Číslo 38

Přátelé, kamarádi, 

Určitě jste se již delší dobu nemohli dočkat dalšího čísla vašeho oblíbeného časopisu. Bohužel i naši redakci zaplavili zákeřné viry a bacily, a tak místo práce nad texty  jsme se věnovali svému zdraví. Ale teď už jsme opět tady a vy držíte v rukou další číslo víqětu. Tak jak již jste zvyklí, najdete tu informace o dění ve škole, o exkurzích, projektech a soutěžích. Nepřehlédnete určitě další rozhovor či anketu. Též se s námi podíváte do světa, na hory i do divadla.

Příjemné počteníčko

Váš


 OBSAH

 Úvoďák, obsah                        str. 1

Pranostiky                               str. 2

Rozhovor                                 str. 3

Valentýn                                  str. 4

Hory                                        str. 5

Vánoční pokusy                       str. 6 - 7

Dokončování pracoven            str. 8

Anglické divadlo                     str. 9

Anglie                                    str.10

Návštěva z Německa              str.11

Pokusy o poezii                      str.12

Dějepisné exkurze                 str.13 - 14

Recitační soutěže                  str.15 - 16

Soutěže a olympiády              str.17 - 18

Legrace                                str.19 - 20

Vtipy                                    str.21

 


P.S.  Nezapomeňte hlasovat na webových stránkách školy pod odkazem Revitalizace budovy školy  pro barevnou variantu fasády, která se vám líbí!!! 


 

PRANOSTIKY

 •  V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
 • Ve dne jas, v noci mráz.
 • Leden jasný, roček krásný.
 • Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.
 • Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, podaří se výborně zelí.
 • Dlouhý střechýle, dlouhý len.
 • Roste den, roste i zima.
 • Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
 • Teplý leden, z korce mandel jeden.
 • Je-li leden teplý, nepřibude do sudu.
 • Lepší vlka pod oknem vidět než v lednu pluh na poli.
 • Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíží.
 • Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
 • Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad se málo těží.
 • Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději.
 • V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína.
 • Není-li leden mokrý, sudy vinařů se naplní.
 • Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
 • V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.
 • Jestli země v lednu měsíci otevřena jest, a obzvláště když polední větrové přitom silně bouří, tedy panují rýmy a jiné nemoci.
 • Únor bílý - pole sílí.
 • Sněhový únor - sílí úhor.
 • Únorová voda - pro pole škoda.
 • Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
 • Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
 • Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
 • Když záhy taje, dlouho neroztaje.
 • Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
 • Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
 • Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima.
 • Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
 • Když v únoru mušky lítajú, to v marcu robky v ruce chuchajú.
 • Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, neb s námi ráda zima po Veliké noci zahrává.

 

 Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.

Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát.

Na svatého Řehoře všecko na dvoře krákoře.

Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.

Zima často ještě do března strká hlavu a někdy jej i docela zalehne.

Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem.

Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.           

Aneta Synková, 6.C                                                                  
 


 Rozhovor s panem školníkem  

1.Jak dlouho ve škole pracujete?

Ve škole pracuji od roku 1978. 

2.Co se Vám na této práci nejvíce líbí?

Na práci se mi líbí určitá různorodost, také to, že jsem stále mezi spoustou lidí, také určitá volnost. 

3.Je naopak něco, co Vám vadí?

Vadí mi, že někteří školáci ničí vybavení školy, ničeho si neváží, dále se mi nelíbí vulgarita některých žáků. 

4.Co byste tady změnil, kdybyste mohl?

Určitě bych zvedl pravomoce učitelů i ostatních pracovníků ve školství. 

5.Stal se Vám tu nějaký zážitek, na který nemůžete zapomenout?

Zážitků mám za třicet roků plno, ale na něco konkrétního si nevzpomínám. 

6.Co říkáte na rekonstrukci školy? Nejspíš Vám přináší práci navíc,že?

Rekonstrukce školy byla potřeba, okna i zateplení je nutné. Určitě se to brzy vrátí v úsporách energii. Práce navíc mi nevadí, rok se to dá vydržet. 

7.Který návrh fasády školy se Vám nejvíce líbí?

Nejvíce se mi líbí návrh s cihlovou barvou. Asi se líbí všem nejvíce. 

Děkuji za rozhovor!

Ellen Stehlíková 9.A
 


 Valentýn-svátek zamilovaných 

Kdo vlastně byl Svatý Valentýn? Odkud se tato tradice bere ? Pro dnešní mladé bude odpověď patrně jasná, pro ty starší a  pokročilé bude možná zajímavé dozvědět se něco o historii tohoto zamilovaného svátku, které velká část starších lidí vnímá jako uměle  importovanou komerční novinku. Možná mají i tak trochu pravdu - ale není to vlastně jedno?

Svátek zamilovaných se slaví každý rok 14. února, v den, kdy má svátek „Valentýn". V České republice má poměrně mladou tradici. Zamilovaní lidé si tento svátek užívali poprvé až po pádu totalitního režimu, po roce 1989.

Ačkoliv mnoho dnešních Čechů dosud považuje svátek svatého Valentýna za americkou komerční legendu, jedná se v tomto případě o omyl. Valentýn je totiž opravdu historicky skutečná doložená postava. Proto je tento svátek stejně významný jako jiné historické momenty.

 Život svatého Valentýna je velkým tajemstvím. Z několika mála historických dokumentů lze zjistit, že zemřel v roce 269 (historici se však na roce jeho smrti neshodují a domnívají se, že mohl zemřít v letech 268 až 273), a následně byl prohlášen za svatého. Za svého života působil v kněžském úřadu za vlády císaře Claudia II. Gothica (268 - 270). Koluje o něm celá řada legend.

Podle křesťanské legendy se císař Claudius II. účastnil mnoha bitev, ale římští muži jen neradi vstupovali do vojska. Claudius byl přesvědčen, že to bylo proto, že nechtěli opouštět své milé a rodiny, a proto se rozhodl zakázat všechna zasnoubení i svatby v celém Římě. Svatý Valentýn byl římský kněz, který žil v době Claudiovy vlády. Nedbal Claudiova zákazu a dál tajně oddával zamilované páry. Za tyto skutky byl uvězněn a odsouzen k smrti. Trest byl vykonán 14. února r. 296. Valentýnovým posledním vzkazem byla slova: „Od tvého Valentýna". Odsud pak vznikla tradice zasílání zamilovaných přání a obdarovávání lásek. J                                                                                    

Veronika Holasová, 9.C 


 HORY 2009  

Jako každý rok se i letos jelo na lyžařský výcvik do Čenkovic v Orlických horách. Třídy 7. b,c,d společně prožily týden zábavy,výuky a zdokonalování se na lyžích. Když jsme poprvé uviděli naši chatu, dvakrát jsme zrovna nadšení nebyli. Po příjezdu jsme se okamžitě začali zabydlovat a zvykat si na nové prostředí, ve kterém to nakonec nebylo tak hrozné, jak jsme očekávali. Zděsili jsme se ovšem, když jsme uviděli  naši stravu !! Mnohým jídlo nechutnalo až do konce pobytu, někteří si pak už zvykli. To ale nebylo ještě to nejhorší, co nás čekalo. Když jsme první den okusili cestu ke sjezdovkám, nadšení z toho moc velké nebylo. A ještě k tomu ta představa, že tuto trasu budeme chodit 4x denně nebyla moc hezká. I když mnohé věci nebyly podle našich představ, užili jsme si nezapomenutelnou zábavu a dostali možnost zlepšit se v lyžování. První den proběhlo rozřazování do skupin. Nakonec jsme byli tři, 1.skupinu vedl p.uč. Štesl, 2. p.uč. Winkler a 3. p.uč. Zouharová. V doprovodu pro naši bezpečnost zde byla p. zdravotnice Pešová. Každý den jsme měli dopolední a odpolední výcvik s přestávkou na oběd a odpoledním klidem. Mohli jsme chodit navštěvovat obchod, který byl ostatně pro některé jediným zdrojem potravy. Po večerech se pořádaly programy, které vymýšlel každý pokoj zvlášť, diskotéky a hrály se šipky v místní hospodě v areálu chaty.Doplněním byly přednášky učitelů. Poslední výukový den se pořádal slalomový závod. V kategorii dívek se umístily na 3. místě Michaela Skoupá, na 2. Marie Bohatcová a na 1. Anna Gabaríková. V kategorii chlapců se na 3.místě umístil Tomáš Poláček, na 2. Jan Báča a na 1. Radek Hanuš. Po vyhlášení následovala volná zábava posledního večera. Když jsme odjížděli, věřili jsme, že i přes všechny věci, které nám vadily, si jednou opět vzpomeneme a zasmějeme se . 

Michaela Skoupá, Marie Bohatcová
 


Vánoční chemické pokusy 2008  

Tyto Vánoční chemické pokusy byly skutečně vánočními, ale ne proto, že by nás během vystoupení navštívil Ježíšek, ale kvůli tomu, že se konaly poslední školní den před vánočními prázdninami.

Pokusy trvaly 4 vyučovací hodiny (+ několikadenní příprava na ně) a přišli se na nás podívat žáci z 5.B,4.A (s p. uč. Kostlánovou) a 5.D (s p. uč Kopeckou).

První vyučovací hodinu jsme měli my, „předvádějící chemici" tvoření 11 deváťáky (z 9.A to byli - Alena Č., Dita V., Petra K., Beáta T., Ellen S., Míša B.,Lucka J.,Andrejka M. a Jakub K., + Jakub K. z 9.C a já, Daniela A. z 9.B) generálku, tudíž byl všude velký shon a zmatek.

Spolu s paní učitelkou Nečasovou, která byla hlavní autorskou postavou a pomocnou rukou celého vystoupení, jsme ladili drobné detaily programu a na poslední chvíli jsme ještě lecos upravovali.

Druhou vyučovací hodinu, po příchodu 5.B, se mohlo začít.Ze začátku byli sice všichni předvádějící trochu zmatení a rozpačití (v některých případech dokonce i ospalí), ale to vše se během pár minut srovnalo a vystoupení probíhalo hladce.Bohužel, během tohoto vystoupení došlo k nehodě, kdy nám během vystoupení takřka explodovala baňka k pokusům s barevnými fontánami.Ještě štěstí, že byla 5.B dostatečně statečná a nepropukla panice, ale tato zkušenost mě utvrdila v tom, že už si nikdy nebudu stěžovat na ochranné brýle...J

Zbývající dvě vystoupení šla podle mě velice dobře a musím pochválit diváky za jejich skvělé asistence.

Na co se přišli žáci podívat ?

 • 1) Pokusy sohněm - Tyto pokusy jsou nejtěžší, nejnebezpečnější a tudíž i nejoblíbenější. Nejoblíbenějším pokusem se tentokrát staly barevné bengálské ohně.
 • 2) Světelné pokusy vplenkách - Jsou nejmladšími prováděnými pokusy.Při tomto vystoupení jsme hlavně testovali, jestli zaujmou. A zaujaly J.
 • 3) A všechno ostatní...- Tato kategorie zahrnuje ten zbytek, co nehoří, nevybuchuje ani nesvítí - např. Neviditelné inkousty, tvrdohlavá Modrá baňka, Tekuté zlato alchymistů a tak dále....

Doufáme, že byl program pro diváky zajímavý.Po skončení rekonstrukce učebny chemie se nejspíš bude diskutovat o dalším vystoupení - zda ale bude, a pro koho, je ve hvězdách...

 Na závěr malá anketa:

Ptala jsem se několika „vyvolených" diváků našeho vystoupení na tyto otázky :

 • 1) Líbilo se ti naše vystoupení ? Mohl/a bys nám říct co nejvíc ?
 • 2) Bylo něco, co se ti nelíbilo ?
 • 3) Co bys nám poradil/a abychom ukázali příště ?

 1.David Loukota, Vítek Bezděk, 4.A

1) Nejvíc se nám líbil červenej bengál.

2) Ne

3)Pokusy s ohněm

2.Romana Kozlová, 4.A

            1)Ano, moc se mi líbilo.Nejvíc se mi líbil Červený ohňostroj.

            2)Ne, nebylo nic.

            3)Svítící pokusy

3.Lída Jurková, 5.C

            1) Ano, nejvíc se mi líbil ten barevný oheň.

            2)Ne

            3)Pokusy s ohněm

4.Michal Havránek, Dominik Macének 5.C

            1)Ano, líbilo se nám všechno

            2)Ne, nebylo.

            3)Pokusy s ohněm

5.Anonym, 5.B

            1)Nejvíc se mi líbil ten výbuch J

            2)Ne, nebylo

            3)Pokusy s ohněm byly nejlepší

6.Anonym, 5.B

            1) Líbilo, nejlepší bylo Hrnečku vař.

            2)Ne

            3)Pokusy s ohněm.

Daniela Alexová, 9.B 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokončování učebny chemie a fyziky 

 1. Kdy budou učebny fyziky a chemie hotové?

V úterý 31.3.2009 by už měly být učebny hotové. 

 2.  Za jak dlouho by se tam měli stěhovat žáci ?

Do chemie budou možná už jít hned, do fyziky nejpozději

6.4.2009. 

3.    Těšíte se i vy, jak tam budete učit ?

Samozřejmě se velmi těším, jak tam budu učit. 

4.    Jaké budou v učebnách změny ?

Ve fyzice i chemii přibude laboratoř, interaktivní tabule,  hlasovací zařízení, vizualizační zařízení apod.     

Děkuji paní zástupkyni Krátké za odpovědi. 

Nikola Svobodová, 7.A


Anglické divadelní představení 

 Ve čtvrtek 18.12. 2008 uspořádala naše škola exkurzi do brněnského divadla na představení „The Sweet Sixties" (Sladká šedesátá léta) v anglickém jazyce. Na programu bylo představení, komedie, ve kterém mladí herci představovali život teenagerů někdy v 60. letech.

Autobusem jsme dorazili do divadla, ve kterém jsme zasedli do krásných červených sedadel a napjatí čekali, co nám hra přinese. Najednou všechna světla zhasla a představení začalo. Představení vyprávělo o normálních teenagerech, kteří se protloukají životem a řeší milostné problémy a dospívání v americkém maloměstě. Samozřejmě tam nechyběl ani dívčí idol. Také tam hodně zaznívaly rockové písničky z dávných dob okolo 60 let ve stylu hippies.

Myslím, že nejsem sama, komu se divadlo líbilo. I přes to, že herců tam bylo opravdu hodně a všichni mluvili anglicky, tak si myslím, že více jak většina výkladu rozuměla.

Alena Čermáková, 9.A 


 Informace pro účastníky poznávacího zájezdu LONDÝN - JIŽNÍ ANGLIE 2009

 Termín: 28.4.-3.5.2009

Odjezd: 28.4.2009 ZŠ Letovice v 7.00 hod

Příjezd: 3.5.2009 ZŠ Letovice (čas bude upřesněn)

 Doporučené kapesné:

 • cca 30 liber (vstupy + kapesné)
 • několik euromincí (WC, občerstvení)
 • menší obnos v Kč pro možný nákup studených i teplých nápojů v autobuse

 Program:

1. den - odjezd od školy, přejezd Německa, Belgie, francouzského Calais, přeprava trajektem do anglického Doveru                    

2. den - prohlídka Londýna

3.den - výlet do Brightonu, cesta po jižním pobřeží do Eastbourne

4.den - výlet do Kentu, zámek Hever, palác Chartwell

5.den - prohlídka Londýna, cesta zpět do ČR

6.den - transit přes Francii, Belgii, Německo, návrat v pozdních odpoledních hodinách

 

3x ubytování v rodinách 

Žáci si vezmou:

 • pas (popřípadě občanský průkaz)
 • slovník
 • oblečení dle uvážení rodičů-teplejší oblečení, nepromokavá bunda, deštník, kvalitní obuv, věci na spaní
 • mobilní telefon-pro dobití musí mít s sebou adaptér (v Anglii jsou jiné koncovky, některé rodiny poskytují)
 • jídlo na cestu tam i zpět (rodina zajišťuje snídani, teplou večeři a obědový balíček), například paštiky, rozpustné nápoje, sušenky, balené tvrdé sýry, trvanlivé pečivo apod.

 

Do autobusu (příruční zavazadlo)

 • oblečení na první dva dny
 • pas/občanský průkaz-předloží ke kontrole
 • peníze
 • jídlo na celý první a druhý den (začíná se večeří v rodinách)
 • hygienické potřeby
 • věci na spaní do autobusu (deka, polštářek) 

Informace o pojištění:

Doporučujeme připojistit se na léčebné výlohy. 

Kontakt:

škola 516 474 548 ,Mgr.Martina Zouharová

 


Návštěva z Německa

Rok se sešel s rokem a opět je tu čas, kdy do naší školy přijedou na týdenní pobyt žáci a učitelé z partnerské školy v Kirchlintelnu. Jistě jste zvědaví, jaký program u nás budou absolvovat spolu se svými hostiteli z naší školy. Tu je: 

Pondělí 11. května 2009

Děti a učitelé z Kirchlintelnu přijedou večer autobusem do Letovic. Nastane přivítání

a ubytování v rodinách.

 Úterý 12. května 20098

Celý den stráví hosté se svými partnery v Letovicích. Dopoledne se zúčastní společných činností ve škole (prohlídka školy, společné hodiny). Děti budou rozděleny do smíšených skupinek. Budou též přivítáni představiteli města.

Uskuteční se projekt tvorba kalendáře - každý žák si vytvoří v PC programu vlastní kalendář s fotografiemi Letovic a Kirchlintelnu, které byly pořízeny během předchozích pobytů. Kalendáře budou vytisknuty a každý si svůj kalendář ponechá.

 Středa, 13.května 2009

Na středu je naplánován celodenní výlet  do Prahy. Prohlédneme si historické centrum a navštívíme židovskou čtvrť. Uskuteční se plavba lodí po Vltavě.

 Čtvrtek 14. května 2009

Ve čtvrtek je na programu textilní dílna - žáci budou malovat na hedvábí a vytvářet šály a šátky.

Odpoledne je volno v rodinách. 

Pátek 15. května 2009

V tento den budeme poznávat náš region - uskuteční se výlet do Moravského krasu a do Brna.

Večer proběhne v prostorách letovického zámku závěrečný raut s prezentací výrobků a taneční zábavou.

 

Sobota 16. května 2009

Rozloučení a odjezd hostů.

 Zájemci o podrobnější informace, či ti z vás, kteří jsou ochotni poskytnout ubytování, se mohou hlásit u p. uč. Nečasové nebo p.uč. Tenorové.

 


Pokusy třídy 6.C o napsání střelených básniček

 

   Kocourkovská třída                                            Co jsem viděla

Kristýna Toulová                                                            Denisa Daňková

 

Pravítko rýsovalo člověka,                                             Viděla jsem kozu na stromě,

žákovská trhala Pepíka,                                                  viděla jsem rybník v domě.

sešity měří kružítka                                                        Viděla jsem kočku zpívat,

a Pavlík se na to kouká.                                                  viděla jsem koně na telku se dívat.

                                                                                        Viděla jsem zebru honit lva

                                                                                        A na hlavě zuby dva.               

  Co jsem viděla ...

Romana Všianská

 Viděla jsem hospodyni v kleci.                               Viděla jsem slona ve vrátnici.

Viděla jsem papouška smažit slepici.                      Viděla jsem mouchu stopovat na dálnici.

Viděla jsem horu skákat.

Viděla jsem psa průliv kopat.

 

  Střelené vidění

Andrea Halasová

 

Viděla jsem spoustu věcí,                                          Viděla jsem pavoučí let,

například ptáka ve sklenici,                                       slona,co skládá balet.

okurky skákat po silnici                                             Čápa,mistra operet

a orla střílet na střelnici.                                             a komára jet na výlet.

 

Kočku plavat v porodnici,                                         Žábu,co zpívá kabaret,

žirafu v malé popelnici,                                             kocoura,malíře palet

ducha zmizet za vesnicí                                             a žraloka ze stromu uletět.

a koně příst na přeslici.                                             A taky draka provozovat sbírku koled.

                                   

        Vidění jsou mnohdy střelená,                     ale realita není tak zábavná !!!

 

  Co jsem viděla

Monika Smetanová

 Viděla jsem křečky v lázních                                  Viděla jsem mrkev sázet                                

a ryby jezdit na saních.                                            a kočku míčem házet.

Viděla jsem knížku číst                                           Viděla jsem domek pít

a zelí babičku jíst.                                                    A jablko se z domu lít.

 


Dějepisná exkurze 

V pátek 6.2. se naše třída 6.D spolu s 9.D vydala do Brna na dějepisnou exkurzi. Jela s námi paní učitelka Trčková a Sičová.  Sraz byl v 8 hodin.Cesta autobusem nám rychle uběhla.V Brně se každá třída vydala jiným směrem. Nás měla na starosti  paní učitelka Trčková. První kroky vedly k brněnskému draku, kde jsme také viděli brněnské kolo a šikmou věžičku.
 Pak už nás vítal Petrov se svou zajímavou pověstí. Další cesta vedla na prohlídku rybiček. Byly různě barevné a velké.  Koupili jsme si tam pohlednice a suvenýry. Poté se šlo do muzea, jehož stěny byly zaplněny obrazy.Tam jsme společnými  silami složili pověst o Medúze. Nakonec byl ve městě rozchod. Každý si koupil něco dobrého. Nasedli jsme do autobusu a jeli  plní zážitků domů.Tak tohle byla naše dějepisná exkurze.
                                                                                            Pavla Toulová 6.D

 


 Exkurze Brno

6.2 2009 jsme vyjeli, naše třída 9.D, v 8°°hod od školy na exkurzi do Brna. Jela  s námi třída 6.D.

 Cesta byla příjemná, jelikož nikomu nebylo zle.

Když jsme dojeli do Brna, tak jsme šli do Moravského zemského muzea. Vevnitř jsme se šli podívat na fotky, na kterých byli lidé a věci z jihovýchodních zemí Evropy.

Mezi tyto země patří např. Slovensko, Polsko, Bulharsko, Maďarsko

Velice se nám tam líbilo, jelikož to byly fotografie z osobního života lidí a nebyly to žádné fotomontáže .

Potom jsme šli na výstavu obrazů, na kterých byla první a druhá světová válka a na závěr obrazy z doby komunismu. Když jsme si prohlédli obrazy, paní průvodkyně nám dala papír a na ten jsme měli nakreslit, co bychom chtěli, aby po nás zůstalo ve vězení na zdi. Poté jsme vyšli ven a tam byl rozchod. Ten proběhl dobře. Všichni si nakoupili, co chtěli. Někteří se rozmýšleli, zda mají nějakou tu vybranou věc koupit, nebo ne.

Když rozchod skončil, šli jsme k autobusu. Zpáteční cesta proběhla také v klidu. V Letovicích se všichni rozešli, buď na autobus, nebo rovnou domů. Exkurze se mi líbila, protože vše bylo v pohodě a byla i poučná.

Petr Čejka, 9. D 


 Recitační soutěž 4.  a 5. tříd 

Dne 10. března se na chodbě u čtvrtých tříd konala recitační soutěž žáků  4. a 5. tříd.

 Oproti loňskému roku, kdy v těchto místech proběhla Přehlídka talentů, se letos výhradně recitovalo.

Porota měla nelehký  úkol vybrat ty nejlepší, konkurence byla  opravdu veliká.

Nakonec rozhodla takto:

1.místo - Kateřina Švecová  4.c

2. místo - Jan Andrle 4.a

                  Kristýna Striová  4.c

3. místo - Valentina Hellerová,  Veronika  Davidová 5.b

 


 Školní kolo recitační soutěže 

Ve středu 11.března se uskutečnila na Základní škole v Letovicích recitační soutěž. Soutěž byla provázena vtipnými scénkami, které byly až kouzelné a žáci převážně z  9.C a D si je sami nacvičili. Diváci umírali smíchem , některým dokonce tekly slzy.

Soutěže se mohli zúčastnit žáci druhého stupně. Básniček, příběhů a textů jsme vyslechli spoustu. Žáci 6. a 7. tříd začínali jako první .Vyhodnoceni byli:

 I. kategorie / 6. a 7. ročník/ 

 • 1. Marie Bohatcová 7. C
 • 2. Radek Hanuš 7. C
 • 3. Zuzana Prchalová 7. A 

Zvláštní ocenění: Hana Chloupková a Pavla Toulová 6. D

Cena diváků: Marie Bohatcová 7. C

                        Zuzana Prchalová 7. A  

 

Po přestávce, kde diváci hlasovali pro cenu diváků ,nastupovaly 8. a 9. třídy.

 Zde zvítězili: 

II. kategorie / 8. a 9. ročník/ 

 • 1. Kristýna Červinková 8. C
 • 2. Jana Včelíková 8. C
 • 3. Andrea Měšťanová 9. A

Michaela Burešová 9. A

Cena diváků: Kristýna Červinková  

Soutěže se zúčastnilo celkem 32 soutěžících, l. místo - postup do okresního kola. 

Poděkování patří všem soutěžícím i žákyním 9. C a 9. D, které celou soutěží prováděly a nachystaly  si pro nás doprovodný program.

 Některé žáky jsem obdivoval. Naučit se tak dlouhé texty bylo opravdu úžasné. Sice občas vypadlo nějaké slůvko, ale to nic neubíralo na úžasu a kvalitě přednesu. Někteří se drželi hesla ve dvou se to lépe táhne, a tak vystoupili ve dvojicích.

Tato recitační soutěž byla jedna z nejzdařilejších a moc se mi líbila. Doufám, že škola bude v takovéto tradici pokračovat a najde i další soutěžící i moderátory , kteří přeberou štafetu po deváťácích a publikum příjde v tak hojném počtu jako letos.

Milan Havránek, 9.A


SOUTĚŽE V TOMTO ROCE

Jakožto každoročně se naše škola účastní spousty soutěží.A jako už tradičně v nich dosahuje velice uspokojivých výsledků.Mně osobně letošní výsledky potěšily, a tak jsem se rozhodla, že udělám takový „přehled", kde jsme letos byli, kdy jsme tam byli a jak jsme dopadli.Zaměřila jsem se ale spíše na deváté ročníky a jejich soutěže, protože k nim, jakožto deváťák, jsem měla nejlepší přístup.Lenost nade vše J.

 1) Dějepisná olympiáda (10.12. 2008, 29.1.2009)

Pokud si dobře pamatuji, Dějepisná olympiáda byla z olympiád pro 8. a 9. ročník, konaná nejdřív - v prosinci.Hlavním tématem byla hradiště a středověká sídliště.Vím to, protože jsem se také zúčastnila, ovšem ne s tak dobrým výsledkem jako Dan Cigánek (9.A) a Petr Poláček (9.A), kteří vyhráli školní kolo a postoupili do kola okresního konaného 28.ledna.

Tam se umístili Petr na osmém a Dan na osmnáctém místě.

 2) Soutěž vanglickém jazyce (20.1.2009,17.2.2009)

Po pár dnech či týdnech po Dějepisné olympiádě se kolotoč soutěží a olympiád roztočil na plné obrátky - vždyť dvojice angličtina - matematika a chemie - český jazyk od sebe nedělil ani jediný den ! Každopádně v angličtině se v kategorii 8.-9. ročník nejlépe umístila Adriana Sarnová (9.D) jen chloupek před Luckou Jarošovou (9.A) a Danielou Alexovou (9.B), a postoupila tak do kola okresního.V kategorii 6.-7. ročník se zase nejlépe umístila Katka Krušinová (7.D) před Denisou Daňkovou (6.C) a Jakubem Novotným (7.A) a také si tím zajistila postup do okresního kola, které se konalo 17.2 .V něm si Katka zajistila sedmé a Adriana dokonce první místo.Svým krásným umístěním si zařídila vstupenku do krajského kola J. To se konalo ve středu 11.3. a Adriana zde obsadila vynikající 3.místo. Gratulujeme!!!

 3) Matematická olympiáda (21.1.2009, 25.3.2009)

Jak už jsem řekla, Matematická olympiáda byla v těsném závěsu za angličtinou a naše výprava deváťáků se jí zúčastnila v Blansku na ZŠ Salmova.Z devíti našich dobrodruhů, kteří se umístili velice dobře, se umístila Míša Burešová (9.A) na místě druhém a Daniela Alexová (9.B) na místě pátém. Obě se už chystají na krajské kolo, které se bude konat 23.března. Při obtížnosti úkolů, Míšo, klobouk ne dolů, ale až na zem .

 4) Chemická olympiáda (27.1.2009, 27.3.2009)

Letošní Chemická olympiáda se nesla (a stále ještě nese) ve znamení halových prvků (fluoru, chloru, bromu a jódu), důkazních látek, redoxních reakcí a (k mému naprostému zármutku) také různých druhů výpočtů. Chemickou olympiádu každoročně provází školní kolo, rozdělené na studijní část, praktickou část a test.Nejlepší tři ze školního kola, Daniela Alexová (9.B), Ellen Stehlíková (9.A) a Jakub Kopecký (9.C) se vydali na okresní kolo na Gymnázium v Boskovicích, kde je opět čekala testová a praktická část.Jakubovi se podařilo ukořistit sedmé místo, Ellen deváté místo a Daniela s prvním místem postupuje do kola krajského, které se bude konat  27.března na SPŠCh v Brně.Jen si nezapomenout uzavřít vysokou zdravotní pojistku....  

Těsně před uzávěrkou tohoto čísla jsme zjistili, že Daniela Alexová obsadila v krajském kole skvělé 2. místo. Gratulujeme!!! (poznámka redakce)

 5) Olympiáda včeském jazyce (28.1.2009, 16.3.2009)

Jedna z posledních konaných olympiád je Olympiáda v českém jazyce, konaná den po olympiádě Chemické.Stejně jako Dějepisná olympiáda to byla soutěž 8.-9.ročníku. Překvapivě dala deváťákům letos na frak osmačka Jarka Krušinová (8.D), která se umístila první ve školním kole a postupuje do kola okresního, konaného 16.března. I tady jsme byli úspěšní a Jarka obsadila výborné 6. místo. Opět gratulace!!! 

Dále konané olympiády :

Fyzikální olympiáda (1.4. 2009), Zeměpisná olympiáda (18.3.2009) - Dan Cigánek 3.místo v okresním kole, Biologická olympiáda (29.4.2009)

 

Chtěla bych moc pogratulovat všem účastníkům za jejich výsledky, postupujícím popřát hodně štěstí v dalších kolech a poděkovat vyučujícím za jejich podporu a snahu pomoci nám k co nejlepším výsledkům .

 Daniela Alexová, 9.B 


Něco pro legraci aneb trochu toho smíchu do života

 Poslední slova před odjezdem do nemocnice

 •  „Tati, dnes jsem dostal ve škole tři pětky."
 • Na kole : „Pozor, brzdím !... Nebo ne ?"
 • Jeníček : „Tak já si na tu lopatu teda sednu..."
 • „Přece poznám jedovaté houby...!"
 • Sněhurka : „Divný jabko..."
 • „Je v tom drátu elektřina ?" „Ale jistě že ne !"
 • „Kde by se tady prosím tě vzal divočák ?"
 • Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočila....
 • „No a teď tu řeku přejdeme po tomhle pevném mostě...."

 

Policie ČR

Policisté vtrhli do jednoho podezřelého lokálu.Několik výstřelů, zmatek a naštvaný velitel si zavolá jednoho z přítomných policajtů.

„Řekl jsem vám, že máte střežit všechny vchody !"

„Ale jistě, vždyť mi je střežili ! Ale oni snad museli utéct východem nebo co..."


Ferda stále frčí

Skoro plešatý pán takhle přijde k holiči a chce nějaký pěkný, moderní účes.

Holič se na něj podívá, zamyslí se a pak povídá :

„Doporučoval bych sestřih ala Ferda mravenec."

„No a to je jak ?"

„No, jeden vlas vám ustřihnu a zbývající dva nalakujeme.Budou vypadat jako moc pěkná tykadélka."                

 
Sen

Stěžuje si takhle pan Horák panu Novákovi :

„Normálně, zdál se mi sen, že mám jít na zahradu a kopat pod tou starou švestkou.

Prý tam najdu zlato."

„No a ?" vyzvídá pan Novák.

„Vůbec.Kupu už třetí den a pořád jenom samé diamanty a diamanty..."

 

Obláčky, obláčky...

„Vážení cestující, vítáme vás na palubě našeho letadla.Podíváte-li se v pravo, uvidíte zasněžené vrcholky hor.Podíváte-li se vlevo, uvidíte bílé obláčky.Ale nenechte se zmást, milí přátelé.To nejsou tak úplně obláčky, ale záchranné padáky naší posádky, která se s vámi tímto loučí a přeje vám příjemný zbytek letu."


Hlavně to nepoplést...

Ptá se paní učitelka Pepíčka : „Pepíčku, co bys dělal, kdybys měl v bazénu krokodýla ?"

„To nevím..."

„A co bys dělal, kdybys měl na záchodě velikého pavouka ?"

„Nevím."

„A co bys udělal, kdybys potkal pana ředitele ?"

„Taky nevím."

„Tak víš co ? Zeptej se doma maminky nebo tatínka a zítra mi odpovíš."

Druhý den.

„Už to vím."

„Dobrá, tak co bys udělal, kdybys měl v bazénu krokodýla ?"

„Krokodýla pěkně pozdravím."

„Co bys udělal, kdybys měl na záchodě pavouka ?"

„Vypustím bazén a pak na něj hodím síť."

„A co bys udělal, kdybys potkal pana ředitele ?"

„Opatrně bych ho vzal za nohu a vyhodil do záchodu !"

 

Minitestík

Když je někdo dutý, tak :

 • a) nemá vnitřek
 • b) nic neumí
 •                      c) při poklepání výrazně duní

 

Spravit něco jako prase branku, znamená :

 •                             a) mít doma manuálně zručné prase
 • b) něco pokazit
 • c) zkazit vepříka

 

Bojovat s větrnými mlýny, znamená :

 • a) mít divné koníčky
 •       b) mít zažívací problémy
 •              c) dělat něco, co nemá smysl

 

Když někdo nemá šlupku :

 • a) tak je ovoce
 •      b) snadno se loupe
 •            c) má ránu, je směšný

 

Mít v hlavě guláš znamená :

 • a) být zmatený
 •                  b) že si nosíš jídlo s sebou
 •                c) že nemáte doma hrnce

 

Správné odpovědi : b,b,c,c,a *

* Pokud jste měli méně jak polovinu odpovědí špatně, doporučuji poradit se s lékařem ohledně vaše duševního stavu.

 Doufám, že se vám dvojstránka smíchu líbila a že jste v testíku dopadli dobře.

Daniela Alexová, IX.B 


 Vtipy a vtípky

 Přijde policajt do elektra a povídá „Chtěl bych támhle tu malou televizi." A prodavač odpoví „ Policajtům tady nic neprodávám." Policajt jen kroutí hlavou a odejde. Druhý den přijde zase do elektra a povídá „ Chtěl bych támhle tu malou televizi." A podavač odpoví „Policajtům tady nic neprodávám!" Policajt se naštve, pujčí si od bratra hasičskou uniformu a třetí den jde do elektra. „Chtěl bych tamhle tu malou televizi" řekne policajt a prodavač odpoví:" řekl jsem že policajtům tady nic neprodávám!" A policajt se ho zeptá „Jak jste poznal, že jsem policajt? To je lehké, protože tohle není televize, ale mikrovlnka!"

 

 Sedí policajti v restauraci a obědvají si pizzu. Číšník se jich ptá „Chcete tu pizzu rozkrájet na 8 nebo 4 díly? A policajt odpoví „ Na čtyři, osm bychom nesnědli."

  

Jde blondýnka po městě a v jednom obchodě se jí líbí podprsenka, bez váhání se zeptá prodavače „ Kolik stojí tato podprsenka?" A prodavač odpoví „5 pus. Tak si jich vezmu 20." Odpoví blondýnka. „A mimochodem... zaplatí za mě děda!"

 Manžel se ptá ženy „Proč držíš tu slepici za krk?" „Vařím!" „Takhle?" zeptá se manžel. „Tady se píše: Slepici půl hodiny mírně dusíme."

 

Přijde matka s dcerou k lékaři a povídá „Pane doktore, nepodíval byste se na mou dceru, proč má tak vypoulené oči?" Doktor si ji prohlídne a řekne: „Povolte jí gumičku ve vlasech." 

 

Ředitel jedné menší střední školy měl velké problémy s dospívajícími slečnami, které zrovna začaly používat rtěnku. Když si ji na dámských toaletách patlaly na rty, vždy své rty obtiskovaly na zrcadlo. Když školníkovi a řediteli došla trpělivost, rozhodli se razantně zakročit. Ředitel školy si pozval všechny dotyčné dívky a odvedl je na toalety, tam už čekal školník. Ředitel dívkám vysvětlil, kolik práce dá školníkovi umýt každý večer zrcadla a poprosil jej, aby jim namáhavou práci ukázal. Školník vytáhl koště, namočil jej v záchodové míse a začal třít zrcadlo. 

 

„Zajíčku, proč máš tak krátká ouška?" ptá se ježek zajíce. „Ááále, protože jsem romantik! Včera jsem poslouchal, jak krásně zpívá skřivan, a přeslechl jsem kombajn." 

 

Anička dostane od tatínka nové kolo. Jede první kolečko okolo baráku a křičí: „Tati, bez držení!" Jede druhé kolo a zase křičí: „ Tati, bez šlapání!" Jede třetí kolo okolo baráku a křičí: „Tati, bež žubů!" 

A. Halatová, 7.D

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008