Organizace školy

Název:
Základní škola Letovice, příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Letovice
Adresa: ZŠ Letovice, Komenského 5, Letovice, 679 61

 

Ředitel školy:
Mgr. Miloš Randula, 516 474 734
Zástupkyně ředitele
(statutární zástupce):
Mgr. Iva Bajerová, 516 414 607
Hlavní účetní:
Zdeňka Skalníková, 516 413 042
Zástupkyně ředitele:
RNDr. Marta Makovská, 516 414 664
Výchovná poradkyně:
Mgr. Martina Tenorová, 516 414 676
Účetní:
Romana Kubínová, 516 474 548

Vedoucí vychovatelka:
Stanislava Brablecová, 516 474 548
Speciální pedagog:
Mgr. Renata Kostlánová, 516 474 548

 

Počet žáků: 819
Počet tříd: 33
Počet oddělení školní družiny: 9

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008