6. ročník

Pravěk - test

 

1) Nejstarší předchůdci člověka se objevili:
a) v Americe asi před 10 miliony let
b) v Africe asi před 3 miliony let
c) v Asii asi před 1 milionem let

2) Vývojové typy člověka jsou chronologicky:
a) člověk zručný, člověk vzpřímený, člověk rozumný, člověk dnešního typu
b) člověk rozumný, člověk vzpřímený, člověk zručný, člověk dnešního typu
c) člověk vzpřímený, člověk zručný, člověk rozumný, člověk dnešního typu

3) Po době kamenné následovala doba:
a) stříbrná
b) bronzová
c) měděná

4) V době ledové bylo na našem území:
a) asi o 10 stupňů chladněji
b) asi o 5 stupňů chladněji
c) asi o 20 stupňů chladněji

5) První zemědělci v Americe pěstovali především:
a) pšenici
b) rýži
c) kukuřici

6) Magma mater znamená
a) Velká matka
b) sopečná vyvřelina
c) jeskynní malba

7) Český spisovatel, který se proslavil svými obrazy z pravěku se jmenoval
a) Vlasta Burian
b) Karel Zeman
c) Zdeněk Burian

8) Český spisovatel, který své příběhy pro děti (např. Osada Havranů) zasadil do pravěku, se jmenoval
a) Alois Jirásek
b) Jaroslav Foglar
c) Eduard Štorch

9) Film Cesta do pravěku režíroval český režisér
a) Karel Zeman
b) Bořivoj Zeman
c) Miloš Zeman

10) Latinské označení paleolit znamená
a) starší doba kamenná
b) mladší doba kamenná
c) doba bronzová


Rozhodni o správnosti  - malé opakování - Starověké Řecko

1. Solón zrušil otroctví pro dluhy.
2. V Athénách vládl král.
3. Afrodita byla řecká bohyně krásy a lásky.
4. V řecko - perských válkách zvítězili Řekové.5
5. Trojskou válku popisuje Odyssea.
6. Otec Alexandra Makedonského se jmenoval Filip.
7. Řecko leží na Apeninském poloostrově.
8. Athény leží na Peloponéském poloostrově.
9. Období starověkého Řecka a Říma říkáme antika.
10. Kolonizací nazýváme dovoz obilí.
11. Vrchol athénské demokracie byl za Solóna
12. V peloponéské válce bojovali Řekové proti Peršanům.
13. Iliadu a Odysseu napsal Herodotos.
14. Perikles byl řecký bůh.
15. Ve Spartě vládli 2 králové.
16. Olympijské hry se konaly v Athénách.
17. V Řecku se pěstovaly olivy a brambory.
18. Řečtí bohové sídlili na hoře Olymp.
19. V bitvě u Marathonu zvítězili Řekové.
20. Peloponéský spolek vedla Sparta.