Údaje o škole
 

Základní škola Letovice, okres Blansko je plně organizovanou školou. Školu navštěvují žáci z Letovic a okolních 25 obcí a místních částí severní části okresu Blansko. Od školního roku 2011/2012 probíhá vzdělávání již v jediné budově, a to na ulici Komenského 5. Tato budova má k dispozici kromě kmenových učeben dalších 17 odborných pracoven, dvě tělocvičny, 5 místnosti pro školní družinu a nově zbudovaný sportovní areál.

Základním cílem školy je poskytovat kvalitní základní vzdělání všem žákům, tedy žákům různých úrovní nadání i rozmanitých zájmů. Žáci jsou rozdělováni tak, aby v každé kmenové třídě byli žáci rozdílného stupně nadání i sociálního zázemí. Klademe důraz na výkon v matematice, českém a anglickém jazyce, dále na názornost ve výuce naukových předmětů, k čemuž je škola velmi dobře vybavena didaktickou technikou, a také důraz na činnostní charakter ve výchovných předmětech. Poskytujeme cílenou individuální péči jak žákům nadaným, tak i žákům se vzdělávacími obtížemi.

 

 Motto školy: Neústupný v cílech, mírný a shovívavý v metodách a prostředcích.

Aktuality

 • 15.06.2016
  Pythagoriáda
  Okresní kolo mat. soutěže - výsledky žáků
 • 14.06.2016
  Mladý chemik
  Vynikající umístění žáků v celostátním kole.
 • 03.06.2016
  Třídní schůzky
  čtvrtek 9.6.: Třídní schůzky, přítomnost pedagogů do 16,30.
 • 13.05.2016
  McDonald´s Cup
  Postup žáků do krajského kola.
 • 10.05.2016
  Setkání s rodiči
  V pondělí 20. 6. 2016 v 16:00 hodin setkání rodičů dětí, které dne 1. 9. 2016 nastoupí do 1. třídy.
 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008