Školní družina

O přijímání žáků do školní družiny (ŠD) rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce (zápisovém lístku) a splněných kritérií pro přijetí. Na docházku do ŠD není nárok. Do ŠD nemusí být přijat žák, který řádně a včas neplatil v minulých letech poplatky za ŠD nebo závažným způsobem porušil řád ŠD. 

S ohledem na kapacitu ŠD, stanovujeme kritéria pro přijetí:

1. Dítě je žákem 1. stupně základní školy.

2.  Přednostně bude přijat žák v pravidelné denní odpolední docházce do ŠD (4 – 5 dní v týdnu) před žákem navštěvujícím ŠD jen některé dny.

3. Při překročení kapacity ŠD rozhoduje o přijetí věk žáka a dojíždění do školy z místa bydliště.

V den zahájení školního roku (1. 9. 2022) žáci obdrží zápisní lístky, které rodiče vyplní a obratem vrátí třídní učitelce či vychovatelce ŠD. Nejzazší termín odevzdání zápisního lístku do ŠD je stanoven na 5. 9. 2022.

Upozornění pro rodiče

 • Poplatek za zájmové vzdělávání ve ŠD při ZŠ Letovice činí 60, - Kč za jeden měsíc.
 • 300,- Kč za září 2022 - leden 2023 bude vybírán v říjnu 2022( do 29. 10.  2022)
 • 300, - Kč za únor 2023 - červen 2023 bude vybírán v únoru 2023.
 • Peníze vždy odevzdejte  vychovatelce příslušného oddělení ŠD, které navštěvuje Vaše dítě.
 • Žádáme o dodržení termínu odevzdání peněz.


Telefon

 • +420 731 211 310 - mobilní telefon do ŠD, volat v mimořádných případech
 • 6:30 - 8:00, 11:30 - 16:00
 • děti ze ŠD nadále omlouvat písemně
   

Provoz ve školní družině

 • Provozní doba: 6:30 - 8:00 (dvě oddělení), 11:35 - 16:00.
 • Od 15,00 se děti spojují  do oddělení I.,III. nebo V.
 • Každou změnu v docházce do ŠD písemně.
 • Žáky je nutné vyzvednout do 13:00 hodin (pokud budou odcházet dříve sami, nebo je budou vyzvedávat sourozenci po skončení vyučování), poté budou propouštěny, nebo si je budete moci vyzvednout ve 13:45 hodin, aby ŠD měla možnost vykonávat nenarušovanou, souvislou činnost.
 • Všechny autobusové spoje jezdí tak, že je děti bez problémů stihnou.
 • Po 14 hodině si již můžete děti vyzvedávat až do 16:00 průběžně.
 • Žádáme, aby i odchody do kroužků a ZUŠ byly přizpůsobeny těmto časům.
 • Žádáme rodiče, aby dětem, které zůstávají ve školní družině déle než do 14:00 hodin dávali na odpoledne svačinu.
 • Stejný provoz platí i na odloučeném pracovišti na Letokruhu.
 • V období školních prázdnin je družina mimo provoz.
oddělenítřídyvychovatelkaumístění
I.2.A, 4.BTrefná DagmarA13
II.1.A, 4.CBrablecová StanislavaA12
III.1.P, 3.CTrefná GabrielaA11
IV.1.C, 3.BMartínková Irenapřístavba
V.1.B, 3.BČechurová Věrapřístavba
VI.2.B, 4.APřichystalová DagmarB11 - 1.A
VII.2.C, 3.AJirušová LenkaB12 - 1.B
VIII.5.A, 5.C (Letokruh)Bednářová JanaLetokruh
IX.5.D, 5.C (Letokruh)Sedláková JanaLetokruh

Od 15.30 do 16.00 se děti z oddělení I.,II. A III. spojují do oddělení I. (A13) 

Od 15.30 do 16.00  děti z oddělení IV. a V. zůstávají v přístavbě.

Od 15.30 do 16.00 se děti z oddělení VI. A VII.do oddělení VI. (B11 -1.A)

Pozor

Vchod školy od zadních družin pro veřejnost uzavřen.

K vyzvedávání dětí z oddělení III. Martínková Irena a odd. IV. Čechurová Věra používejte hlavní vchod a přes jídelnu projděte pro děti do těchto oddělení.

Od 15:30 do 16:00 hodin je hlavní vchod do školy uzavřen. Vyzvedávání dětí na zvonek.

Při vyzvedávání dětí zvoňte: ŠD I Trefná D., ŠD V D. Přichystalová, ŠD III Martínková

Soubory ke stažení