Školní psycholog

Školního psycholog: PhDr. Eva Hejlová

 Školní psycholog nabízí služby ve formě konzultací týkajících se:

  • pomoc při řešení sociálních - vztahových problémů v třídním, školním kolektivu,
  • pomoc při řešení kázeňských problémů,
  • pomoc při řešení prospěchových problémů a tím problémů např. s docházkou do školy,
  • pomoc žákům s posttraumatickými stavy, neurolabilitou, problematikou záměrného sebepoškozování a jinými osobnostními a psychickými problémy,
  • pomoc žákům v rámci kariérového poradenství, apod.
  • náplň i četnost společných besed s žáky je součástí Informovaného souhlasu.