Škola pomáhá

KOMU? Dětem na Haiti

JAK? Adopcí na dálku. Škola adoptuje Haiťánka, který díky nám získá základní vzdělání.  

S KÝM? Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc

JAK DLOUHO? Od roku 2011 dále

JAK MŮŽEME POMOCI?
Sběrem papíru a dalšími činnostmi během roku vyděláme peníze na adopci. Peníze půjdou na školné, školní pomůcky, zdravotní péči a jedno jídlo denně našeho Haiťánka.
 

Haiti

Haiti je stát v západní části ostrova Hispaniola v Karibském moři.Na východní části ostrova se nachází Dominikánská republika. Hlavním městem je Port-au-Prince (1 277 000 obyvatel). Úředními jazyky jsou haitská kreolština a francouzština.
Vznik: 1.ledna 1804
Prezident: Michel Martelly
Obyvatelstvo: hustota zalidnění na Haiti se pohybuje okolo 360 lidí na 1 km
Zdraví: jen 40% obyvatelstva má přístup k základní zdravotní péči
Náboženství: Haiti je křesťanská země, k římskokatolické církvi se hlásí 80 % obyvatel
Ekonomika: Haiti je nejchudší země na západní polokouli, 80% obyvatel žije pod hranicí chudoby.Vyváží se především káva, nafta, kakao a dováží potraviny a stroje
Státní zřízení: poloprezidentská republika
Měna: haitský gourde

Dějiny
Haiti začínají objevením ostrova Kryštofem Kolumbem při jeho první plavbě 5.prosince 1492, kdy jeho loď Santa Maria najela na mělčinu.

Kultura
Haitská kultura je směsicí evropské, především francouzské kultury, afrických vlivů a kultury původních Taina. Africké a evropské prvky převažují.  

Zemětřesení na Haiti
12.ledna 2010 postihlo Haiti katastrofické zemětřesení(7,0 Richterovy stupnice). Hlavní město bylo z velké části zničeno. Počet obětí vystoupal na 212 000 mrtvých. Do pomoci Haiti se kromě české vlády zapojily i české neziskové organizace Člověk v tísni, Adra nebo Charita.

Adopce na dálku  
Cílem Adopce na dálku je umožnit dětem získat bezplatné vzdělání. Do Adopce jsou zařazeny děti z chudých rodin, které z finančních důvodů nemohou školu navštěvovat.

Za roční příspěvek dárce je dítěti hrazeno:

  • školné
  • povinná školní uniforma
  • základní zdravotní péče
  • školní pomůcky
  • jedno jídlo denně

Dárcem - adoptivním rodičem - může být jednotlivec, rodina, škola i firma.
Koordinátor projektu Adopce na dálku v ČR : Charita a Adra.

zpracovala Monika Smetanová 9.C