Obecné informace

Vážení rodiče,

na těchto stránkách Vám poskytujeme některé informace, které považuje za důležité při řešení určitých problémových situací. Za takové situace považujeme zejména:

  • Problémy s obtížným zvládáním učiva a následně se špatným prospěchem.
  • Špatná výslovnost.
  • Rozhodování o volbě povolání, či spíše o volbě další školy.
  • Nezájem žáka o plnění základních školních povinností, problémy se záškoláctvím.
  • Negativní vliv problematických part ve vazbě na kriminální činnost a užívání toxických látek.