Školní družina

Vážení rodiče,

pokud máte zájem, aby Vaše dítě ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školní družinu, vyplňte přiloženou přihlášku a zašlete ji na emailovou adresu s.brablecova@zsletovice.cz nebo ji vložte do schránky na budově školy do 26. června 2020.

Upozornění pro rodiče

 • Poplatek za zájmové vzdělávání ve ŠD při ZŠ Letovice činí 40, - Kč za jeden měsíc.
 • 200,- Kč za září 2020 - leden 2021 bude vybírán v říjnu 2020(do 30. 10.  2020)
 • 200, - Kč za únor 2021 - červen 2021 bude vybírán v únoru 2021.
 • Peníze vždy odevzdejte  vychovatelce příslušného oddělení ŠD, které navštěvuje Vaše dítě.
 • Žádáme o dodržení termínu odevzdání peněz.


Telefon

 • +420 731 211 310 - mobilní telefon do ŠD, volat v mimořádných případech
 • 6:30 - 8:00, 11:30 - 16:00
 • děti ze ŠD nadále omlouvat písemně
   

Provoz ve školní družině

 • provozní doba: 6:30 - 8:00 (dvě oddělení), 11:35 - 16:00
 • od 15,00 se děti spojují  do oddělení I.,III. nebo V.
 • každou změnu v docházce do ŠD písemně
 • děti je nutné vyzvednout do 13:00 hodin (pokud budou odcházet dříve sami, nebo je budou vyzvedávat sourozenci po skončení vyučování), poté budou propouštěny, nebo si je budete moci vyzvednout ve 13:45 hodin, aby ŠD měla možnost vykonávat nenarušovanou, souvislou činnost.
 • Všechny autobusové spoje jezdí tak, že je děti bez problémů stihnou.
 • Po 14 hodině si již můžete děti vyzvedávat až do 16:00 průběžně.
 • Žádáme, aby i odchody do kroužků a ZUŠ byly přizpůsobeny těmto časům.
 • Žádáme rodiče, aby dětem, které zůstávají ve školní družině déle než do 14:00 hodin dávali na odpoledne svačinu.

Stejný provoz platí i na odloučeném pracovišti na Letokruhu.

oddělenítřídy vychovatelkaučebna
I.2.B, 3.C          (do 16:00)Dagmar TrefnáA13
II.1.C, 3.A           (do 15:00)Stanislava BrablecováA12
III.1.A, 4.A           (do 16:00)Irena Martínkovápřístavba
IV.1.B, 3.B            (do 15:30)Věra Čechurovápřístavba
V.3.B, 3.D           (do 16:00)Dagmar PřichystalováB11-1.C
VI.1.P, 4.B, 5.D     (do 15:30)Michaela SedláčkováA11
VII.2.A, 3.A            (do 15:30)Lenka JirušováB12 - 1.B
VIII.2.C, 4.C           (do 15:30)Gabriela TrefnáB12 - 1.A
IX.5.A, 5.B, 5.C    (do 16:00)Jana BednářováLetokruh

Od 15:30 do 16:00 se děti z oddělení  V, VII, VIII spojují do oddělení V (u sítě).

Od 15:30 do 16:00 se děti z oddělení I, II, VI spojují do oddělení I. a oddělení III a IV  do oddělení III.
 

Pozor

Vchod školy od zadních družin pro veřejnost uzavřen.

K vyzvedávání dětí z oddělení III. Martínková Irena a odd. IV. Čechurová Věra používejte hlavní vchod a přes jídelnu projděte pro děti do těchto oddělení.

Od 15:30 do 16:00 hodin je hlavní vchod do školy uzavřen. Vyzvedávání dětí na zvonek.

Při vyzvedávání dětí zvoňte: ŠD I Trefná D., ŠD V D. Přichystalová, ŠD III Martínková

Soubory ke stažení