Přijímací zkoušky

Informace k přijímacím zkouškám:

V současné době je jedním z nejobjektivnějších hodnocení vzdělávání žáků jednotné přijímací řízení z českého jazyka a matematiky na střední školy. Výsledky žáků 9. tříd v matematice a českém jazyce v porovnání s ostatními školami ČR ve školním roce:

Soubory ke stažení