Organizace školy

Název:Základní škola Letovice, příspěvková organizace
Zřizovatel:Město Letovice
Adresa:ZŠ Letovice, Komenského 902/5, Letovice, 679 61

Ředitel školy
Mgr. Vítězslav Šos, +420 516 474 734, +420 739 491 108, v.sos@zsletovice.cz 

Zástupce ředitele pro 1. stupeň (statutární zástupce)
Mgr. Iva Bajerová, +420 516 414 607, +420 734 705 826, i.bajerova@zsletovice.cz

Zástupce ředitele pro 2. stupeň
Mgr. Zdeněk Štesl, +420 516 414 664, +420 734 705 820, z.stesl@zsletovice.cz

Vedoucí odloučeného pracoviště Tyršova 25
Mgr. Daniela Kalhousová, +420 737 570 141, d.kalhousova@zsletovice.cz  

Speciální pedagog (kontaktní osoba pro komunikaci se ŠPZ pro 1. stupeň)
Mgr. Renata Kostlánová, +420 603 943 268, r.kostlanova@zsletovice.cz

Výchovný poradce, školní psycholog (kontaktní osoba pro komunikaci se ŠPZ pro 2. stupeň)
PhDr. Eva Hejlová, +420 737 606 693, e.hejlova@zsletovice.cz

Vedoucí vychovatelka
Stanislava Brablecová, +420 516 474 548, s.brablecova@zsletovice.cz 

Hlavní účetní
Zdeňka Skalníková, +420 516 413  042, +420 705 600 439, z.skalnikova@zsletovice.cz  

Personalistka
Andrea Lepková, +420 516 413  042, a.lepkova@zsletovice.cz

Účetní
Romana Kubínová, +420 516 474 548, + 420 739 491 104, r.kubinova@zsletovice.cz

Vedoucí technický pracovník
Vít Šamšula, +420 705 600 437, v.samsula@zsletovice.cz 

Počet žáků: 760
Počet tříd: 34
Počet oddělení školní družiny: 9