Školní jídelna

Vedoucí kuchyně: Ivana Leflerová, i.leflerova@zsletovice.cz

Telefon: +420 516 474 547

Přihlášky, odhlášky obědů - www.strava.cz

Jídelníček - číslo jídelny 3082

Výše stravného a měsíčních záloh

žáci ve věku 7   -  10 let23,50   Kč/oběd    měsíční záloha 470,- Kč
žáci ve věku   11  -  14 let     25,50    Kč/oběd   měsíční záloha  510,- Kč
žáci ve věku 15 a více let   30,- Kč/oběd   měsíční záloha 600,- Kč

Číslo účtu: 35-1360777379/0800 , VS: kontaktujte vedoucí ŠJ

Soubory ke stažení