Informace o poradenském pracovišti

Školní poradenské pracoviště vzniklo při Základní škole Letovice na počátku školního roku 2012/2013. Jeho činnost vychází z Vyhlášky č.116/2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních (platná od 1.9.2011) a z dalších legislativních úprav.

Hlavní oblasti činnosti:

  1. výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
  2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
  3. problémy se školní docházkou - neomluvená a vysoká omluvená absence
  4. kariérní poradenství - profesní orientace žáků
  5. prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů

Kontakty: