Výtvarná výchova

Hodnocení v hodinách výtvarné výchovy 6.-9.ročník

*  

dnešní hodinu jsi pečlivě pracoval/a
tvé výtvarné dílo se ti velmi povedlo ( originální nápad, zpracování ...)

o

dnešní hodinu jsi dobře pracoval/a
tvé výtvarné dílo splňuje zadané požadavky
____________________________________________________ známka  - výborně

?

dnešní hodinu chyběla tvé práci větší pečlivost a samostatnost
občas jsi vyrušoval/a
____________________________________________________ známka  - chvalitebně

!

dnešní hodinu tvá práce neodpovídala tvým možnostem
občas jsi vyrušoval/a,nevěnoval/a ses plně své práci
tvé dílo nesplňovalo některé zadané požadavky
____________________________________________________ známka - dobře  

-

dnešní hodinu jsem nebyla s tvou prací spokojena
vyrušoval/a jsi, nevěnoval/a ses své práci
tvé výtvarné dílo nesplňovalo zadané požadavky
___________________________________________________ známka - dostatečně

5

neodevzdaný výkres
___________________________________________________ známka - nedostatečně