Adaptační kurzy

Adaptační kurz pro žáky 6.A, 6.B, 6.C,6.D  třídy - školní rok 2019/2020

  • Termín: 6.A - čtvrtek 5.9., 6.B - pátek 6.9., 6.C - pondělí 9.9., 6.D - úterý 10.9.2019
  • Místo: Agrocentrum Ohrada Vísky
  • Cíl kurzu: seznámení se s novými spolužáky a třídním učitelem, nastavení a prohloubení pozitivních vazeb ve třídě, zlepšení třídního klimatu, nastavení pravidel třídy
  • Program: výtvarné a pohybové aktivity a hry
  • Cena: 200 Kč ( oběd, vstup do bazénu, jízdné) - nutno zaplatit nejpozději v den kurzu
  • Sraz v 7.55 u školy, odjezd linkovým autobusem, návrat autobusem v 15.56 hod. z Vísek (možno též vyzvednout děti osobně v době od 15.00 - do15.30 hod. ve Vískách)
  • S sebou: sportovní oděv a obuv, plavky, ručník, šátek, svačina, nápoj, psací potřeby, průkazka zdravotní pojišťovny, přezůvky ( v případě deštivého počasí), pláštěnka

Vedoucí kurzu: Mgr. Martina Tenorová, výchovná poradkyně,
Mgr. Renata Kostlánová, speciální pedagog,

 

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008