Organizace školy

Název:
Základní škola Letovice, příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Letovice
Adresa: ZŠ Letovice, Komenského 902/5, Letovice, 679 61

 

Ředitel školy
Mgr. Vítězslav Šos, 516 474 734
Zástupkyně ředitele
(statutární zástupce):
Mgr. Iva Bajerová, 516 414 607
Hlavní účetní
Zdeňka Skalníková, 516 413 042
Zástupkyně ředitele
RNDr. Marta Makovská, 516 414 664
Účetní
Romana Kubínová, 516 474 548

Výchovná poradkyně
PhDr.Eva Hejlová, 516 414 676
Vedoucí vychovatelka
Stanislava Brablecová, 516 474 548
Speciální pedagog
Mgr. Renata Kostlánová, 516 474 548
Vedoucí odloučeného pracoviště Tyršova
Mgr. Daniela Kalhousová, 737 570 141

 

Počet žáků: 807
Počet tříd: 35
Počet oddělení školní družiny: 9

Kontakty

Telefon:
  • 516 474 548 (ul. Komenského)
  • 516 474 547 (školní jídelna)
Fax:
  • 516 474 734
Email:

Aktuality

 
webdesign: frogDesign.cz © 2008 code & programming: © 2008