Jazyková učebna a vnitřní konektivita

Projekt

Vybudování jazykové učebny a zajištění vnitřní konektivity v objektu Základní školy Letovice

je spolufinancován Evropskou unií.
 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003273

Příjemce dotace: Základní škola Letovice, příspěvková organizace

Výzva: 36. výzva - Infrastruktura základních škol

Specifický cíl: SC 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady: 5 435 738,04 Kč

Dotace: 4 892 164,22 Kč
 

Stručný popis projektu:

Hlavním cílem projektu je vybudování vnitřní počítačové sítě s cílem dalšího rozvoje digitalizace školy, a dále modernizace stávající jazykové učebny s cílem vytvořit moderní multimediální jazykovou učebnu, a tím výrazně podpořit kvalitu výuky cizích jazyků v ZŠ Letovice. Další realizovanou aktivitou bude vybudování bezbariérové toalety v rámci završení kompletní bezbariérovosti školy a dále realizace venkovních úprav v areálu školy.

Doba realizace projektu je do 30. 11. 2018.

Robotel - přihlašování žáků

Robotel - přihlašování učitelů