Údaje o škole

 

Základní škola Letovice, okres Blansko je plně organizovanou školou. Školu navštěvují žáci z Letovic a okolních 25 obcí a místních částí severní části okresu Blansko. Od školního roku 2011/2012 probíhá vzdělávání již v jediné budově, a to na ulici Komenského 5. Tato budova má k dispozici kromě kmenových učeben dalších 17 odborných pracoven, dvě tělocvičny, 5 místnosti pro školní družinu a nově zbudovaný sportovní areál.

Základním cílem školy je poskytovat kvalitní základní vzdělání všem žákům, tedy žákům různých úrovní nadání i rozmanitých zájmů. Žáci jsou rozdělováni tak, aby v každé kmenové třídě byli žáci rozdílného stupně nadání i sociálního zázemí. Klademe důraz na výkon v matematice, českém a anglickém jazyce, dále na názornost ve výuce naukových předmětů, k čemuž je škola velmi dobře vybavena didaktickou technikou, a také důraz na činnostní charakter ve výchovných předmětech. Poskytujeme cílenou individuální péči jak žákům nadaným, tak i žákům se vzdělávacími obtížemi.

 

 Motto školy: Neústupný v cílech, mírný a shovívavý v metodách a prostředcích.

Aktuality

 • 20.01.2015
  Zápis
  30.1.: Zápis žáků do 1. tříd.
 • 21.12.2014
  Školní časopis
  Vyšlo 58. vánoční číslo školního časopisu.
 • 19.12.2014
  Mladý chemik
  prosinec: Výsledková listina krajského kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR v JMK.
 • 14.12.2014
  Anglie 2015
  Informace týkající se termínu a platby
 • 09.12.2014
  Volby do školské rady
  leden 2015: Volby šlenů do školské rady.
 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008