Co by měl umět předškoláček?

 • nahlas zdravit dospělé
 • znát své jméno a příjmení
 • rychle obouvat, zouvat a zašněrovat boty
 • oblékat, svlékat a skládat věci spořádaně na hromádku
 • rozepínat a zapínat knoflíky u košile a svetrů
 • zapínat a na záda navlékat aktovku
 • umývat si ruce
 • znát svoji adresu
 • správně držet tužku a znát barvy

Dovednosti, které je třeba procvičovat

Hrubá motorika
Předškolák by měl mít osvojeny základní pohybové dovednosti jako např. překonat určitou vzdálenost, překážku přeskokem, výskokem, skokem, udržet rovnováhu, skákat po jedné noze, zvládnout jednoduchý rytmický pohyb.

Jemná motorika
Manuální zručnost je rozvíjena denně běžnými činnostmi (osobní hygiena, hra).
Dále trhání a stříhání papírů, lepení, modelování, navlékání korálků, činnosti, kdy jsou zapojeny zejména dlaně a prsty rukou.

Zrakové a sluchové vnímání
Zrakové - určit správně, kde je vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za, uprostřed, mezi, vedle...
Sluchové - rozeznávat slabiky ( slyšet, co je na začátku, na konci, uprostřed slova), vytleskávání, určování počtu slabik, hledat slova začínající stejnou hláskou...

Řeč a vyjadřovací schopnosti
Velmi důležitá je správná výslovnost, protože vada řeči často ovlivňuje úroveň diktátů, opisů i čtení (při psaní dítě píše, jak vyslovuje a vznikají tak zbytečné chyby). V případě jakékoliv vady řeči je potřeba spolupracovat s logopedem.

Sociální a pracovní zralost
Měl by se umět odpoutat od rodičů. Dále by měl znát a dodržovat určitá základní pravidla společenského chování, měl by být samostatný.

Co děti dostanou od školy zdarma?

 • Učebnice
 • Vodové barvy
 • Štětce
 • Tužka
 • Keramické pero - tornádo
 • Plastelinu
 • Pastelky - plasticolorky
 • Košík
 • Barevné papíry

 Co budou děti ještě potřebovat?

 • Aktovka
 • Pouzdro
 • Cvičební úbor - cvičky, triko, kraťasy, tepláky tenisky (to vše do látkového pytlíku)
 • Přezůvky
 • Sáček na přezůvky
 • Lepidlo - tuhé (tyčinka)
 • Nůžky
 • Pastelky (dřevěné)
 • Desky na sešity - velké A4, malé A5
 • Kufřík (papírová krabice)
 • Ručník
 • Důležitá poznámka: VŠE PODEPSANÉ