SCIO, Cermat, PISA, TIMSS

V rámci evaluace školy se škola již několik let zapojuje do celostátních testování a šetření firmy SCIO a Cermat. Cílem je udržet kvalitní výsledky vzdělávání a rovněž získávat informace od zaměstnanců, žáků a rodičů týkající se chodu školy, klima školy a jejich pohled na vzdělávání. 

Výsledky žáků u celostátních přijímacích zkoušek garantované firmou Cermat jsou v současnosti nejvalidnějším měřítkem porovnání  vzdělávání žáků školy s ostatními žáky v rámci celé České republiky.

Soubory ke stažení