Veřejné zakázky

14. 3. 2022: Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

Sanační oprava budovy ZŠ Komenského 902/5, 679 61 Letovice