezů a vložíme do nich po plátku citronu. Filety

dobře nasolíme a položíme do pekáčku. Podlijeme je

rozpuštěným máslem a trochu vody a přidáme k nim koření.

Pekáček vložíme do trouby a kapra při 200 °C pečeme asi

20 minut. Během pečení ho přeléváme výpekem, popřípadě

podléváme další tekutinou.

2. Plátky toustového chleba zbavíme kůrky, nakrájíme na

malé kostičky a nasuchu na pánvi opečeme dozlatova.

Dvě jablka oloupeme, zbavíme jádřince a nakrájíme nadrobno.

3. Upečeme kapra, vyjmeme z pekáčku a uchováme v teple.

Výpek přecedíme do kastrůlku. Rozředíme ho vínem a asi

100ml vody. Přidáme pokrájená jablka a vše asi

8 minut povaříme. Nakonec vmícháme orestované kostečky

chleba . Omáčku rozmixujeme a přecedíme přes sítko.

Vrátíme ji do kastrůlku a znovu přivedeme k varu.

Zahustíme ji škrobovou moučkou, rozmícháme v trošce vody

A dochutíme špetkou mleté skořice a medem.

Dle potřeby dosolíme .

4. Kapra rozdělíme na porce. Při podávání ho obložíme opečenými

jablky a podlijeme hotovou omáčkou.

                                                                                           Nikola Svobodová, 7.A


 Silvestr a jeho historie

Název posledního dne v roce tedy Silvestr pochází od jména kněze, později papeže Svatého Silvestra.S.Silvestr je patronem domácích zvířat a dobré úrody. Dodnes se o něm dochovalo několik legend.

 Kdysi se jeho svátek nespojoval se žádnými oslavami ani zvuky. Silvestrovská noc získala na významu, až když se v průběhu 16. století ve většině křesťanských zemí ustálil kalendář gregoriánský a počátek nového roku na 1. lednu. Lidé navštěvovali kostel, děkovali za dobré prožití uplynulého roku a modlili se za dobrý průběh nového. Veselí a zvyky z pohanských dob však církev nepodporovala.
Teprve rozvoj ekonomiky a vědy v 19. století, který předznamenal příchod "nového zlatého věku", dodal silvestrovské noci větší význam. Společnost bohatla a v očekávání ještě lepšího roku slavila Silvestra stále veseleji a okázaleji, s množstvím pokrmů a nápojů.

Zvyky:

Přes silvestrovskou noc nesměla hospodyně nechat sušit prádlo, znamenalo to nebezpečí smrti někoho z rodiny v nadcházejícím roce.

Ten člen rodiny, který vstal tento den z postele nejpozději, byl vystaven posměchu

Jíst o půlnoci ovar a křen s jablky znamenalo štěstí a pochází z 19. st.

Na venkově chodívaly o silvestrovské noci po staveních tzv. ometačky:
staré chudé ženy oblečené v černém a s hlavou zavázanou bílým šátkem tak, aby vpředu vybíhala nad čelo stříška. Třikrát zaklepaly, vešly do stavení a bez jediného slůvka přistoupily k plotně a třikrát ji ometly se slovy: "Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého." Tím se mělo zabránit, aby na plotnu přišlo v novém roce něco nezdravého. Nakonec popřály hospodáři šťastný nový rok a poprosily o almužnu.

Konec starého roku a začátek nového provázel vždy a všude přípitek s přáním zdraví a štěstí.
Tak činili lidé nezávisle na čase, majetku a víře.

                                                                                              L.Mazalová, 8.A


 Silvestrovské „pohoštění"

 Silvestr se už pomalu blíží, půlka z nás se už těší na pořádné ohňostroje a půlka z té půlky, co se na ohňostroje netěší, se těší na to, jak si ten poslední den v roce užije.,No a co ten zbytek? Ten už se těší, jak ho z toho všeho bude bolet hlava...

Taky vás už napadla otázka, co si dát na Silvestr k jídlu nebo k pití? Tady máte něco málo pro inspiraci!  

Káva Mokka

Potřebujete : Na 1 šálek vody 7g kávy (i více), cukr, smetana nebo mléko

Postup : Do smaltované konvice odměříme vodu na šálky a zahříváme ji k bodu varu.Jakmile se začíná vařit, vsypeme do ní odměřenou dávku umleté kávy, zamícháme a znovu zahřejeme.,Když káva vzkypí, stáhneme ji z ohně necháme ji chvíli ustát.,Kávu sléváme hustým sítkem nebo přes plátěný sáček,,přislazujeme ji podle chuti a přidáme k ní trochu horké smetany nebo mléka.Stejným způsobem připravujeme Vídeňskou kávu.Tu ale podáváme v tlustostěnných sklenicích a navrch zdobíme šlehačkou a podáváme k ní na mističce cukr.

 Kávy jsou většinou pro dospělé nebo pro neformální návštěvy. Na oslavy a podobně se ale spíše hodí punče, drinky nebo bowle.

Banánový punč (nealkoholický)

Potřebujeme : 50g čokolády, 1dl teplého mléka, šlehačka, cukr, kakao (Granko)

Postup : Čokoládu rozpustíme v mléce, přidáme cukr, kakao a okrášlíme šlehačkou. 

Ježkovy voči (alkoholický) :

Potřebujeme : 0,5dl calvadosu, 2 lžičky medu. 4ks hřebíčku, rozinky, 1,5dl vody a citron na ozdobu

Postup : V calvadosu rozpustíme med, přidáme hřebíček, rozinky a vodu a dozdobíme citronem. 

 

Ovocná bowle (pro 10 osob)(alkoholická)

Potřebujeme : 3 lžíce ananasu, nakrájeného na kousky (čerstvého nebo kompotovaného), 1 l bílého vína (můžeme použít i sekt nebo sodovku), 1 pomeranč, půl citrónu, 0,25 l vody, 3 likérové sklenky araku (rýžová pálenka nebo palmové víno), asi 250g cukru

Postup : Pokrájený ananas dáme do Boskové nádoby, polijeme částí bílého vína, vylisovanou šťávu z pomeranče a citrónu, přikryjeme a dáme do chladničky vyluhovat.Pak zahříváme vodu s cukrem a s kouskem skrojené pomerančové kůry až k bodu varu, prochladlou procedíme, přidáme ananas,  zředíme zbytkem vína a přidáme arak.Bowli necháme vychladnout.                                                             

 

Připíjí se většinou šampaňským nebo vínem. A co po přípitku, když už víno dojde? Přeci koňak! Koňak není tak silně alkoholický, takže jej (v menší míře!)  mohou pít i děti.Tímto vlastnoručně vyrobeným koňakem si ale s rodiči letos asi nepřipijete - musí se nechat asi dva měsíce uležet.

 

Domácí vaječný koňak

Potřebujeme : 5 žloutků, 250g cukru, 1 sáček vanilkového cukru, 0,25 l šlehačky, osminu l mléka a osminu l čistého lihu

Postup : Žloutky našleháme metlou s cukrem a vanilkovým cukrem a zamícháme po částech šlehačku, mléko a líh.Dobře v láhvích zazátkujeme. Necháme asi měsíc a půl až dva odpočívat. 

No a ti nejmenší, co už asi na přípitek nevydrží, alkohol se jim pít nechce a džusem se odbýt nenechají, si můžou dát pohár.Takovému krásnému poháru přeci nejde říci ne. 

Vanilková zmrzlina

Potřebujeme : 4 žloutky, 1 l mléka, 200g cukru, půl lusku vanilky, 10g želatiny, 1 lžíci vody nebo mléka

Postup : Žloutky a cukr rozšleháme v mléce, přidáme vanilku a za stálého šlehání zahříváme k bodu varu.Želatinu rozpustíme v teplé vodě nebo v mléce, procedíme do horké směsi, dobře našleháme a zmrazíme

 

Zmrzlinový pohár s pařížskou šlehačkou

Potřebujeme : 0,5 l šlehačky, 40g kakaa, 50g cukru, 200g ovoce (broskve, višně, jahody apod.), 4 porce vanilkové zmrzliny

Postup : Tekutou smetanu nalijeme do nádoby, přidáme jemný krupicový cukr, prosáté kakao a za stálého míchání necháme přejít var. Po prochladnutí dáme přes noc do ledničky. Druhý den dáme do pohárů nebo na hluboké misky nakrájené ovoce, na ně zmrzlinu a vše přelijeme na husto ušlehanou kakaovou smetanou.Hned podáváme.

 Daniela Alexová


<*)))>< <*)))>< <*)))>< Tohle hejno chciplych kapriku posli vsem svym kamosum jako Vanocni pozdrav a do Novyho roku vstoupis zarucene bez kreditu.

Zatimco jsi klidne spal, Jezisek na okno zaklepal. Ozdobil vanocni stromecek, pod nej ti nadelil darecek. Vesele Vanoce preje...

Trpytny pozdrav sneznych vlocek, hodne darku pod stromecek, radost a klid na Vanoce, hodne stesti v novem roce preje...

Stesti a lasku, radost a nehu at tobe prinese vanocni sen. Prani me najdes na vlocce snehu, zachyt ji na ruku na Stedry den.

Prisel mi Jezisek nadelit smulu. Ze ji mel dost, dal mi ji furu. Povidam Jezisku, co takhle stesti? Listoval v seznamu, pak mi dal pesti. Tak stastné a vesele!

Preji ti 12 mesicu bez nemoci, 53 tydnu pohody a stesti, 365 dnu bez starosti, 8.760 hodin lasky, 525.600 minut jedinecnych okamziku a 31.536.000 vterin lasky!

Krasne Vanoce, bohateho dedu Mraze a Santu Klause. Je cas zabalit kapry, upect darky, zabit vanocku. Jen to v tom vanocnim shonu nepoplest!

Na Vanoce spoustu snehu, na novy rok lasku, nehu. Hodne slasti a ovoce, proste nejkrasnejsi Vanoce!! Vesele Vanoce preje..

  

                                                                   Lucie Mazalová,8.A      


 Okresní sportovní soutěže:

Okresní přebor v přespolním běhu - Lysice, 10.10.2008

 Na letošním prvním okresním přeboru naši školu reprezentovali: Halasová Andrea, Bohatcová Marie, Mazalová Denisa, Skoupá Michaela, Všianská Romana,  Gabaríková Lenka, Hoderová Tereza, Krautová Michaela, Pavlů Radka, Širůčková Lucie, Janků Lukáš, Janků David,  Štěpán Michal, Cigánek Daniel, Tománek Jan.

 Nejlepšího umístění dosáhli: Skoupá Michaela - 12. místo v kategorii mladších žákyň, Krautová Michaela - 41. místo v kategorii starších žákyň, Janků Lukáš - 23. místo v kategorii strších žáků.

 

Okresní přebor ve florbalu starších žáků - Blansko, 21.11.2008

 Florbalové výběry šesti škol blanenského okresu bojovaly o poslední dvě postupová místa do finálové "osmičky". Naše úvodní utkání s týmem ZŠ Lipovec končí remízou 1:1, ve druhém utkání pak bezpečně vítězíme nad družstvem ZŠ Žďárná. Semifinálový zápas o postup do okresního finále hrajeme se ZŠ Blansko, Salmova. Utkání není rozhodnuto v řádné hrací době a na řadu tak přicházejí nájezdy. Po šestém nájezdu je rozhodnuto: více florbalového štěstíčka stálo na straně soupeře, letošní finále tak proběhne bez naší účasti.

 Naši školu reprezentovali: Lukáš Janků, David Janků, Karel Stehlík, Petr Straka, Pavel Urbánek, Jan Tománek, Viktor Daněk, Vojtěch Ott a Martin Boček.

 

Okresní přebor ve florbalu starších žákyň - Kunštát, 28.11.2008

 Podobně jako žáci v Blansku bojují v Kunštátě o postup do florbalového finále i naše starší dívky. V prvním utkání porážíme domácí ZŠ Kunštát 4:2, ve druhém remizujeme s družstvem ZŠ Lysice 1:1. V posledním utkání prohráváme s týmem ZŠ Lipůvka 6:0. Ve skupině tak končíme na třetím nepostupovém místě.

Naši školu reprezentovaly: Míša Krautová, Nikol Mareschová, Ester Šmeralová, Hana Nečasová, Eliška Chladilová, Magda Šmeralová, Veronika Cihlová, Lucie Kambová, Kristýna Hrozová a Patricie Prudilová.


VTIPY

  

„Každý rok najdu pod vánočním stromečkem to samý," stěžuje si Franta kamarádům. „A co to je,prosím tě?" zajímají se spolužáci. Stojan!!!

 Nad rozbalenými vánočními dárky se malá Anička nedůvěřivě ptá :„Určitě mi tohle všechno nadělil Ježíšek?" Rodiče ji ujišťují : „Ano,kdo jiný?"„A co jste mi teda nadělili vy?" 

Babička se udiveně ptá Pepíčka : „Proč chceš k Vánocům dvě soupravy elektrických vláčků?" „Chci si s nimi hrát, i když je tatínek doma." 

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě.
 Zeptal se předvedeného muže : „Za co jste tady?" „ Za předčasné vánoční nákupy." „To přece není žádný přestupek." „ Jak brzy jste nakupoval?" „Dvě hodiny před začátkem otvírací doby."

Veverka sedí na stromě a louská oříšky . První oříšek : stříbrné šaty,
 druhý oříšek : zlaté šaty,třetí oříšek : diamantové šaty.Veverka se rozpláče
 schoulí se na větvičku a naříká : „Já se asi k vůli té pitomé pohádce nikdy
 nenažeru ." 

Policajt se rozhodne, že si na Vánoce uloví kapříka. Vezme si nářadí a začne sekat do ledu díru. Najednou se objeví pán a říká : „Okamžitě přestaňte sekat do toho ledu!" „A jakým právem mi to zakazujete?" „Právem správce tohoto zimního stadionu." 

 Chodí takhle po zasněženém lese děsně naštvaný medvěd. Tu vzteky kopne do stromu, tam do krmelce, popere se se zajícem a při tom pořád hořekuje : „Že já   blbec jsem si dával v září to kafe!"

 Jaký je rozdíl mezi Vánocemi dnes a před 15 lety?
Před 15 lety člověk přemýšlel: „Budou dárky, nebudou dárky?"
Dneska přemýšlí: „Bude na dárky, nebude na dárky?"

 Denisa Daňková


Vtipy 

Chytí rybář zlatou rybku a ta mu říká. "Když mne pustíš splním ti tři přání ....."
A rybář na to "tak se klepni, obal a usmaž .... 

Uprostřed tajgy, asi 2000 km východně od Moskvy sedí dva dřevorubci a svačí. Jeden z nich mezi jídlem povídá: "Slyšel jsem, že v Los Angeles si dřevorubec za měsíc vydělá na auto." "A kde to je, to Los Angeles?" "Ještě asi 8000 km na východ." "Hm, co s autem v takové díře."

Pepíček jde s tatínkem na procházku a Pepíček se ptá: "Tatínku, co je támhleto?" "To je švestka modrá, Pepíčku." Pepíček se zamyslí a povídá: "Tatínku, a proč je ta švestka červená, když je modrá?" Tatínek odpoví: "Protože je ještě zelená!"

Pán jde se slonem do vlaku a průvodčí mu říká: "Sloni do vlaku nesmí!" Pán se slonem tedy odejde, namaže krajíc chleba máslem a nalepí ho slonovi na jedno ucho. Namaže si druhý krajíc a nalepí ho slonovi na druhé ucho. Potom jde pán se slonem znovu do vlaku a průvodčí mu říká: "Už jsem vám jednou říkal, že sloni do vlaku nesmí!" Pán mu na to odpoví: "Vám může být úplně jedno, co si dávám mezi chleba na svačinu!"

Přijde blondýnka do drogerie a ptá se: ,,Máte rohlíky?" ,,Tady rohlíky neprodáváme," říká prodavač. Druhý den přijde blondýnka opět do drogerie a znovu se ptá : ,,Máte rohlíky?" ,,Už jsem vám jednou říkal, že rohlíky neprodáváme," ztrácí prodavač trpělivost. Třetí den dá radši rovnou před krám ceduli: ROHLÍKY NEJSOU!!! Přiběhne blondýna a ptá se : ,,Vy jste měli rohlíky?"

Vytahuje se Pepa před manželkou: "Pod stromeček ti dám celý svět!" - "To vím, určitě tam budu mít kapesní atlas!"

Milý Ježíšku děkuji ti za dárek" Povídá Jenda "To je maličkost" odpovídá Ježíšek, "Nemáš zač" Taky si myslím, ale maminka mi přikázala poděkovat" 

M. Cichrová               


Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008