Údaje o škole
Základní škola Letovice, okres Blansko je plně organizovanou školou. Školu navštěvují žáci z Letovic a okolních 25 obcí a místních částí severní části okresu Blansko. Od školního roku 2011/2012 probíhá vzdělávání již v jediné budově, a to na ulici Komenského 5. Tato budova má k dispozici kromě kmenových učeben dalších 17 odborných pracoven, dvě tělocvičny, 5 místnosti pro školní družinu a nově zbudovaný sportovní areál.

Základním cílem školy je poskytovat kvalitní základní vzdělání všem žákům, tedy žákům různých úrovní nadání i rozmanitých zájmů. Žáci jsou rozdělováni tak, aby v každé kmenové třídě byli žáci rozdílného stupně nadání i sociálního zázemí. Klademe důraz na výkon v matematice, českém a anglickém jazyce, dále na názornost ve výuce naukových předmětů, k čemuž je škola velmi dobře vybavena didaktickou technikou, a také důraz na činnostní charakter ve výchovných předmětech. Poskytujeme cílenou individuální péči jak žákům nadaným, tak i žákům se vzdělávacími obtížemi.

 

 Motto školy: Neústupný v cílech, mírný a shovívavý v metodách a prostředcích.

Aktuality

 • 11.09.2015
  Běh zámeckým parkem
  středa 16.9.: Tradiční běžecký závod dětí, start v 15,00.
 • 31.08.2015
  Seznamy žáků
  Seznamy žáků 1. tříd, 6. tříd, nově příchozích žáků 2015/2016, rozvrh náboženství.
 • 28.08.2015
  Zahájení školního roku
  1.9.2015: Zahájení školního roku 2015/2016.
 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008