číslo 63

OBSAH
Rozhovor str. 1
Anketa pro deváťáky str. 1 - 2
Co se děje ve škole str. 2 - 12
Soutěže str. 12 - 16
Poezie str. 17 - 18
Sv. Valentýn str. 18 - 22
Masopust, Tříkrálová sbírka str. 23 - 24
Čtenářské a filmové okénko str. 24 - 26
Vtipy str. 26


Přátelé, kamarádi,
opět za vámi přicházíme s novým číslem vašeho oblíbeného školního časopisu. Doufáme, že jste po jarních prázdninách odpočinutí a s chutí si počtete zajímavé články v tomto čísle.
Určitě vás zaujme úvodní rozhovor, dále následuje anketa, ve které se nám deváťáci svěřili s tím, jak jsou na tom s přípravou na přijímací zkoušky.
V další části zjistíte, co vše se ve škole děje a jaké různé akce se organizují - např. velmi zajímavá tradice návštěv žáků v domově důchodců. Jen více takových akcí. Mezi ty akce, které měly největší ohlas, patří určitě pořad Radka Bangy pro žáky 8. a 9. tříd s názvem Když chceš, tak to dokážeš. Však si můžete přečíst spoustu ohlasů na tuto akci.
Toto téma určitě souvisí s další zajímavou akcí, a tou byla beseda pro žáky 1. stupně a žáky 6. tříd s postiženými lidmi na vozíku. A že toho hodně dokážou!!!
Proběhly ale i další zajímavé akce a také soutěže - např. v anglickém jazyce, recitační soutěž, soutěž v chemii i matematice. Gratulujeme všem účastníkům za odvahu se soutěží vůbec účastnit!!
Tématem tohoto čísla je také svátek svatého Valentýna, takže tu objevíte spoustu informací o tomto svátku.
Vše uzavírá čtenářské a filmové okénko a na závěr pár oblíbených vtipů.
A další a další......přejeme příjemné počteníčko!!
Váš
P.S.
Po besedě s vozíčkáři byla pro zúčastněné žáky vyhlášena soutěž
o co nejrychlejší a nejhezčí příspěvek
do školního časopisu. Výherci se stali
Jan Pelíšek, Lenka Navrátilová
a Katka Valášková. Ti také obdrželi
jako cenu krásná trička. /

 

Rozhovor s panem školníkem
Jak dlouho jste školníkem ZŠ Letovice ?
„Školníkem na škole budu na podzim tohoto roku 38 let."
Chtěl jste být vždy školníkem?
„Školníkem jsem určitě být nechtěl, ale nakonec se tak stalo a byla to dobrá volba. Tahle práce se mně líbila."
Co všechno musí školník dělat?
„Školník musí dělat skoro vše, co je ve škole potřeba. Různé údržbářské práce, dozor nad žáky, má na starost uklízečky, kontroluje úklid, seče trávu, uklízí sníh a má plno dalších povinností."
Jaká práce je pro vás nejtěžší?
„Nejtěžší práce pro mne je ta zbytečná, kdy žáci úmyslně něco ničí a já to musím stále dokola opravovat. Všichni jistě vědí, o čem mluvím."
Děkuji za rozhovor. Patrik Pelíšek 6.A.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anketa pro deváťáky
1. Kam se hlásíš?
2. Budeš chodit na přípravné kurzy?
3. Na co se těšíš nebo netěšíš na střední škole?
4. Co/kdo tě ovlivnil při výběru?
5. Připravuješ se sám/sama? Když ano, tak jak?
Aneta
1. Na gympl do Blanska a do Brna.
2. Nejspíš ano.
3. Těším se na nové zkušenosti, prostředí, nové lidi, ale na druhou stranu se toho i obávám.
4. Rozhodla jsem se nejspíš jen já sama.
5. Zatím ne, ale mám to v plánu. Zkusím asi na internetu nějaké přijímačky z předchozích let.
Dominik
1. Do Brna na Střední průmyslovou školu stavební.
2. Ano.
3. Těším se na nové lidi.
4. Nic, rozhodl jsem se sám.
5. Ano, zkouším různé testy.

Zdeněk
1. Na Gymnázium do Boskovic a Střední školu grafickou do Brna.
2. Ano.
3. Těším se na nové lidi, netěším se na těžší učivo.
4. Vybíral jsem si sám, jen jsem se trochu poradil s rodiči.
5. Zjišťuji si potřebné informace o dané škole a poptávám se kamarádů, kteří na tu školu chodí.

Erika
1. Do Boskovic na IT.
2. Ne.
3. Na nové prostředí se těším, ale jinak na nic.
4. Vzhled a výuka konkrétní školy, kam se hlásím.
5. Ano, učím se co nejvíc, aby mi všechno vyšlo.


Marie
1. Na veterinu do Boskovic.
2. Spíše ne.
3. Mám strach, jaký bude ve třídě kolektiv.
4. Nejvíc asi rodiče.
5. Zatím se nepřipravuji, ale před přijímačkami asi budu muset začít.

Jonáš
1. Gympl Boskovice.
2. Ano, chystám se.
3. Netěším se na učitele, těším se na nové kamarády.
4. Bratr, který už na gympl chodí.
5. Moc se nepřipravuji, budu chodit na kurzy.

Simona Různarová a Karolína Sičová

CO SE DĚJE VE ŠKOLE
Vánoční dílnička 8.B v DPS Letovice
Dne 9.12. jsme v odpoledním vyučování navštívili DPS v Letovicích. Po příchodu nás hned zapojili do práce. Vyráběly se vánoční svícny. Nejprve bylo třeba nastříhat větvičky a roznést je po stolech. A pak už jsme zdobili a tvořili. Byla jsem ráda, že jsem mohla pomoct. Anežka Hladilová
Dne 9. 12. naše třída navštívila domov důchodců. Pomáhali jsme seniorům vyrábět svícen. Každý měl pána nebo paní, kterým pomáhal. Já jsem měla dvě paní, jedna nemohla pohybovat rukama, tak jsem jí ten svícen vyrobila. Druhá paní byla velmi šikovná a vytvořila dva svícny úplně sama. Pěkně se s nimi povídalo. Myslela jsem, že to bude nudný, ale bylo to velmi zábavné.
Sabina Surmová
A další postřehy:
Každý senior byl jiný, někdo si chtěl celý svícen vyrobit sám, někdo potřeboval pomoct. Když byly všechny svícny hotové, mohli jsme si jeden odnést do naší třídy. Nicola Komárková

U stolu jsem byla s paní Fabčákovou, Nečasovou a Novotnou. Od paní Fabčákové jsem zjistila, že je zde již 10 let, ráda vyšívá a má ráda společnost. Všechny paní byly moc šikovné. Jsem moc ráda, že jsem si mohla zkusit něco nového, a velmi ráda bych to opět zopakovala. Bylo to skvělé.
Hana Jakešová

Já jsem pomáhal jednomu pánovi. Byl moc milý, povídali jsme si o jeho rodině, vnučce, která je teď v Anglii. Pak jsme dokončili svícen a šli jsme ho dát na stůl. Potom jsem pomáhal sypat třpytky a stříkat lak na vlasy. Bylo to super. Jan Kaderka


Já jsem vyráběl svícen s pánem, kterého už znám odmalička, proto jsme si spolu rozuměli. Myslím, že jsem měl skupinku s dobrou náladou. Jan Hrdlička
Já jsem měl vyrábět svícen s jedním milým pánem, který mi vyprávěl o dětství a sem tam řekl nějaký vtípek. S pánem se dalo pěkně mluvit a tak jsem si ho oblíbil. Celou akci jsem si velice užil a doufám, že si ji někdy zopakujeme.
Tomáš Procházka


                                                            
Návštěva záchranáře v prvních třídách - seznámení s první pomocí

 

V úterý 26. ledna navštívil pan Chatrný, který pracuje u Jihomoravské záchranné služby, postupně všechny první třídy s hlavním cílem - seznámit naše prvňáčky s první pomocí.
Povídání bylo velmi zajímavé a spoustu dovedností si mohly děti také vyzkoušet.
Pan Chatrný vysvětlil dětem, jak a kam správně zavolat, co vše se musí udělat, pokud se někomu něco stane.
Děti si vyzkoušely masáž srdce na cvičném medvědovi/ to se dětem moc líbilo/, zkoušely obvázat poraněnou ruku, dozvěděly se, jak postupovat při popálení, a vyzkoušely si spoustu dalších zajímavých aktivit.
Děti byly nadšené, mnoho věcí se naučily a dozvěděly. Na závěr každý dostal diplom na památku.
Postřehy dětí:
Anička: ... „moc se mi líbilo, jak jsem si zkoušela zavolat na záchrannou službu..."
Nelinka: .....„líbilo se mi, že jsem mohla hádat, který telefonát je správný..."
Betynka: .....„zkoušela jsem si zabalit medvěda do opravdové folie, kterou používají záchranáři"......
Pepík: ....„ bylo super, že jsme si mohli zkusit, jak se správně volá na číslo 155"......
Míša: ....„ líbilo se mi, že jsme na závěr dostali krásný diplom".....
Sophinka: ....„líbilo se mi, že jsem mohla porovnat, který opravdový telefonát, který nám pustil pan záchranář, byl správný. Bylo to moc zajímavé!......
Nikolka: ....„mně moc bavilo si vyzkoušet masáž srdce, to jsem ještě nikdy nezkoušela"....

1.c a p.uč. Leona Šlesingrová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setkání žáků s paní zástupkyní Ivou Bajerovou

Zápis dne: 9.12.2015
Bylo navrhnuto, aby se dal vzduchový vysoušeč rukou na záchody. Školní odpady jsou špatné a staré. Uskutečnil se projekt školních dílen a byla na to použita velká část peněz. Paní učitelka Bajerová děkuje všem za sběr papíru pro Haiťánka. O oslavy 35. výročí byl velký zájem veřejnosti, přišli i bývalí žáci školy. Děkujeme za podíl na přípravě dne otevřených dveří. Družiny vyrobily vánoční výzdoby na náměstí i do školy. Od 1. 1. 2016 bude změna názvu školy a razítka. Příští školní rok přibude asi 100 předškoláčků. Ve škole přibudou další dataprojektory. Je plán zasíťování školy, který by přišel na 3000000Kč.

Zápis ze dne 19. 2. 2016
Stále je tu návrh na vzduchový vysoušeč rukou. K uskutečnění návrhu potřebujeme odborníka.
Místo paní učitelky Jurové vyučuje tělesnou výchovu paní učitelka Horníčková.
Další změna je, že pan učitel Illa jde do důchodu. Místo něj nastoupí paní učitelka Lamařová.
Velkou radost panu řediteli udělali žáci 9. tříd při testování SCIO dobrými výsledky.
Na soutěži mladých chemiků skončili naši žáci na 1.,2. a 3.místě. Naši žáci byli úspěšní také v matematické soutěži. Šest dětí se dostalo do krajského kola.
Sedmé třídy se chystají na lyžařský kurz. Proběhl zápis do 1. tříd. Odhadem by mělo přijít 102 prvňáčků. Zapsala Dita Leinveberová 6. B

-----------------------------------------------------------------------------------
Anglické divadlo
Dne 14. 12. 2015 se v Kulturním domě v Letovicích konalo anglické divadlo. Bylo zábavné a myslím, že nejsem jediná, komu se líbilo. Bylo o mimozemšťanovi, spíše o mimozemšťance, která hledala své dvě děti: Blipa a Blopa. Mezitím ji hledali a honili dva agenti od prezidenta USA. Avšak bylo tam mnoho překvapení. Z jednoho agenta se vyklubal také mimozemšťan. Nakonec všechno dobře dopadlo a mimozemšťané se vrátili na svoji planetu. Divadlo se mi moc líbilo a nebylo to jen díky hře, ale také díky výběru kostýmů a rekvizit. Avšak vždy musí být něco negativního, a to, že někteří žáci vykřikovali nevhodné věci. Ale myslím si, že se jim toto divadlo velice povedlo. Natálie Rosičová 6. B

Dne 14. 12. se konalo anglické divadlo v Kulturním domě v Letovicích. Byly tam děti ze základní školy. Viděli jsme pohádku o mimozemšťanech, kteří hledali svoje děti. Lidé se báli, a tak vyslali dva agenty, aby zachránili Zemi. Mimozemšťané našli děti a vrátili se domů na svou planetu. Divadlo se mi líbilo, některým slovům jsem však nerozuměla.
Romana Musilová 6. B

Dne 14. prosince jsme šli na anglické divadlo. Do divadla šly všechny šesté a sedmé třídy. Trvalo asi hodinu. V divadle vystupovali tři herci. Bylo to o mimozemšťanech a dvou agentech, kteří si vybrali některé žáky jako pomocníky. Agenti si vybrali 4 žáky a ti museli poskládat správné anglické otázky. Když je řekli špatně, tak byli mimozemšťani. Zjistilo se, že jeden agent byl mimozemšťan. Eliška Dočekalová 6. B

SEZNÁMENÍ S POSTIŽENÝMI
Nejdříve jsem si myslela, že mě to nebude bavit ..... Ale opak je pravdou :D Bylo mi jich líto . Nejprve jsme si podali ruce a bylo to moc příjemné. Pak jsme se seznámili a oni nám vyprávěli jejich příběhy. První začala Simča a ta nám řekla, jakou má nemoc - dětskou mozkovou obrnu a jak se jí to stalo? Prý když byla v bříšku své maminky, tak že na ni její sestřička (DVOJČE) ležela a ona nešla vidět na ultrazvuku. Pak šel na řadu Martin, ten má dětskou vrozenou vývojovou vadu. Je mi jich dost líto, nevím, co bych dělala, kdyby to měl někdo z mé rodiny ... Hráli jsme různé hry a bavili se .. Už se blížil konec a poslední byla soutěž o krásné medaile, všichni se moc snažili, někteří měli i tu čest si přijít pro medaili ... Nakonec jsme si podali ruce a už jsme museli zpět do lavice se učit ... Podle mě jsme si to moc všichni užili, hlavně Simča s Martinem...
Moc mě to zaujalo a přemýšlím, že bych chtěla pomáhat takovým lidem ...
Lenka Navrátilová 6.C


Dne 9.2.2016 k nám do ZŠ Letovice přijeli z klubu VLAŠTOVKA Brno vedoucí pan Michael a s sebou přivezl postiženou paní Simonu, která byla na vozíčku a postiženého pana Martina, který měl berle. Poté, co se nám představili, tak nám řekli něco o svém postižení a jak se jim to vlastně stalo. Pak nám dovolili, abychom si vyzkoušeli složit vozík, na kterém paní Simona přijela. To se nám podařilo. Potom jsme ji taky tahali na vozíku do schodů a ze schodů. Vedoucí Michael prohlásil, že pokud někdo promluví, tak my budeme dělat deset dřepů a paní Simona a pan Martin deset kliků. Michael si chtěl udělat legraci a zeptal se jednoho žáka, jak se jmenuje a spolužák si neuvědomil, že nesmí mluvit a řekl svoje jméno, takže Simona a Martin museli dělat kliky. Všechny nás překvapilo, jak to Simona s Martinem bez problému zvládli. "Klobouk dolů, jak to se svým hendikepem zvládli." Martin, který také fotil, řekl, že dělal i sprint na vozíku. Hráli jsme hry, které nás všechny bavily. Poté přišly otázky o medaile. Hodně jsem si z toho vzala a bavilo mě to!!!!!!!
Kateřina Valášková 6.C

BESEDA S POSTIŽENÝMI LIDMI
Dne 9. 2. se v tělocvičně konala beseda s postiženými lidmi. Tito lidé přijeli z krajského města Brna. Tato beseda byla velmi zajímavá a měla by se konat na každé škole. Hlavně aby byli respektováni lidé s fyzickým i psychickým postižením. Co bych ale téhle besedě vytknul, je stálé mluvení o Kometě Brno např. „Každý má právo se radovat z vítězství KOMETY" a ještě takových případů bylo. A úplně vrchol pro mě byl, protože fandím Spartě, když se na konci zpívala hymna Komety. Ale jinak se mi tahle beseda velice líbila.
Patrik Pelíšek 6.A

Když chceš, tak to dokážeš
Dne 24.2. jsme byli na přednášce, kterou vedl Radek Banga. Povídal o tom, jak měl těžký život, o svých zážitcích. Dozvěděli jsme se, že se dostal úplně na dno, stal se z něho bezdomovec. Avšak dokázal se zase postavit na nohy a začít žít normální život. Teď je z něj celkem úspěšný zpěvák. Myslím, že cílem této besedy bylo motivovat všechny, že ať už to mají v životě jakkoli těžké, vždycky si můžou říct, že už to tak nechtějí a můžou pracovat na tom, aby měli dobrý život. Každý máme svůj čas a je jen na nás, jak ho využijeme.
M. Kobylková, 8.C

Myslím si, že na žáky zapůsobilo, že Radek Banga neměl nějakou prázdnou přednášku, ale vyprávěl nám přímo o svém životě. O tom, jak se z mínusu dostal až na vrchol, a jak jeho spolužáci, kteří byli za ty největší nuly, se dostali mnohem výš než ostatní. Tato „přednáška" byla jedinečnou tím, že Radek Banga neměl v dětství žádné výhody. Naopak, byl v kolektivu brán za nulu, za někoho, kdo nemá šanci to v životě někam dotáhnout. Nepomáhal mu ani jeho romský původ. Ale dokázal se s životem poprat a říct:" Já chci být něčím lepším." A teď před námi stál slavný člověk, o kterém by v životě nikdo neřekl, že byl bezdomovec. Myslím, že právě on je motivace pro všechny, kteří jsou šikanovaní nebo nějak odloučeni od kolektivu. Doufám, že se z této přednášky poučilo mnoho lidí, kteří odsuzují ostatní pro jejich odlišnost.
Zdeněk Přichystal, 8.C
Dne 24. 2. jsme v 9.30 hodin zamířili do jídelny. Tam na nás čekal program vedený Radkem Bangou s názvem Když chceš, tak to dokážeš. Radek Banga nám vlastně ukazoval svůj život. Vzpomínky na spolužáka, který se předávkoval. Na holku zrzku, které se všichni smáli. Ta holka ale nakonec skončila jako modelka, zatímco ostatním se život pomalu hroutil. Vlastně nám bylo ukázáno, že si můžeme myslet, že už se z toho nevyhrabem, ale že se to může změnit. Vírou a vůlí můžeme něco od základu změnit. Popsal nám svůj příběh, Příběh někoho, kdo svůj život prostě otočil jiným směrem. A řekl nám také to, že my ho můžeme změnit též. A v tom nám nic nemůže zabránit. Pověděl nám také tři slova, která nám prý pomohou jít dál - chtít, věřit a konat. Tak co? Kdo z vás nad svým životem přemýšlí? Kdo z vás by ho chtěl změnit?
Nela Filipi, 8.C
Dne 24. února k nám do letovické základní školy zavítal Radek Banga z Gipsy CZ. Říkal nám o svém životě, jak se dostal k hudbě, prostě všechno možné. Zpíval, říkal, ať máme naději, ať si věříme, že on se dostal ze dna na vrchol, ale ne ze dne na den, ale třeba za deset, dvacet let. Líbilo se mi to. Myslím si, že hodně lidí včetně mě se nad svými životy zamyslelo. A jako třešničku na dortu jsme si všichni dali společnou fotku, která bude (je) na jeho Facebooku. Bylo to super. A nejdůležitější slova byla: chtít, věřit, konat.
Vojtěch František Holík, 8.C
Přednášku vedl Radek Banga. Donutilo mě to se nad sebou zamyslet. Řekl nám, co je v životě nejdůležitější, a myslím, že má pravdu.
Čas a věřit v sebe.
Měli bychom si vážit toho, co máme, nikdy nevíme, kdy to můžeme ztratit.
Hlavně si věřit a snažit se dosáhnout svého cíle.
Nevzdávat to, i když se nám nedaří.
Když si věříš, dokážeš to.
Nemusí se to podařit hned, nemusí vůbec, ale nezapomeň, bojuj za svůj sen!
Nevzdávej to.
Chtít, věřit, konat.
Iva Stöhrová, 8.C


 

Jak jsem to dokázal?
Ve středu 24. 2. 2016 nás ve škole navštívil Radek Banga, který si nachystal přednášku o tom, že když si budete věřit, tak všech svých cílů můžete dosáhnout, on sám je příkladem.
Radek od malička byl takzvaná „nula", kamarády si našel až v pozdějším věku. Jeden z jeho spolužáků ve 13 letech umřel na předávkování heroinem. Toto bylo jedno z více ponaučení do života. Od 15 let byl bezdomovcem, který měl opravdu jen „pár drobných" v kapse... Je romského původu, což jeho život také nedělalo lehkým. Stal se bezdomovcem, který doslova neměl kde spát, co jíst a rodinu taky neměl, protože z domova utekl kvůli svému otci, který byl těžký alkoholik a mlátil svoji manželku. Řekl jednu větu, která se mi zalíbila :"Když si dá někdo po obědě jedno pivo, tak to prosím není alkoholik, ale je to Čech, ale když si jich někdo dá 15, tak už asi něco v pořádku není". Radek si našel brigádu a pronajal si menší garsonku, kde začal skládat texty k písním a pak mu to jedna organizace vydala. Na konzervatoř ho ale nevzali. Z Radka se stal zpěvák, má kapelu GIPSY.CZ. Teď je známým zpěvákem této skupiny.
Touto přednáškou nám bylo poukázáno na to, že když budete chtít, tak to dokážete. Jde jen o to, jak se k daným věcem postavíte. Nikdy nesmíte NIC vzdávat, alespoň ne dříve než se pokusíte o to svého cíle dosáhnout.
Sára Řehořová

Reakce žáků 8.B na vystoupení Radka Bangy
Zaujalo mě jeho povídání o životě, když byl ještě mladý a čím vším si prošel. Pro někoho to není vůbec lehké mluvit o věcech, které pro něj v mládí byly opravdu těžké. Líbilo se mi, jak mluvil o tom, že byl pár let i bezdomovcem. Zajímavé, že z bezdomovce je teď tak známý a slavný. Jan Hrdlička
Velice se mi to líbilo. Bylo to s humorem a měl to nádherně připravené. Byl to ale taky velmi smutný příběh. Adéla Pfefrová
Nejvíce mne zaujalo, co mám dělat, aby se mi vyplnil sen. Musíme CHTÍT, VĚŘIT, ČINIT. Lukáš Horký
Akce byla velmi povedená. Myslím si, že plno lidí to určitě motivovalo ke změně a k tomu, aby se nad sebou zamysleli. Radek Banga věděl, o čem mluví, protože si prošel tím nejhorším, co nás může potkat. Tomáš Procházka
Nemůžu uvěřit, že někdo jako Radek Banga měl tak hrozné začátky. To, co nám říkal o svém životě, se zdá, jakoby to nemohla být pravda. Ale je. Z ničeho se dostal tak daleko. U všeho si myslím, že jeho heslo „Když chceš, tak to dokážeš!" neplatí, ale u některých věcí ano. Vždy se řídil jedním pravidlem- chtít, věřit, konat. Toto pravidlo funguje, ale musíte splňovat opravdu všechna tři slova. Rozhodně nelituji, že jsem na té „přednášce" byla. Hodně na mě zapůsobila. Víc si budu vážit svého života a času. Rozhodně už od teď nebudu vše hned jen tak vzdávat. Jitka Pecháčková
Na přednášce mě zaujaly příběhy z osobního života Radka Bangy, a to, že videohra není reálný život, a že před každým rozhodnutím bychom měli svůj čin zvážit a nic nevzdávat, protože když chceš, tak to dokážeš. Štěpán Čech
Bylo to výborné, dozvěděl jsem se o mnoha věcech, kterých si musím vážit a na které se musím vykašlat a nikdy je neužívat. Teď už vím, že když chci a věřím v to, co chci dokázat, tak to dotáhnu do svého cíle. Radek Banga mě naučil, že: ,,když chceš, tak to dokážeš‘‘. Myslím si, že co Radek ve svém životě dokázal, je neuvěřitelné a obdivuhodné. David Baňa
Zaujalo mě, jak povídal o svém životě a styl, kterým to vyprávěl. Václav Suk
Bylo to zajímavé. Všechno se mi líbilo. Docela mě to motivovalo. Patrik Bohatec ☻
Naučil nás, že bychom neměli lidi soudit podle barvy pleti, chování nebo odkud pochází. Adéla Roytová


 

Přednáška o správném čištění zubů

Hodně dospělých, ale i dětí má problémy se svými zuby. Neví totiž, jak se správně o ně starat A proto jsme měli přednášku o tom, jak nejlépe o své zuby pečovat. Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. Naučili nás spoustu důležitých věcí, například jak často a jakým způsobem zuby čistit. Poučili nás, jaký si vybrat zubní kartáček, a neopomněli připomenout důležitost preventivních prohlídek, které máme absolvovat alespoň jednou do roka.
Jsem ráda, že jsme tuto přednášku měli, proto se teď budu držet jejich pokynů a budu mít zdravé zuby.
Aneta Zemánková 6. B
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Návštěva Gymnázia v Boskovicích
V úterý 23. 2. 2016 jsme navštívili boskovické gymnázium, kde jsme strávili 3 vyučovací hodiny biologie, chemie a fyziky.
Ráno jsme se sešli v Boskovicích a společně šli ke gymnáziu. První hodinu jsme měli chemii, kde jsme si v laboratoři zkoušeli pokus. Každý si to mohl vyzkoušet a naučit se něco nového.
Druhá hodina byla biologie, byla pro nás nachystaná přednáška o pohlavních chorobách. Za úkol jsme dostali, abychom seřadili příčiny, původy a názvy chorob, jak k sobě patří (HIV, kapavka, syfilis, chlamýdie, herpes symplex...). A poté jsme měli seřadit, jak si myslíme, že se má vyvíjet vztah mezi partnery. Bavili jsme se o orálním a análním sexu.
Třetí hodina byla fyzika, zde jsme probírali vlnění a zvuk. Pan profesor nám ukázal spoustu pokusů, abychom lépe „učivo" pochopili. Zkoušeli jsme udělat co největší hluk a změřili ho.
Tento den byl zajímavý, byl to takový netradiční styl výuky, který byl zábavný a obzvlášť biologie byla velice poučná.
Sára Řehořová IX. D


 

Soutěže
Mladý chemik
V pátek 11.12.2015 jsem se společně se Zuzkou Pecháčkovou, Jakubem Košíkem a Vaškem Nevyhoštěným a paní učitelkou Nečasovou vydala na chemickou soutěž Mladý chemik. Soutěž se konala na Střední průmyslové škole chemické v Brně, kde teď například studuje náš bývalý deváťák Lukáš Mistr, které určitě všichni znáte jako našeho „kouzelníka". Celkem se tu sešlo 155 žáků z celého Jihomoravského kraje. S testem jsme začínali v 9 hodin a na jeho vyplnění jsme měli 90 minut. Test byl udělán zábavnou formou - měli jsme například vyškrtat pojmy v osmisměrce a ze zbylých písmen poskládat tajenku. Samozřejmě se tu objevily i typické úkoly jako rovnice, názvosloví, vzorce... Shodli jsme se na tom, že test nebyl až zas tak těžký. Nikdo samozřejmě nemohl vědět všechno, ale pocit jsme měli dobrý. Po krátké přestávce jsme se rozdělili do skupin a následoval asi dvouhodinový program. Podívali jsme se do biologické a chemické laboratoře, kde nám předvedli několik efektních pokusů. Další cesta vedla do nového motivačního centra, kde si můžete přečíst několik informací o různých přírodních dějích, ale také si vyzkoušet, jak fungují, na interaktivních tabulích. Potom jsme šli do učebny fyziky. Tam jsme se dozvěděli něco o lomu světla, optice a elektrice. Dále jsme se přesunuli do počítačové učebny, kde nám jeden pan učitel představil různé výukové programy jejich školy. Poslední program se konal v tělocvičně. Viděli jsme několik zajímavých vystoupení od zpěvu až po workout.
O půl druhé do tělocvičny přišly i všechny ostatní skupiny a začalo vyhlašování 20 nejlepších, kteří postoupí do druhého (praktického) kola. Jména se říkala od 20. až po 1. místo. Dlouho jsme jméno nikoho z Letovic neslyšeli, teprve až se vyhlašovalo 4. - 1. místo. Jakub Košík se umístil na 4. místě, já na druhém a nakonec Vašek Nevyhoštěný byl ze všech 155 žáků nejlepší. Zuzka Pecháčková byla na 7. místě, ale z každé školy mohli bohužel postoupit jen 3.

Praktické kolo se konalo 5.2.2016 opět na Chemické průmyslovce v Brně. Tentokrát nás dvacet, kteří jsme postoupili, pracovalo v laboratořích. Během 80 minut jsme museli vyplnit pracovní list na základě pokusů, které jsme provedli. Nejprve jsme museli vypočítat, kolik kuchyňské soli musíme navážit, aby vznikl 5% roztok. Poté jsme si rozlili různé vzorky do zkumavek, vložili do nich kousky zinku, mědi a hořčíku a pozorovali reakce. Po práci v laboratořích jsme společně vyrazili autobusem do Blanska do Synthonu. Synthon se zabývá výrobou léčiv na různé lehčí i závažnější nemoci. Firma se nám nejdříve představila a poté jsme měli asi hodinovou exkurzi po různých odděleních a laboratořích, které byly luxusně a velmi draze vybaveny. Po prohlídce jsme dostali v Synthonu oběd a potom už konečně přijely paní profesorky z Brna, které mezitím opravily naše práce. Na výsledném pořadí ale nerozhodovaly jen body z praktické, ale i z teoretické části. Každý obdržel od Synthonu taštičku s různými drobnostmi a na 8 nejlepších čekaly i další hodnotné ceny. Vyhlašovalo se, jak už jsme zvyklí, od 20. místa. Do celorepublikového kola postupují určitě první tři. Když vyhlásili čtvrtého, už to bylo jasné. Všichni 3 z Letovic (Jakub Košík, Vašek Nevyhoštěný a já) postupujeme. Jakub se umístil na 3. místě, já na 2. a Vašek na 1. místě! Kluci vyhráli mobily a já jsem dostala tablet. Byl to pro nás opravdu obrovský úspěch!! Následovalo mnoho gratulací a focení. Ostatní odjížděli autobusem zpátky do Brna, ale my už jsme zůstali v Blansku, kde jsme za odměnu šli do cukrárny Severky na něco sladkého.
A teď už zbývá jen příprava na celorepublikové kolo, které se bude konat 16.6. v Pardubicích.

Karolína Sičová


 

Matematická olympiáda
V úterý 19.1.2016 vyrazilo 8 deváťáků (Vašek Nevyhoštěný, Honza Rosič, Honza Halas, Jakub Košík, Jakub Halamásek, Petr Lukáš, Michael Alexa a já) s paní učitelkou Lebišovou na okresní kolo matematické olympiády do Blanska. Zároveň s námi počítali příklady i páťáci. Začínali jsme v 8 hodin a na vyřešení 4 příkladů jsme měli 4 hodiny. Počítali jsme rybičky v akváriu, poloměry kružnic, rozmísťovali čísla do obrazců atd... V olympiádě ale nejde jen o to, mít správný výsledek. Záleží hlavně na postupu. Za příklady jsme mohli dostat celkem 24 bodů a na úspěšného řešitele bylo třeba dosáhnout 12 bodů. Na výsledky jsme sice museli čekat skoro 2 týdny, ale stálo to za to:
1. místo (23 bodů) - Václav Nevyhoštěný a Lukáš Petr
2. místo (22 bodů) - Jan Halas a Jakub Košík
4. místo (20 bodů) - Karolína Sičová
5. místo (18 bodů) - Jan Rosič

Tito všichni postupují také do krajského kola!
Karolína Sičová
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ Z AJ MLADŠÍ KATEGORIE (6. a 7. roč.)

V úterý 26. ledna jsme se my, žáci a žačky 6. a 7. ročníků sešli změřit své anglické schopnosti konverzace do dvou učeben 1. stupně - v první udělat poslech a dopřipravit se společně, zato v druhé si právě vylosovat téma, sepsat si během chvíle stručné poznámky, případně počkat na řadu a pak jen o onom tématu povídat, povídat a odpovídat na otázky p. učitelkám A. Kopecké a S. Provazníkové. Jestli si říkáte, že to nic není, tak si to běžte zkusit a poznáte pravdu... Všichni ale vyhrát nemohli, proto alespoň v duchu zatleskejte Monice Šafránkové ze 7. A za třetí místo, Karolíně Podivínské ze 7. B za druhé místo a Kateřině Provazníkové ze 7. A za první místo! Ostatním ale taky- to za odvahu a snahu vloženou do této soutěže - to není jen tak!
Karolína Podivínská VII. B


 

Olympiáda z anglického jazyka
V úterý 26. 1. 2016 se uskutečnilo školní kolo olympiády z anglického jazyka 8. a 9. ročníků. Na začátku si každý vybral náhodné číslo, podle kterého šel později na řadu. Celé kolo se skládalo ze dvou částí. První část byl poslech, ve kterém jsme všichni dostali papír se zadáním a podle toho, co jsme slyšeli na nahrávce, jsme kroužkovali správné odpovědi. Druhá část soutěže byla konverzace na vybrané téma. Každý zúčastněný si vybíral náhodně z deseti témat. Po vylosování tématu jsme měli zhruba pět minut na přípravu a celková konverzace trvala cca 10 minut. Žáků se sešlo celkem deset a celé kolo bylo pod vedením paní učitelky Martiny Zouharové a pana učitele Radka Musila.
Na prvních třech místech se umístili:
1. Karolína Sičová IX.D
2. Simona Různarová IX.D
3. Jakub Vrána IX.D
Vybírali jsme si z těchto témat:
1. Family, house, home- Rodina, dům, domov
2. My town and village, shops, shopping-Moje město, vesnice, obchody, nakupování
3. Daily routine, daily programme-Denní rutina, denní program
4. My school, school subjetcts-Moje škola, předměty ve škole
5. Travelling, festivals, celebrations-Cestování, festivaly, oslavy
6. Hobbies, sports, free time activities-Koníčky, sport, volnočasové aktivity
7. Clothes and fashion-Oblečení a móda
8. Food, meals, at a restaurant-Potraviny, jídla v restauraci
9. Entertainment-cinema, theatre, music, books, art- Zábava,kino,divadlo,hudba,knihy,umění
10. Holidays, festivals, celebrations-Prázdniny, svátky, oslavy

Karolína Sičová vyhrála i okresní kolo a postupuje do kola krajského.

Simona Různarová IX.D

Okresní kolo dějepisné olympiády
V úterý 19. 1. 2016 jsme se vydali s paní učitelkou Vykydalovou do Boskovic na okresní kolo dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovali dva žáci. Letošní téma bylo Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou. Test měl asi 12 stránek (berte to s rezervou ). Na test měl každý 90 minut. Otázky byly lehké i těžké. Některé mě dokonce i překvapily - jedním z úkolů bylo napsat, co je na zadaném obrázku, kdo ho nakreslil, jakým stylem je nakreslen, atd. Poslední otázka byla "rozhodovací", což znamená, že pokud dva soutěžící měli stejný počet bodů, tato otázka přilepšila tomu, kdo ji měl lépe zodpovězenou. Úkolem bylo vypsat co nejvíce letopočtů, které končily číslem 6 a které nějak významně zasahovaly do života Lucemburků.
Soutěžících bylo celkem 41. Žáci z naší školy se umístili na 20. a 25. místě.

 


Ukázka z testu:
Úkol č. 25
Urči, v jakém příbuzenském vztahu byli k Václavovi IV.:
a) Zikmund - byl Václavovým _________________________
b) Anna Svidnická - byla Václavovou ______________________
c) Jan Lucemburský - byl Václavovým ______________________
d) Žofie Bavorská - byla Václavovou ___________________

Jolana PROCHÁZKOVÁ VIII. A

Recitační soutěž na 2. stupni
I. kategorie
1. místo - Matyáš Plšek 6. C
2. místo - Vendula Vichtová 6. A
3. místo - Monika Šafránková 7. A
Karolína Podivínská 7.B
Cena diváků - Monika Šafránková

II. kategorie
1. místo - Jolana Procházková 8. A
2. místo - Aneta Šamšulová 9. C
Karolína Sičová 9. D
Cena diváků - Aneta Šamšulová
Blahopřejeme
První dva z obou kategorií postupují do okresního kola.


 


Trocha poezie, nikoho nezabije
Jiří Suchý
Vločka
Natálie Rosičová, 6.B

Je tu zima,
kašel a rýma
a z nebe padají,
někdy se hádají,
bílé vločky.

Každá je však jiná.
V ovzduší usíná,
maličká vločka.
Když vtom ji spatřila zrzavá kočka.

Tuze se jí zalíbila,
vločka sněhová.
Povídá jí: „ Vločko milá,
vločko bělavá."

„Kamarádkou pro Tě budu,
nezažijem spolu nudu."
Vločka přikývla
a už ani nezívla.

Celou zimu spolu si hrály,
neměly rýmu,
pořád se smály.

Přešla zima, přešel mráz
a vločka zmizela.
Kočka ale neplakala,
za rok se sejdou zas.


Otázky
Aneta Zemánková 6. B

Tenký jemný závoj nesla,
s sebou paní zima,
Na otázky neodpověděla,
Jen pomalu kráčela s tím závojem do pasu,
Nepostřehla moji grimasu.


Tak kráčela dál a dál,
Člověk by se jí i bál,
ale já se nebála,
jen jsem se dívala, jak pomalu kráčí,
jak pomalu kráčí v oslnivé záři světýlek,
způsobené třpytem bělavých vloček.


Možná měla bych ji oslovit ladně,
Ale nepřipadala jsem si vhodně,
Už tak mi bralo dech,
Že jsem tu na křídlech bílé holubice
A bez života


Co k tomu dodat?
Je to možné?
Otázky jsou,
V osobě každé,
Protože je třeba se ptát.
Někdy mám ale pocit, že otázky převažují odpovědi

A to by se nemělo stát.....


 

Téma čísla - Valentýn

Den svatého Valentýna
Svátek svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn), se slaví v anglosaských zemích každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi partnery. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce, jako symbolu lásky. V poslední době se tento svátek šíří i v kontinentální Evropě, do určité míry z komerčních důvodů.
Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky" vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem" v následujícím roce.
Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února. Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 14. února slaven.
Valentýnské zvyky
K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají i do českého prostředí - a to zejména pod tlakem obchodníků. Jedná se především o společnou oslavu svátku zamilovanými páry, darování valentýnských přáníček - vyznání lásky (tzv. Valentýnky) nebo uzamykání zámečků lásky, které původně s Valentýnem ale téměř nesouvisí. Není bez zajímavosti, že právě období Valentýna každoročně zvedá poptávku po visacích zámcích, na což reagují také výrobci, kteří nabízí visací zámečky s valentýnskými motivy.
Zuzana Ščudlová VII.A

Den lásky aneb Valentýn
Jaké datum se vám vybaví, když se řekne svatý Valentýn? No přece jaké jiné než 14. února? Svátek Svatého Valentýna říká každému něco jiného - někdo se nemůže svátku svatého Valentýna dočkat a chce mít všechno ten den perfektní a bezchybné, jiní to berou jako povinnost a nutné zlo. Ale ať už jste po uši zamilovaní, nebo chcete pouze obdarovat své nejbližší a rodinu, je dobré si na tento americký svátek vzpomenout. Tento den nám všem dává prostor pro vyjádření naší lásky k těm, které máme rádi. Můžeme ho pojmout různými způsoby, vymýšlet, jak ho prožijeme, ale určitě bychom neměli zapomenout na nějaký originální dárek. Není potřeba nic drahého, ale něco, co je upřímně tak zvaně „od srdíčka".
Svátek Svatého Valentýna je pojmenován podle skutečné historické osobnosti. Byl to kněz Valentýn, který za vlády římského císaře Claudia II. tajně oddával mladé páry, i když to sám císař zakazoval. Svatý Valentýn byl kvůli tomu císařem popraven, a to právě 14. února. Tím tedy vzniklo datum romantického svátku Svatého Valentýna, který byl obnoven v Americe na počátku 20. století, kdy se jeden výrobce vánočních přáníček ocitl na pokraji bankrotu. A tak si vzpomněl na svátek svatého Valentýna, který se tam od roku 1907 slaví.
Sára Řehořová IX.D
Kdo byl vlastně Valentýn?
Asi každý z nás ví, že v únoru se slaví nějaký ten svátek spojený s láskou. Ale co se o něm dozvědět trochu víc? Jak určitě mnozí poznali, budu psát o Svatém Valentinu, který má podle kalendáře svátek právě 14. února. Neuvádí se, kdy se narodil, ale zemřel asi v roce 269. Byl to pravděpodobně katolický kněz a biskup, který právě roku 269 zemřel mučednickou smrtí. Kolem životopisu tohoto světce panují nejasnosti, existují dvě legendy, ve kterých se nejspíše prolínají životy dvou stejnojmenných světců. Podle první legendy sv. Valentin z Terni zemřel jako mučedník 14. února 269 na příkaz římského císaře Claudia II. poté, co přes zákaz oddával snoubence podle křesťanského obřadu. Byl tedy kněz v Římě nebo biskup v jihoitalské Interamě (dnešní Terni). V obou verzích legendy byl sv. Valentin původem urozený Říman. Podle jedné byl roku 203 zvolen biskupem v Terni. Po několika letech jej pozval řečník Kratón do Říma, aby léčil jeho syna. Valentin se za chlapce modlil, až ho Bůh vyslyšel a syna zázračně uzdravil. Proto se Kratón se svou domácností, svými 3 žáky, urozenými Athéňany, a synem městského úředníka nechal od Valentina pokřtít. Římští senátoři za to Valentina obvinili z nekalých praktik a na úředníkův rozkaz byl uvržen do žaláře. Jednu noc na to byl sťat. Tři jeho bývalí žáci, Prokulus, Efébus a Apollónius, přenesli jeho tělo na pohřebiště nedaleko Terni, odtud byly ostatky přemístěny a s jeho náhrobkem vyzdviženy na oltář pozdějšího kostela sv. Valentina v Terni.
Simona Různarová IX.D
Valentýn
Svátek sv. Valentýna se slaví v anglosaských zemích každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonosti. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce jako symbolu lásky.
Legenda říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius 2., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února.
Takto vznikl romantický svátek, který je nyní 14. února slaven.
Natálie Rosičová 6. B

Jak se řekne láska různými jazyky
anglicky - love italsky - amare
španělsky - amar francouzsky - aimer
německy - lieben portugalsky - amar
švédsky - älskar kannadsky - ಪ್ರೀತಿ
čínsky - 愛 ukrajinsky - любов
rusky - любовь řecky - αγαπώ
bosensky a chorvatsky - voljeti bulharsky - обичам
dánština - elsker finsky - rakkaus
holandsky - liefde irsky - Is breá
turecky - aşk vietnamsky - yêu
srbsky - волети mongolsky - хайртай
(zdroj: Google překladač)
Patrik Pelíšek 6.A.


SV. VALENTÝN
Když se řekne „Valentýn", asi se vám vybaví něco s láskou, zamilovaností...
Ale kdo to vlastně byl Sv. Valentýn? Podle legendy to byl kněz, který vzdoroval zákazu Claudia II. - ten zakazoval svým vojákům ženění i samotné zasnubování. To proto, že se bál, že vojáci budou chtít zůstat s rodinou a nebudou chtít jít do boje. Právě svatý Valentýn ale byl ten, kdo navzdory zákazu oddával mladé páry. Jenže pak byl zatčen a 14. února popraven...
Samotný Valentýnský svátek byl ale nejspíš odvozen od svátku starověkého Říma - svátku „Lupercalia" (v předvečer tohoto dne byly do „urny lásky" vkládány lístky se jmény dívek, mladí muži si je pak tahali a dívka, kterou si každý z nich vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem" na následující rok). Svátek Lupercalia pak splynul s oslavami mučednictví svatého Valentýna, takže se teď 14. únor, svátek svatého Valentýna slaví jako Svátek zamilovaných.

A tady věci spojené se svátkem Sv. Valentýna - Svátkem zamilovaných:

pohlednice ke dni „Zámky lásky" objevující se po celém světě
Sv. Valentýna především na zábradlí mostů
z roku 1910
Karolína Podivínská VII. B ZDROJ: internet


Den svatého Valentýna
Svátek svatého Valentýna, se slaví každoročně 14. února jako svátek lásky. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice.
Legenda říká, že tento den začal být známý jako Den sv. Valentýna díky knězi Valentýnovi. Valentýn byl knězem v době císaře Klaudia II. Klaudius chtěl vybudovat velmi silnou armádu a měl pocit, že se do ní hlásí málo dobrovolníků. Zdálo se mu, že mnozí nechtějí kvůli lásce přijmout svojí povinnost v armádě, proto zakázal sňatky. Valentýn byl v té době knězem a kromě toho, že věřil v Boha, věřil v lásku. Nedodržoval zákaz sňatků a nadále oddával zamilované páry. Jednoho dne ale vtrhla armáda a Valentýna za jeho přestoupení zákazu zatkla a uvěznila.
Lidé, které oddal, nebo ti, kteří také věřili v lásku, začali k jeho oknům dávat dopisy a drobné dárečky. I dcera jeho žalářníka se rozhodla, že Valentýna navštíví. Valentýn se do ní zamiloval. V den jeho popravy, tedy 14. února 269 př. n. l., jí zanechal dopis, ve kterém se jí vyznává ze své lásky. Na konci dopisu stálo: „Od Tvého Valentýna"(zde bychom mohli hledat původ "valentýnských přáníček").
K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají i do českého prostředí - a to zejména pod tlakem obchodníků. Jedná se především o společnou oslavu svátku zamilovanými páry, darování valentýnských přáníček - vyznání lásky, nebo uzamykání zámečků lásky, které původně s Valentýnem ale téměř nesouvisí.
Napsala Nela Filipi 8.C
Kdo byl svatý Valentýn?
Svatý Valentýn byl ve starém Římě katolický kněz, který tajně oddával mladé a zamilované páry. Dle jedné z legend byl svatý Valentýn také mužem, který měl zázračné schopnosti a pomáhal lidem uzdravit se. Později však byl za své zásluhy uvržen do italského žaláře, kde zemřel mučednickou smrtí. Jeho svátek se slaví v anglosaských zemích 14. února.
Novodobý Valentýn
Tradici oživil až na počátku 20. století americký prodejce přáníček Walter Scott, který byl na pokraji bankrotu. Díky sv. Valentýnovi jeho společnost do dvou let ztrojnásobila své zisky. Během své kariéry se snažil zavést i jiné významné dny jako například Den velké tmy na počest všech slepců, velké přízně se ovšem nedočkal. U nás je Den sv. Valentýna znám již pět let, ne všichni jej ale uznávají. Je populární jako svátek všech zamilovaných, můžete však využít tradice jiných evropských kultur kde je tento den například příležitostí pro ženy, aby se nechaly obsluhovat svými muži (Francie) či požádaly své přítele o ruku (Dánsko), Finové potom tento den pojímají jako oslavu přátelství.

 

Napsal Michal Filipi 6.A


 

MASOPUST
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec masopustu), byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná „šperky" a v Čechách „zabijačka". Výslužka většinou obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky.
Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na popeleční středu) naposledy se konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory. Aneta Zemánková 6. B Zdroj internet
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Znáš sociální sítě?
Facebook - je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, ke komunikaci se všemi uživateli, sdílení dat, udržování vztahů nebo zábavě. Facebook byl vytvořen 1. února 2004 v Cambridge, Massachusetts. Umí přeložit 84 jazyků včetně češtiny.
Instagram - je volná dostupná aplikace, ve které můžete sdílet své fotky, na které můžete aplikovat různé filtry (odstíny barev). V prosinci 2013 instagram přidal funkci s názvem instagram direct, který umožňuje uživatelům posílat své fotografie, spíše než být viditelný pro všechny.
Youtube - je největší sociální síť pro sdílení videosouborů. Je dostupný v 76 jazykových verzích. V listopadu 2006 byl zakoupen společností Google za 1,65 miliardy dolarů (tehdy asi 37 miliard Kč). Vítek Stehlík 7. A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA...???
Jistě jste už někdy slyšeli pojem „Tříkrálová sbírka". Víte ale vlastně co a na co vůbec je?
Tříkrálová sbírka je sbírka, pořádaná charitou, která každoročně již od roku 2000 vybírá na území České republiky prostřednictvím koledníků - tří králů - dobrovolné peníze na dobročinné účely.
A údaje Tříkrálové sbírky v letošním roce?
V letošním roce se tato sbírka konala v rozmezí 1. - 14. ledna, v Letovicích v sobotu
9. ledna, účely byly: podpora prorodinných aktivit, pomoc nemocným zvláště v Domácí hospicové péči, podpora preventivních aktivit dětí a mládeže, koordinace dobrovolníků, podpora komunitního centra v Doubravici a podpora lidí v nečekané krizové situaci. Výtěžek na Blanensku činil 1 827 836 Kč, v brněnské diecézi přes 22 milionů Kč a v celé ČR to bylo skoro 95 milionů, s Tříkrálovým koncertem přes 96 milionů Kč.

Karolína Podivínská VII. B
ZDROJ: internet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čtenářské okénko

John Green : Příliš mnoho Kateřin
Zázračné dítě Colin se snaží vzpamatovat z rozchodu s Kateřinou číslo 19, s čímž mu pomáhá jeho kamarád Hassan. Vyráží na "výlet", prostě jen ujíždějí dál, až se dostanou do Gutshotu. Dostanou zde novou práci a seznámí se s Lindsey. Colin chce něco znamenat, a tak vymýšlí svůj Teorém, který by se dal využít v praxi pro budoucnost vztahů. Předpovídal by, kdo dá komu kopačky. Použije k tomu své zkušenosti s rozchody. Nakonec to za pomoci Lindsey dokončí a ukáže se, že matematika předpovědět budoucnost nedokáže. Dokáže pouze zobrazit minulost. Mezitím Hassan s Colinem přijdou na to, že Lindsey podvádí její kluk, čirou okolností také Colin, ale Lindsey to ani nezdrtí, dojde jí, že spíše představa, že chodí s oblíbeným klukem je to, proč s ním je. Ne proto, že ho miluje. Colin také zjistí, že Kateřina č. 3 byla jediná, které dal „kopačky" on jí a ne ona jemu. Colin se zamiluje do Lindsey, jelikož spolu tráví více než dost času.. A nakonec je to jeho první Lindsey, která ukončí jeho slavnou éru Kateřin. Sára Řehořová 6.D

Černý obelisk
Erich Maria Remarque
Kniha vypovídá o době po první světové válce, konkrétně o roce 1923. V Německu je ohromná inflace a v souvislosti s ní je mnoho lidí bez práce a trpí hlady. Páchá se mnoho sebevražd. Ludvík Bodmer musel opustit místo učitele a přešel do firmy svého kamaráda z války Jiřího Krolla. Ten se spolu s bratrem Jindřichem, který je nacista, stará o rodinnou firmu na prodávání náhrobních kamenů. Znakem firmy je černý obelisk, který se ještě nepodařilo prodat. Ludvík je členem básnického spolku. Trápí ho přirozeně problémy ve vztazích. Se svým zaměstnavatelem jde do nočního klubu Červený mlýn. Zde vidí svou přítelkyni Erdu s jiným mužem. Pomstí se Erdě tím, že se začne zajímat o akrobatku. Té následující den zašle kytici, kterou dostal od sousedky. Ludvík je zrovna otráven z návštěvy psychologa, kde pravidelně navštěvuje schizofrenickou Isabelu, do které je zamilován, aniž by to sám věděl. Rozhozen jejími názory a chováním se rozhodne akrobatku Gerdu "přijmout". Vezme ji na večeři do restaurace svého známého, s kterým se však nemají dvakrát v lásce, Eduarda. Toho Gerda okouzlí po několika dnech namlouvání ji Ludvíkovi přebere. Ludvík ale vidí, že ho rozchod tolik nezasáhl. Všechny tyto události protkává nádech smrti - prodej náhrobků. Také vlny nacismu jsou stále větší. Když zjistí, že Gerdu definitivně ztratil, upne se o to víc na Isabelu. Změní chování tak, že přispěje k jejímu vyléčení a schizofrenická Isabela si teď nic nepamatuje - její pravé jméno je Genevie a Ludvíka vůbec nezná. Když i tato láska Ludvíkovi zlomí srdce, rozhodne se opustit Werdenbrück a odjede za lepším do Berlína. Později musí opustit Německo jakožto odpůrce nacismu. Po válce se dozvídá i o osudech svých blízkých - všichni jemu blízcí jsou mrtví.
Sára Řehořová
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filmové okénko
COLETTE
V USA se sejdou dva lidé Vili s Colette, jejich děti se chystají vzít. Oba dva si prošli „táborem smrti". Vili píše svůj příběh ..
Do Březinky přichází Vili. Tam se také ocitá Colette. Vili si všimne krásné Colette, která přijíždí z Belgie. Řekne Colette, aby řekla, že umí šít, tím ji zachrání od smrti, ocitá se na „oddělení" Kanada. Colette si vyhlédne jeden z nacistů, Weisacker a umístí ji v třídírně, kde se hledají ukryté cenné věci, které lidé museli odevzdat. Weisacker Collete vyhrožuje, často ji znásilňuje a psychicky vydírá. Jeden z vězňů polkne diamant, když je obviněn z krádeže. Dozorkyně za jídlo a šperky umožní Vilimu a Colette setkání o samotě. Pak je Vili Weissackerem načapán při „krádeži", jak tomu nacisté říkají. Je mučen, ale neprozradí nikoho. S pomocí spoluvězňů kruté týrání a mučení přežije. Collete má být sterilizována, avšak Weissacker tomu na poslední chvíli zabrání. Protože bylo při krádeži načapáno více mužů z oddílu. Je jich patnáct přeřazeno na trestní blok. Mezi nimi i Vili. Trestní blok je mimo jiné vylévání fekálií z latrín a právě u této činnosti nalezne Vili onen diamant, co kdysi vězeň spolknul. Vili by povýšen na zapisovatele a začíná přemýšlet nad útěkem. Za útěk oběsí dva spoluvězně, jeden z pověšených je syn Viliho kamaráda, který při popravě vyběhne z řady a je zastřelen. Viliho úmysl to však nezmění. Vše naplánuje a už jen čeká na Colette, která však na místo schůzky nemůže přijít, protože je načapána Weissackerem. Vili útěk odmítá a předává pas spoluvězni. Colette prozradí spolupachatelku, která se však raději otráví, než aby podstoupila mučení. Muž, který dostal Viliho pas, je přivlečen mrtev i s dalším, se kterým prchal. Zradil je ten, jemuž zaplatili. Colette si obstará transport jinam. Což Weissackrea rozčílí, ale už s tím nic neudělá. Jen se dozví, že byla těhotná. Vili znovu bere ukrytý diamant a všichni jsou vyhnáni na pochod smrti, kde je měl po cestě Weissacker postřílet. Zde se však objevují Rusové a je konec utrpení. Vili pak marně hledá jedinou stopu po Colette...Colette po válce porodí dceru Hanu, kterou si v první chvíli nechce nechat, protože je to dcera Weisackera.
Vilimu dojde, že matka Hany je Colette, která se po válce provdala se za bohatého staříka, který měl Hanu jako vlastní. Ještě s ním měla syna. A nakonec si bere Hanu Viliho syn. Sára Řehořová IX.D
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VTIPY
Proč stůl nechodí? Protože mu od samého stání zdřevěněly nohy.
Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé,... Co je to? Tučňák válí sudy.
,,Vidíš ty neukázněné chodce? Pořád se mi pletou do cesty!" Nadává blondýnka, která řídí auto. Muž na to: ,, Nic si z toho nedělej, uklidni se a sjeď už konečně z toho chodníku."
Učitel hubuje žáka: ,,Jak to, že jsem tě včera viděl jet na kole, když jsi byl tak hrozně nemocný?" A žák na to: ,, Já jsem prosím jel z posledních sil pro pana doktora."
Farář se ptá Pepíčka: ,,A modlíte se před jídlem hochu?" ,,No jen když máme jíst houby, co nasbíral táta."
,Tati co je to kamzík?" Ptá se malý Pepíček svého otce. ,,Ále, to je taková hloupá ryba." Odvětí mu otec. ,,Ale tatínku v té encyklopedii píší, že kamzík skáče po skalách!" ,,No vždyť jsem ti říkal, že je to hloupá ryba!"
Blondýnka má narozeniny, a tak jí její kamarádka, taky blondýnka, dá hodinky. Oslavenkyně je rozbalí a raduje se z nich. ,, Páni, děkuji mnohokrát, ale jdou?" zeptá se kamarádky. ,, Ne, musíš je nosit."
Blondýnka a černovláska se opalují na pláži. Po chvíli blondýnka řekne: ,,Páni, já mám plnou hlavu písku." Černovláska odpoví: ,,Vskutku? Mně se ten písek dostal jen do vlasů."

 

 

 

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008