Sportovní areál

Možnosti využití sportovních prostor ZŠ Letovice:

  1. Pronájem tělocvičen - zajišťuje Vít Šamšula, tel. +420 705 600 437
  2. Využití venkovního areálu - zajišťuje správce areálu p. Pavel Pala, tel. +420 721 016 153

Vstup na školní hřiště pro veřejnost otevřen od 1. dubna 2016 od 16:00 hodin do 20:00 hodin.