Zápis žáků

17. 5. 2021 - seznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021-2022


Zápis dětí do 1. tříd ZŠ Letovice pro školní rok 2021/2022 se na základě doporučení MŠMT bude konat bez osobní přítomnosti dětí v prodlouženém termínu 6. 4. - 23. 4. 2021. Budeme preferovat podání žádostí bez osobní přítomnosti zákonných zástupců.

Podání žádostí bude možné:

  • datovou schránkou
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • poštou
  • osobním podáním v kanceláři školy po telefonické domluvě

 Typ žádosti vyberte na základě tabulky:

datum narození dítětetyp zápisurodič vyplnírodič přiloží
1.9.2014-31.8.2015klasickýžádost o přijetí.
doc, .pdf
prostou kopii rodného listu dítěte
1.9.2014-31.8.2015odkladžádost o přijetí
.doc, .pdf
a také
žádost o odklad.
doc, .pdf
a) prostou kopii rodného listu dítěte
b) doporučení školského poradenského zařízení
c) doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa
1.9.2013-31.8.2014po odkladužádost o přijetí
.doc, .pdf
a) prostou kopii rodného listu dítěte
b) rozhodnutí jiné školy v případě, že mu odklad neudělila naše škola
1.9.2015-31.12.2015předčasný zápisžádost o předčasné přijetí.
doc, .pdf
a) prostou kopii rodného listu dítěte
b) doporučení školského poradenského zařízení
1.1.2016-30.6.2016předčasný zápisžádost o předčasné přijetí.
doc, .pdf
a) prostou kopii rodného listu dítěte
b) doporučení školského poradenského zařízení
c) doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa

Vyplněné žádosti a přiložené dokumenty zasílejte jednou z těchto možností:

a) do datové schránky školy - biapeat

  • podepsaná a oskenovaná žádost + další dokumenty

b) emailem s digitálním podpisem do emailové schránky školy: skola@zsletovice.cz

  • podepsaná a oskenovaná žádost + další dokumenty

c) poštou: Základní škola Letovice, příspěvková organizace, Komenského 902/5, Letovice 679 61

  • vytištěná a podepsaná žádost + přiložené další dokumenty

d) osobně v kanceláři školy po telefonické domluvě

  • vytištěná a podepsaná žádost + přiložené další dokumenty

Po doručení žádostí a dokumentů vám bude přiděleno registrační číslo. S případnými otázkami se lze obrátit na Základní školu Letovice. Telefonickým dotazem na číslo +420 516 474 548, emailovým dotazem na adrese skola@zsletovice.cz.

Postup při oznamování přijetí k základnímu vzdělávání, který je jednoznačně upraven ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které jste obdrželi osobně či emailem. Seznam bude zveřejněn od 17. 5. 2021 na dveřích hlavního vchodu budovy školy a zároveň na webových stránkách www.zsletovice.cz, přičemž místo jména a příjmení žáka bude uvedeno jeho registrační číslo. Účastník má možnost se vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí. Stejnopis správního rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout v kanceláři školy.

V případě, že jste podali žádost o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, pak se žádosti vyhoví za splnění podmínek: doložením doporučení příslušného poradenského zařízení a zároveň odborného lékaře nebo klinického psychologa do 31. 5. 2021. Rozhodnutí ředitele bude zasláno na adresu žadatele.

Podrobnější informace o organizaci školního roku 2021/2022 vám předáme na schůzce, která se pravděpodobně uskuteční dle aktuální situace v červnu 2021.

Soubory ke stažení