Projekty

MAP IV rozvoj vzdělávání v ORP Boskovice

  Naše škola je zapojena do projektu MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice , realizační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/23_017/0008136. Projekt je realizován od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025. Cílem…

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1 Škola získala finanční prostředky na vybavení žáků digitálními technologiemi pro jejich rozvoj informatického myšlení, digitálních…

Šablony OP JAK pro ZŠ a MŠ I

Základní škola je zapojena do projektu z Operačního programu Jan Amos Komenský, a to Šablony pro ZŠ a MŠ I, který volně navazuje na předchozí projekt Šablony III. Délka trvání projektu je od 1. 9.…

Doučování žáků

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Program Doučování žáků škol navazuje na Národní plán doučování realizovaný v období září – prosinec 2021. Tento nový program nabízí a financuje od…

Spolupráce Kirchlinteln

Žákovský výměnný pobyt v německém Kirchlintelnu Program: Žáci jsou ubytováni v rodinách Program ve škole - vyučovací hodiny, aktivity, hry, workshopy, sportovní aktivity Výlety a exkurze - Brémy,…

Školní časopis

Školní časopis pod názvem Školní víqět vychází již několik let. Na jeho vzniku se podílí redakční rada složená ze žáků 6. - 9.tříd. Pokud chcete zaslat příspěvek do časopisu, či nějaký ohlas,…

Škola pomáhá

Naše škola je již od roku 2011 zapojena do projektu Adopce na dálku ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc. V rámci tohoto projektu jsme podporovali dva chlapce – Greberta Merziuse a od roku…

Šablony III

Základní škola je zapojena do projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony III, který navazuje na předchozí projekt Šablony II. Délka trvání projektu je od 1. 9. 2020 do 31. 8.…

Ovoce a zelenina, mléko do škol

Základní škola je zapojena  ve dvou projektech SZIF: OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL MLÉKO DO ŠKOL Cílem projektů je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, zvýšení spotřeby mléka a…

Obědy do škol

Základní škola je zapojena do výzvy „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi" Operačního programu potravinová a materiální pomoc (OP PMP). Zákonní zástupci dětí ve věku 3-15 let, kteří…

Čtenářská gramotnost - Čtenářský deník

Výzva pro čtenáře a čtenářky naší školy Pojďte  se stát spoluautory internetového Čtenářského deníku ZŠ Letovice a podělit se s ostatními o své čtenářské zážitky ! Zápis o vámi přečtené knize(…

Čtenářská gramotnost - Doporučená četba

6.A Karel Čapek : Devatero pohádek Karel Jaromír Erben : Kytice Alois Jirásek : Staré pověsti české I. Olbracht : O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách Forma zápisu: Název knihy Jméno autora…

Čtenářská gramotnost - Literární zajímavosti

Anketa v knihovně 1. Jak často chodíš do knihovny? Andrea : každý den Jarka : asi jednou týdně N. Halamásková  : každý den Martin Trčka : asi 2x týdně Alena Mužíková : když mám čas Lenka Krystýnková…

Spolupráce se SŠ A. Citroena Boskovice

ZŠ pokračuje ve spolupráci v rámci polytechnického vzdělávání ze Střední školou André Citroëna Boskovice v projektu Projekt Implementace KAP JMK II , který na navazuje na předchozí projekt PolyGram. …