Projekty

Spolupráce Kirchlinteln

Žákovský výměnný pobyt v německém Kirchlintelnu Program: Žáci jsou ubytováni v rodinách Program ve škole - vyučovací hodiny, aktivity, hry, workshopy, sportovní aktivity Výlety a exkurze - Brémy,…

Školní časopis

Školní časopis pod názvem Školní víqět vychází již několik let. Na jeho vzniku se podílí redakční rada složená ze žáků 6. - 9.tříd. Pokud chcete zaslat příspěvek do časopisu, či nějaký ohlas,…

Škola pomáhá

KOMU? Dětem na Haiti JAK? Adopcí na dálku. Škola adoptuje Haiťánka, který díky nám získá základní vzdělání.   S KÝM? Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc JAK DLOUHO? Od roku 2011 dále …

Šablony III

Základní škola je zapojena do projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony III, který navazuje na předchozí projekt Šablony II. Délka trvání projektu je od 1. 9. 2020 do 31. 8.…

Ovoce a zelenina, mléko do škol

Základní škola je zapojena  ve dvou projektech SZIF: OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL MLÉKO DO ŠKOL Cílem projektů je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, zvýšení spotřeby mléka a…

Obědy do škol

Základní škola je zapojena do výzvy „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi" Operačního programu potravinová a materiální pomoc (OP PMP). Zákonní zástupci dětí ve věku 3-15 let, kteří…

Čtenářská gramotnost - Čtenářský deník

Výzva pro čtenáře a čtenářky naší školy Pojďte  se stát spoluautory internetového Čtenářského deníku ZŠ Letovice a podělit se s ostatními o své čtenářské zážitky ! Zápis o vámi přečtené knize(…

Čtenářská gramotnost - Doporučená četba

6.A Karel Čapek : Devatero pohádek Karel Jaromír Erben : Kytice Alois Jirásek : Staré pověsti české I. Olbracht : O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách Forma zápisu: Název knihy Jméno autora…

Čtenářská gramotnost - Literární zajímavosti

Anketa v knihovně 1. Jak často chodíš do knihovny? Andrea : každý den Jarka : asi jednou týdně N. Halamásková  : každý den Martin Trčka : asi 2x týdně Alena Mužíková : když mám čas Lenka Krystýnková…

Spolupráce se SŠ A. Citroena Boskovice

ZŠ pokračuje ve spolupráci v rámci polytechnického vzdělávání ze Střední školou André Citroëna Boskovice v projektu Projekt Implementace KAP JMK II , který na navazuje na předchozí projekt PolyGram. …