Dějepis

6. ročník

Pravěk - test   1) Nejstarší předchůdci člověka se objevili: a) v Americe asi před 10 miliony let b) v Africe asi před 3 miliony let c) v Asii asi před 1 milionem let 2) Vývojové typy člověka jsou…

7. ročník

Test - vrcholný středověk  1/ Komu patřila věnná města? a/královně b/králi c/šlechtě 2/ Města poddanská zakládali a/podddaní b/ šlechta a církev c/ král 3/ Města horní byla a/ města v horách b/…

8. ročník

Exkurze - Mohyla míru - pracovní list 1. Doplň následující text: Bitvu u Slavkova nazýváme bitvou _________________________, bojovali zde f _____________císař _________________, r______________ car A…