Organizace školy

Název:Základní škola Letovice, příspěvková organizace
Zřizovatel:Město Letovice
Adresa:ZŠ Letovice, Komenského 902/5, Letovice, 679 61

Ředitel školy
Mgr. Vítězslav Šos
+420 516 474 734
v.sos@zsletovice.cz 

Zástupkyně ředitele
(statutární zástupce):
Mgr. Iva Bajerová
+420 516 414 607
i.bajerova@zsletovice.cz

Hlavní účetní
Zdeňka Skalníková
+420 516 413 042
z.skalnikova@zsletovice.cz 

Zástupkyně ředitele
RNDr. Marta Makovská
+420 516 414 664
m.makovska@zsletovice.cz

Účetní
Romana Kubínová
+420 516 474 548
r.kubinova@zsletovice.cz

Výchovná poradkyně (kontaktní osoba pro komunikaci se ŠPZ pro 2. stupeň)
PhDr.Eva Hejlová
+420 516 414 676
e.hejlova@zsletovice.cz

Vedoucí vychovatelka
Stanislava Brablecová
+420 516 474 548
s.brablecova@zsletovice.cz 

Speciální pedagog (kontaktní osoba pro komunikaci se ŠPZ pro 1. stupeň)
Mgr. Renata Kostlánová
+420 603 943 268
r.kostlanova@zsletovice.cz

Vedoucí odloučeného pracoviště Tyršova
Mgr. Daniela Kalhousová
+420 737 570 141
d.kalhousova@zsletovice.cz  

Počet žáků: 807
Počet tříd: 35
Počet oddělení školní družiny: 9