Aktuality

Výroční zpráva školy

8.10.2021

Školská rada na svém zasedání schválila dne 7. 10. 2021 Výroční zprávu školy za školní rok 2020/2021.

Výsledky žáků u přijímacích zkoušek na SŠ ve školním roce 2020/2021

15.9.2021

Výsledky žáků u celostátních přijímacích zkoušek garantované firmou Cermat jsou v současnosti nejvalidnějším měřítkem porovnání  vzdělávání žáků školy s ostatními žáky v rámci celé České republiky. I…

Zahájení školního roku 2021/2022

13.9.2021

Dne 1. 9. 2021 byl slavnostně zahájen nový školní rok 2021/2022. V 8:00 se do Základní školy Letovice dostavilo celkem 769 žáků.  Z toho 65 žáků nastoupilo do 4. ročníku na budově Letokruhu a 704…

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

25.8.2021

Na základě Mimořádného opatření MZd ČR a metodického pokynu MŠMT ČR ze dne 17. 8. 2021 je škola od 1. 9. 2021 otevřena všem žákům pro prezenční výuku za dodržování následujících podmínek: 1. Každá…

Celostátní kolo dějepisné olympiády

23.6.2021

Žák naší školy Lukáš Halas se po skvělých výkonech v okresním a krajském kole probojoval do celorepublikového kola dějepisné olympiády, kde obsadil krásné 22. místo.  Podmínkou pro účast v tomto kole…

Setkání s rodiči žáků budoucích 1. tříd

31.5.2021

Pozvánka pro rodiče, jejichž děti dne 1. 9. 2021 nastoupí do 1. tříd Základní školy Letovice, příspěvkové organizace, na setkání, které se koná ve čtvrtek 17. června 2021 v 16:00 hodin ve školní…

Organizace výuky od 24. 5. 2021

19.5.2021

Na základě Mimořádného opatření MZd ČR ze dne 17. 5. 2021 je škola od 24. 5. 2021 otevřena pro  prezenční výuku všem žákům. Škola bude otevřena od 6:30 do 16:00.  Žáci se budou vzdělávat dle…

Organizace výuky od 17. 5. 2021

12.5.2021

Na základě Mimořádného opatření MZd ČR ze dne 10. 5. 2021 je škola od 17. 5. 2021 otevřena pro  prezenční výuku všem žákům 1. stupně, žákům 2. stupně pouze v rotačním způsobu střídání tříd. Škola…

Organizace výuky od 10. 5. 2021

5.5.2021

Na základě Mimořádného opatření MZd ČR ze dne 3. 5. 2021 je škola od 10. 5. 2021 otevřena pro  prezenční výuku žákům 1. stupně i 2. stupně v rotačním způsobu střídání tříd. Škola bude otevřena a) pro…

Volby do školské rady

5.5.2021

Výsledky voleb zástupců rodičovské veřejnosti MUDr. Gabriela Hniličková - 178 hlasů Andrea Krušinová - 68 hlasů Zdeňka Lidmilová - 32 hlasů Mgr. Ivana Podivínská - 81 hlasů Mgr. Dagmar Procházková -…

Zápis žáků do 1. tříd

27.4.2021

6. 4. - 23. 4.: zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 Zápis dětí do 1. tříd ZŠ Letovice pro školní rok 2021/2022 se na základě doporučení MŠMT bude konat bez osobní přítomnosti dětí v…

Otevření školy pro dětskou skupinu do 9. 4.

27.4.2021

 Od 10. 3. 2021 bude škola otevřena pro děti a žáky rodičů vybraných profesí. Provoz dětských skupin bude ukončen dne 9. 4. 2021. Žáci ZŠ Letovice, kteří byli do skupiny přihlášeni, mohou v období…

Školní řád

27.4.2021

Vydání nového Školního řádu ZŠ Letovice. Školská rada dne 4. 3. 2021 schválila nový Školní řád Základní školy Letovice, příspěvkové organizace, který vstoupil v platnost dne 8. 3. 2021, a to v tomto…

Uzavření školy od 1. 3. 2021

27.4.2021

Uzavření školy, školní družiny a jídelny. Na základě rozhodnutí Vlády ČR je škola od 1. 3. 2021 uzavřena pro prezenční výuku. Žáci se budou vzdělávat distančně. Školní družina i jídelna jsou rovněž…

Zápis žáků

27.4.2021

Informace k zápisu žáků do 1. ročníku. Vážení rodiče, pokud to epidemiologická situace dovolí, bude se zápis do 1. tříd ZŠ Letovice pro školní rok 2021/2022 konat v sobotu 10. dubna 2021 od 8:00 do…