Jazyková učebna a vnitřní konektivita

Projekt

VYBUDOVÁNÍ JAZYKOVÉ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ KONEKTIVITY

V OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY LETOVICE

je spolufinancován Evropskou unií.


Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003273
Příjemce dotace: Základní škola Letovice, příspěvková organizace
Výzva: 36. výzva - Infrastruktura základních škol
Specifický cíl: SC 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady: 5 435 738,04 Kč
Dotace: 4 892 164,22 Kč


Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu je vybudování vnitřní počítačové sítě s cílem dalšího rozvoje digitalizace školy, a dále modernizace stávající jazykové učebny s cílem vytvořit moderní multimediální jazykovou učebnu, a tím výrazně podpořit kvalitu výuky cizích jazyků v ZŠ Letovice. Další realizovanou aktivitou bude vybudování bezbariérové toalety v rámci završení kompletní bezbariérovosti školy a dále realizace venkovních úprav v areálu školy.

Doba realizace projektu je do 30. 11. 2018.


  • Robotel - přihlašování žáků a učitelů do sítě

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008